The EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Paul Voigt & Axel Freiherr von dem Bussche
Data wypuszczenia:7 sierpnia 2017
Language:Angielski
Pages:383
ISBN:3319579584
Wydawca:Springer
Cena:$89.99

Książka zawiera porady ekspertów dotyczące praktycznego wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej i systematycznie analizuje różne jego przepisy. Przykłady, tabele, listy kontrolne itp. Przedstawiają praktyczne konsekwencje nowego prawodawstwa. W podręczniku przeanalizowano zakres stosowania RODO, wymogi organizacyjne i materialne dotyczące ochrony danych, prawa osób, których dane dotyczą, rolę organów nadzorczych, egzekwowanie prawa i kary wynikające z RODO, a także specyfikę krajową. Ponadto zawiera krótkie spojrzenie na konsekwencje prawne dla przełomowych obszarów przetwarzania danych, takich jak przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych i internet rzeczy. Przyjęte w 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wejdzie w życie w maju 2018 r. za liczne nowe i zintensyfikowane obowiązki w zakresie ochrony danych, a także znaczny wzrost kar (do 20 mln euro). W rezultacie nie tylko firmy zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej będą musiały zmienić podejście do bezpieczeństwa danych; Ze względu na szeroki, ponadnarodowy zakres stosowania RODO wpłynie on na wiele firm na całym świecie.


Paul Voigt

Paul Voigt jest partnerem w berlińskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Taylor Wessing. Ma doskonałe doświadczenie w zajmowaniu się prawnymi aspektami ochrony danych, kontraktami IT i bezpieczeństwem IT. Paul zapewnia praktyczne doradztwo biznesowe dla start-upów, a także średnich firm i dużych przedsiębiorstw wielonarodowych. Większość spraw klientów Paul ma element międzynarodowy i często doradza klientom z zagranicy, którzy rozwijają się w Europie. Wspiera również kilka międzynarodowych grup we wdrażaniu oprogramowania i systemów bezpieczeństwa IT w całej grupie, w tym kontekście koordynuje porady prawne w ponad 40 jurysdykcjach na całym świecie. Paul jest współredaktorem różnych podręczników dotyczących ochrony danych, w tym podręcznika dotyczącego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz standardowego podręcznika referencyjnego Niemiec dotyczącego grupowej ochrony danych


Axel Freiherr von dem Bussche

Axel Freiherr von dem Bussche jest Dyrektorem Obszaru Praktyk Technologii, Mediów i Telekomunikacji, a także koordynuje międzynarodową amerykańską grupę Taylor Wessing w Niemczech. Specjalizuje się w branży technologicznej i ochronie danych. Jego praktyka koncentruje się na doradztwie w zakresie transakcji, licencjonowaniu oprogramowania, outsourcingu, projektach F&E, tworzeniu umów branżowych, prawie internetowym i hazardowym oraz kwestiach regulacyjnych. W szczególności zajmuje się sprawami z elementami zagranicznymi, a także doradza klientom zagranicznym w ekspansji do Niemiec.