Die EZB als Aufsichtsbehörde

Tjadina Grabowski
Data wypuszczenia:2016
Language:Niemiecki
Pages:268
ISBN:978-3-8300-9145-5
Wydawca:Verlag Dr. Kovac
Cena:€ 96,80

Narastająca od 2008 r. regulacja w wyniku światowego kryzysu na rynku finansowym nie tylko znacząco zmieniła banki i kasy oszczędnościowe. Duży wpływ miało to również na pracę organów nadzorczych. Unia Europejska nie tylko stworzyła Europejski System Outlooka (ESFS), który rozpoczął pracę 1 stycznia 2011 roku.

W czerwcu 2012 r. Szefowie państw i rządów UE zdecydowali także o uzupełnieniu istniejącej unii gospodarczej i walutowej o tzw. Unię bankową. Jako pierwszy filar tej unii zdecydowano o utworzeniu jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM), który przewidywał przeniesienie szerokich krajowych uprawnień nadzorczych na Europejski Bank Centralny.
Na tym tle praca doktorska „EBC jako organ nadzorczy” autorstwa Tjadiny Grabowskiego dotyczy nowej roli banku centralnego we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA). Oprócz szczegółowego opisu genezy, zadań i struktur poszczególnych organów, autor porusza kwestię, czy można pogodzić czynności nadzorcze banku centralnego z jego podstawowym zadaniem – realizacją polityki pieniężnej.


Tjadina Grabowski