23 Mar

Szkolenie online: Kompetencje miękkie Compliance Oficera – jak mówić żeby nas słuchano

on-line

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji miękkich specjalistów compliance oraz zespołów z nimi współpracujących. Pod ogólnym pojęciem zarządzania zgodnością mieści się bardzo wiele zadań, działań i czynności specjalistów ds. compliance, najczęściej niezwiązanych wprost z samą wiedzą merytoryczną z zarządzania ryzykiem. Compliance Officer zobowiązany jest do wdrażania procedur i procesów, musi mieć zatem umiejętność zarządzania projektami i zarządzania zespołem projektowym, pracownikami, którzy służbowo mu nie podlegają. Compliance Officer powinien mieć niewątpliwie szczególną umiejętność wyznaczania i realizacji celów (swoich i innych). Powinien posiadać  umiejętności przekonywania, że warto być zgodnym. Wszyscy wiemy, jak ważna w obecnym szybko zmieniającym się świecie, jest umiejętność zarządzania czasem i sobą w czasie, jak ważna jest priorytetyzacja zadań.  Specjalista compliance to też szkoleniowiec , a w obszarze whistleblowing nawet organ śledczy. Jak to wszystko pogodzić?

Grupa docelowa: 

Compliance officerowie, specjaliści compliance, pracownicy działów compliance, członkowie Zarządów odpowiedzialni za obszar compliance, pracownicy działów na co dzień współpracujących z compliance (HR, audyt, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem)

Szkolenie „Kompetencje miękkie Compliance Officera” wychodzi naprzeciw potrzebie rozwijania wiedzy merytorycznej w obszarze compliance oraz niezbędnych na tym stanowisku umiejętności miękkich.