24 Mar

Szkolenie online – Outsourcing 2.0: Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu, DORA – powierzenie w zakresie ICT

on-line

Szkolenie obejmuje praktyczne zagadnienia związane z powierzeniem podmiotom trzecim wykonywania funkcji i procesów. Szkolenie kierowane jest do pracowników podmiotów rynku finansowego w szczególności banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu oraz organów nadzoru.

Zakres tematyczny obejmuje:

  • polskie przepisy sektorowe,
  • wytyczne i stanowiska organów nadzoru: EBA, KNF, OCC,
  • rozporządzenie DORA (część dotycząca outsourcingu).

Rejestracja TUTUAJ!