20 Sep

Wyzwania regulacyjne, zarządzanie ryzykiem i zakres odpowiedzialności w Grupach Kapitałowych

on-line

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone tematyce ładu korporacyjnego, nadzoru i zarządzania ryzykiem z Grupach Kapitałowych. Podczas wydarzenia podsumujemy ostatnie zmiany w KSH i to jak funkcjonują one w praktyce. Omówimy także przyszłe, projektowane zmiany. Poruszymy kwestie odpowiedzialności osób zarządzających oraz aktualnych wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami.

Główne zagadnienia:

 • Praktyczne podsumowanie ostatnich zmian w KSH oraz przyszłe, projektowane zmiany
 • Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu
 • Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice
 • Jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej?
 • Odpowiedzialność karna i cywilna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie organizacji do raportowania ESG

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli Grup Kapitałowych, w szczególności z działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Biura Zarządu
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Biura Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ!