08 Apr

Webinar: zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy w Polsce: czy jesteś gotowy?

Online Event
Świat nieustannie zmaga się z plagą przestępstw finansowych, dlatego obserwujemy stały wzrost presji regulacyjnych wywieranych na banki i instytucje zobowiązane mających na celu zwalczanie problemu prania brudnych pieniędzy i korupcji.

W styczniu 2020 roku, wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wprowadzono wzmocnione środki przeciwdziałania podobnym praktykom. Podążając za tym trendem, w marcu 2021 roku, Polska podjęła się zaostrzenia kontroli regulacyjnych w wielu sektorach.
Jak te zmiany wpłyną na Ciebie i Twoją organizację?
Dowiedz się więcej. Dołącz i posłuchaj ekspertów, którzy przedyskutują kwestie związane z nowymi przepisami, porównają teorię z praktyką i podzielą się użytecznymi wskazówkami.
Nie możesz uczestniczyć? Zerejestruj się, aby otrzymać nagranie.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.