19 Jul

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek

on-line

Każda instytucja finansowa udzielająca kredytów oraz pożyczek i wykorzystująca zabezpieczenia celem obniżenia ryzyka związanego z kredytowaniem powinna określić zasady ustanawiania, wyceny oraz monitorowania zabezpieczeń, a także w przypadku konieczności – zasady podejmowania działań windykacyjnych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w obszarze zabezpieczeń jest kluczowe ze względu na stabilność oraz bezpieczeństwo instytucji finansowej.

Niniejszym zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu poświęconemu zagadnieniu zabezpieczania kredytów i pożyczek. Szkolenie obejmuje wszystkie rodzaje zagadnień związanych z tematem zabezpieczeń skupiając się na wybranych zagadnieniach w zakresie charakterystycznym dla działalności banku: omówienie przepisów prawa, rodzajów zabezpieczeń i ich charakterystyki, procesu przyjmowania/ ustanawiania zabezpieczeń, monitorowania i aktualizacji ich wartości.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zabezpieczania kredytów i pożyczek.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: dyrektorów/ kierowników oraz specjalistów pracujących w jednostkach ryzyka kredytowego, a także analityków kredytowych. Na szkolenie zapraszamy także pracowników jednostek kontroli wewnętrznej i audytu oraz pracowników obszaru windykacji.

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!