Kennisbank  KYC - PSK

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Nagroda czy moralność – sygnalista w polskim porządku prawnym

17 marca 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

„Dopiero podczas odpływu okazuje się kto pływał nago”.

Nad wyraz obrazowe, a dla niektórych nawet obrazoburcze porównanie, bez trudu można przełożyć na grunt organizacji, zestawiając je z danymi przedstawionymi w raporcie Global Business Ethics Survey.
W szczególności w odniesieniu do skali działań odwetowych wymierzonych w sygnalistów. Przed kilkoma dniami Ethics & Compliance Initative opublikowało szesnastą już edycję Global Business Ethics Survey. Jest to ciekawe studium przypadku i zderzenie teorii whistleblowingu z praktyką. W szczególności biorąc pod uwagę reprezentatywna próbę, na której przeprowadzone zostało badanie w kontekście obowiązku implementacji do polskiego systemu prawnego rozwiązań z zakresu ochrony sygnalistów, nałożonych na Polskę, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czytaj dalej

Liderzy transformacji

02 marca 2021
Knowledge Base

Polska rywalizuje z najlepszymi w Unii Europejskiej w zakresie otwierania danych. Między innymi takie informacje zostały przekazane podczas spotkania pt. „Liderzy Transformacji” realizowanego we współpracy z Impact, GovTech Polska oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Inicjatywa skierowana jest do najwyższej kadry menedżerskiej i ma na celu ułatwienie dyskusji w gronie liderów cyfryzacji w polskim sektorze publicznym. Jednym z tematów ostatniego spotkania w lutym br. był program otwierania danych publicznych. Czego się zatem dowiedzieliśmy? Czytaj dalej

Sygnalista w trzech aktach: praca u podstaw

10 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Dyrektywa dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wyznacza termin transpozycji jej postanowień do systemów prawnych, państw członkowskich Unii Europejskiej, na dzień 17 grudnia 2021 r. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz systemową harmonizację statusu i ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości tj. sygnalistów (ang. whistleblowers), a także całego procesu zgłaszania naruszeń i informowania o nieprawidłowościach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. – Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą odsłoną 3-częściowej serii artykułów Piotra Żyłki. Kolejne odsłony ukażą się w następnych tygodniach.

Czytaj dalej

Komisja Europejska: zobowiązanie dotyczące ekologicznej konsumpcji, pierwsze firmy zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz większego zrównoważonego rozwoju

09 lutego 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska rozpoczęła niedawno realizację nowego zobowiązania do zielonej konsumpcji, pierwszej inicjatywy realizowanej w ramach nowego programu na rzecz konsumentów. Deklaracja ekologicznej konsumpcji jest częścią Europejskiego paktu klimatycznego, który jest ogólnounijną inicjatywą zapraszającą ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Podpisujące się pod tym firmy obiecują przyspieszyć swój wkład w zieloną transformację. Zobowiązania zostały opracowane wspólnym wysiłkiem Komisji i przedsiębiorstw. Ich celem jest przyspieszenie wkładu przedsiębiorstw w trwałe ożywienie gospodarcze oraz budowanie zaufania konsumentów do ekologiczności firm i produktów. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal i Renewd to pierwsze pionierskie przedsiębiorstwa, które biorą udział w tym pilotażowym projekcie. Funkcjonowanie Zobowiązań Zielonej Konsumpcji zostanie ocenione za rok od teraz, zanim podjęte zostaną kolejne kroki. Czytaj dalej

Podatek cyfrowy

25 stycznia 2021

Z dniem 18 stycznia br. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące podatku cyfrowego w UE. Komisja Europejska zachęca obywateli państw przynależących do wspólnoty do wzięcia udziału w wydarzeniu. Na czym polegają dane konsultacje, jakie informacje okażą się cenne dla Komisji oraz do kiedy będzie można wziąć udział w wymianie pomysłów? Czytaj dalej