Kennisbank  Zarządzanie/Ryzyko behawioralne

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Początek dekady Compliance

11 stycznia 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Naznaczony pandemią, rok 2020, odcisnął swe piętno, nie tylko na państwowych gospodarkach i systemach opieki zdrowotnej. Wartym odnotowania jest również wpływ zachodzących zmian społecznych, jak i gospodarczych, na systemy zarządzania zgodnością (Compliance), których rozkwit i ewolucję, obserwować będziemy w nadchodzącej, trzeciej dekadzie XXI wieku. „Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przywołany fragment, otwierający narodową epopeję Henryka Sienkiewicza, zdaje się trafniej niż kiedykolwiek wcześniej, opisywać rzeczywistość mijającego roku.

Czytaj dalej

Wczorajsi historyczni pro – Trumpowi protestujący szturmujący Kapitol Stanów Zjednoczonych będą jeszcze przez wiele lat dawali o sobie znać…

07 stycznia 2021
Knowledge Base

Kot zagoniony do rogu wykonuje dziwne skoki. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych uczynił to jednak w wyjątkowy sposób. Ostatniej nocy cały świat był świadkiem danego wydarzenia, gdy to po raz kolejny okazało się, że polityka władzy jest za Trumpem. No cóż, będzie musiał odpowiadać przed wieloma sędziami zaraz po swojej prezydencji, a to może okazać się dla niego bardzo niekorzystne. Słowo „ludowy przywódca” przewija się spontanicznie wśród relacji z dnia wczorajszego. Przyjrzyjmy się zatem dwóm tematom: prawości i uczciwości. Prawość już na samym wstępie wywołuje grymas na twarzach. Atak na niezależną prasę i na wyniki wyborów, jeśli przegrasz, okazuje się być jak najbardziej słuszny. A potem uczciwość: ile tysięcy naukowo kontrolowanych kłamstw można powiedzieć i opublikować na Twitterze? The Washington Post rozrysował to wszystko bardzo skrupulatnie. Upłyną lata, zanim fanatyczni zwolennicy Trumpa zrozumieją, jeżeli to się jeszcze kiedykolwiek powtórzy. Jeszcze raz dowód na to, że połączenie słabego wykształcenia i zezwolenia na posiadanie broni jest połączeniem niezwykle ryzykownym. 

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

29 grudnia 2020

Jak podało Ministerstwo Finansów projekt implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem. To główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą dziś (29.12.2020 r.) przyjęła Rada Ministrów.  Czytaj dalej

Wytyczne CBA dot. antykorupcji w administracji

11 grudnia 2020
Knowledge Base

Piotr Żyłka

9 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako jeden z elementów Konwencji Przeciwko Korupcji z dnia 31 października 2003 r. W treści art.8 wspomnianej Konwencji czytamy, iż: W celu zwalczenia korupcji każde Państwo-Strona będzie popierać między innymi integralność, uczciwość i odpowiedzialność wśród funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego. Do tego artykułu Konwencji, nawiązuje ostatnia publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. Wytyczne Antykorupcyjne dla Administracji Publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF” (ang. person entrusted with top executive functions), stanowiąca formę realizacji ustanowionego w dniu 6 stycznia 2018 na mocy uchwały Rady Ministrów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji (RPPK) na lata 2018 – 2020.  Czytaj dalej

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

30 września 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska opublikowała dziś nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła w skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego. Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.  Czytaj dalej

Komisja przedstawia swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej: w kierunku bardziej odpornej Europy

14 września 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj swoje pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej, którego celem jest określenie pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej kierować strategicznymi wyborami Unii Europejskiej. Prognoza strategiczna zostanie później wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych. Będzie ona stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania polityk i przepisów, które wytrzymają próbę czasu i posłużą zarówno obecnym potrzebom, jak i długoterminowym aspiracjom obywateli europejskich. W sprawozdaniu z 2020 r. uzasadniono wykorzystanie prognozowania w procesie kształtowania polityki UE oraz wprowadzono kompleksową koncepcję odporności UE. Czytaj dalej

O JAWNOŚCI, SYGNALISTACH I KORUPCJI NA GRUNCIE PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

19 grudnia 2017
Knowledge Base

Konrad Sedkiewicz
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana najnowsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego datowana na 12 grudnia 2017 r . Być może, z uwagi na inne gorące procesy legislacyjne i porę roku, która bardziej skłania do słuchania Last Christmas, niż przeszukiwania zasobów RCL, części z Państwa umknęła informacja, że nadciągają poważne zmiany dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także dla aż 108 różnych grup zawodowych. Postaram się, choć wycinkowo, nadrobić tę sytuację tym bardziej, że gdy rozpocznie się karnawał będzie już blisko do wejścia w życie tej ustawy, co, wg ostatnich informacji, ma nastąpić już 01 marca 2018 r. Dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie na ten projekt i czym ma być sama nowa ustawa w polskim porządku prawnym?
Czytaj dalej