Wywiad z Piotrem Żyłką

04 grudnia 2020
Knowledge Base

Aleksandra Podwapińska

Niedawno powitaliśmy nowego blogera Piotra Żyłkę z Warszawy. Piotr będzie regularnie publikował na naszej platformie, a jego pierwszy wpis można znaleźć tutaj. (blog link). Uważamy, że warto go trochę lepiej poznać.

Piotrze, czy możesz nam powiedzieć coś więcej o sobie?

Piotr Żyłka: Oczywiście, jestem prawnikiem, absolwentem WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dosłownie przed miesiącem ukończyłem studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a wcześniej na tej samej uczelni studia podyplomowe z zakresu Compliance. Swoją przygodę z Compliance rozpocząłem na dobre 4 lata temu. Wówczas pracując w jednym z banków, działających na polskim rynku. Materia zarządzania zgodnością, doradztwa regulacyjnego okazała się być na tyle interesującą, iż postanowiłem skoncentrować się wyłącznie na niej. Rozwijając się, kształcąc, słuchając ekspertów, a także uczestnicząc w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, nabrałem przekonania, iż szeroko rozumiane zarządzanie ryzykiem zgodności, które bezpośrednio wpływa na fundamenty działalności każdej organizacji, na przestrzeni najbliższych lat, stanie się kluczowym elementem każdego przedsiębiorstwa, które dąży do harmonijnego rozwoju i ekspansji.

Stąd też decyzja o uruchomieniu platformy www.itsallaboutcompliance.com, która w moim zamyśle ma być nie tylko blogiem, ale także medium integrującym przedstawicieli biznesu i Compliance. Poprzez tworzenie treści, publikacje, aktywność również w mediach społecznościowych, chciałem dołożyć swoją cegiełkę do procesu budowania świadomości społecznej, jak i biznesowej w zakresie korzyści jakie niesie za sobą biznes i postępowanie zgodne z prawem. Jednocześnie pamiętając, przestrzegając i zwracając uwagę na zagrożenia dla stabilności organizacji w przypadku braku wspomnianej zgodności.”

Jakie są według Ciebie aktualnie największe wyzwania dla przedsiębiorców z punktu widzenia zgodności?

Piotr Żyłka: Pandemia, jeżeli mogę posłużyć się o kolokwializm, wywróciła nasz świat do góry nogami. Nie tylko w aspekcie zdrowotnym, społecznym, ale także zawodowym. Szereg badań i analiz opublikowanych m.in. przez Interpol czy też ACFE (przyp. Association of Certified Fraud Examiners) wskazuje na zwiększoną aktywność przestępców w obszarze cyber. Ochrona danych, wdrożenie odpowiednich mechanizmów z zakresu cyber bezpieczeństwa, przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności i rzetelności operacyjnej przedsiębiorstwa to nie lada wyzwanie. W tak zwanym międzyczasie, zarówno unijny, jak i krajowy regulator nie pozostawał bierny. W związku z czym w obszarze unijnego prawodawstwa, należy spodziewać się wzmożonej aktywności w obszarze AML & CFT, implementacji unijnej dyrektywy dot. ochrony sygnalistów. Czynnikiem mającym znaczący wpływ na działalność organizacji nastawionych na współpracę transgraniczną pozostaje wyrok TSUE w sprawie Schrems II w zakresie wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych do tzw. państwa trzeciego.

Jednocześnie wczesną jesienią, polski ustawodawca poinformował o wznowieniu prac nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która wedle doniesień medialnych, miałaby implementować do polskiego porządku prawnego postanowienia wspomnianej dyrektywy dot. ochrony sygnalistów. Czy takie rozwiązanie jest słuszne i właściwe jest to niewątpliwie kwestia dyskusyjna, niemniej jednak pokazuje, jak dużo wyzwań stoi przed szeroko rozumianym biznesem, ale i także administracją publiczną, choćby w kontekście whistleblowingu. Jak dużego nakładu pracy, nie tylko po stronie działów Compliance, ale i całej organizacji, wymagać będzie dostosowanie działalności do nowych wymogów, celem odchowania zgodności.”

Czy pandemia zmieniła sposób postrzegania Compliance?

Piotr Żyłka: Zdecydowanie tak. Bazując na własnych obserwacjach, mogę stwierdzić, iż biznes od jakiegoś czasu stopniowo zmienia sposób postrzegania Compliance, a pandemia i szereg wyzwań organizacyjnych i regulacyjnych, tylko przyspieszyła ten proces. Na jednej z telekonferencji podczas wiosennego lockdownu, organizowanej przez amerykański Compliance Week, jedna z prelegentek użyła sformułowania, które według mnie idealnie oddaje zachodzące zmiany w percepcji szeroko rozumianego biznesu: Compliance is not a cost center. It’s a revenue-protection center.”

Jak wyglądać będzie zawód Compliance Officera w przyszłości, biorąc pod uwagę nieodwracalne zmiany w sposobie działalności przedsiębiorstw w następstwie pandemii?

Piotr Żyłka: Będzie wymagał dużej elastyczności, bez wątpienia, otwartego umysłu, uczenia się nowych rozwiązań. Umiejętności wymiany myśli, spostrzeżeń, dialogu z przedstawicielami nie tylko biznesu, ale przede wszystkim liderami zmian technologicznych. Automatyzacja przedsiębiorstw, wdrożenie rozwiązań z zakresu machine learning oraz sztucznej inteligencji, to kolejny krok ewolucji, która już dzieje się na naszych oczach. Wystarczy obserwować aktywność regulacyjną Unii Europejskiej w tym obszarze. Pokazuje to jak szybko zmienia się świat, a wraz z nim biznes. Rolą Compliance jest iść ramię w ramię z biznesem, aby odpowiednio wcześniej identyfikować potencjalne ryzyka braku zgodności.”

Czy możesz nam zdradzić jakiego rodzaju treści możemy się spodziewać w Twoich publikacjach na Risk & Compliance Europe?

Piotr Żyłka: Odpowiedź na to pytanie, nie pozostaje w oderwaniu od wcześniejszych. Niewątpliwie, treść publikacji uzależniona będzie w pewnym stopniu od działalności prawodawców, zarówno krajowego, jak i unijnego. Dlatego też na przestrzeni najbliższych miesięcy należy spodziewać się tekstów w głównej mierze traktujących o: przeciwdzialaniu praniu pieniędzy, aktywności UE w zakresie Planu KE z 7 mają br., pracach legislacyjnych z obszaru ochrony sygnalistów, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, nowelizacji ustawy o Reczniku Finansowym, a także szeregu innych zagadnień, jak choćby Rekomendacje organów nadzoru, wytyczne agencji rządowych i wiele wiele innych. Tematów nie zabraknie, ja ze swej strony mogę Państwa jedynie serdecznie zaprosić do lektury i mam nadzieję dyskusji na temat Compliance.”

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!

Piotr Żyłka: Dziękuję.”

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *