31 Jan

AML w praktyce – przewodnik skutecznego wdrażania standardów AML/CTF

on-line

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych sposobów zarządzania ryzykiem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W programie szkolenia znajdzie się szereg cennych spostrzeżeń, porad i praktycznych sposobów związanych ze skutecznym wdrażaniem standardów i procesów AML/CTF w pierwszej linii obrony będących wynikiem wieloletnich obserwacji i doświadczeń prowadzącej.