01 Feb

Szkolenie: BANCASSURANCE w przededniu zmian regulacyjnych

on-line

W czasie seminarium „BANCASSURANCE w przededniu zmian regulacyjnych” prof. dr hab. Marcin Orlicki z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dokona szczegółowej, praktycznej analizy obowiązujących przepisów dotyczących umów ubezpieczenia i dystrybucji ubezpieczeń w kontekście aktywności banków związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia. Szczególnie wiele uwagi zostanie poświęcone kwestiom projektowanych zmian regulacyjnych dotyczących rekomendacji U. Mowa będzie o tym, jak bardzo i w jakim kierunku będzie musiał zmienić się model bancassurance, by sprostać wymogom KNF, jakie są nowe ryzyka i nowe szanse związane projektowanymi zmianami w rekomendacji.

Seminarium jest przeznaczone dla osób zaangażowanych w projekty bancassurance – zarówno po stronie bankowej, jak i ubezpieczeniowej: prawników, managerów, osób zaangażowanych w tworzenie produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych w strukturach bankowych oraz osób kreujących i nadzorujących procedury współpracy, osób zaangażowanych w realizację projektów bancassurance, osób pracujących w obszarze compliance i audycie – zarówno po stronie ubezpieczeniowej, jak i bankowej.

ZAREJESTRUJ się tutaj!