Kennisbank  Zarządzanie ryzykiem

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Cyberbezpieczeństwo: przeskok z tematyki dot. zgodności na koncentrację na ryzyku

01 kwietnia 2021
Knowledge Base

Nowoczesne organizacje zdają sobie sprawę, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowym problemem. Częstotliwość i stopień zaawansowania cyberataków wzrosła, a w pierwszej połowie 2019 roku odnotowano 3813 naruszeń danych, co stanowi wzrost o 54% w porównaniu z rokiem poprzednim. W świetle zmian struktury siły roboczej związanych z COVID-19 i nieplanowanego przejścia do środowisk pracy zdalnej, które mogą nie być obsługiwane przez odpowiednią infrastrukturę, firmy stały się jeszcze bardziej podatne na ataki w 2020 r. Chociaż przedsiębiorstwa wiedzą, że ochrona cyberbezpieczeństwa jest niezbędna do chronią swoje firmy, wielu wyobraża sobie protokoły cyberbezpieczeństwa jako podejście zorientowane na zgodność z przepisami branżowymi i rządowymi, zamiast patrzeć na nie z poziomu analizy ryzyka. Czytaj dalej

Program otwierania danych w Monitorze Polskim.

29 marca 2021
Knowledge Base

„To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.”

Jak podano na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji,  przyjęty został Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To plan kontynuacji działań zapoczątkowanych w roku 2016 mający na celu między innymi również umocnienie pozycji Polski w gronie europejskich liderów w dziedzinie otwierania danych. Jakie rozwiązania zostały zatem zaprezentowane w dokumencie? Zapraszamy do lektury artykułu.  

Czytaj dalej

Sygnalista w trzech aktach: wdrożenie

26 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Dokładnie 17 grudnia 2021r., upłynie termin transpozycji unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób informujących o przypadkach naruszenia prawa Unii. Z tej okazji, na tej platformie opublikowano cykl artykułów zatytułowanych: Sygnalista w trzech aktach. Teksty te przedstawiają wyzwanie, jakim jest wdrożenie kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów, na wielu płaszczyznach i z różnej perspektywy. Mają za zadanie ukazanie wielowątkowości i wielopłaszczyznowego aspektu wdrożenia postanowień dyrektywy w życie.

Czytaj dalej

System pozyskiwania i raportowania danych dotyczących transakcji wdrożony

04 lutego 2021
Knowledge Base

Jak podaje nasze źródło, Ministerstwo Finansów (MF) wspólnie z PKO BP oraz Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wdrożyły innowacyjny system pozyskiwania i raportowania danych dotyczących transakcji. Projekt bazuje na tzw. technologii „blockchain”. To kolejny etap współpracy KIR i PKO Banku Polskiego. W listopadzie 2020 r., dzięki współpracy KIR, PKO Banku Polskiego, IBM, Chmury Krajowej, UKNF, Fundacji Fintech Poland oraz Fundacji Cyberium uruchomiono pierwszą w Polsce Piaskownicę Blockchain, gdzie innowatorzy mogą w bezpiecznym środowisku nieodpłatnie testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem ich na rynek. Czytaj dalej

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

02 lutego 2021
Knowledge Base

Powszechnie uważa się, że globalizacja jest  powiązana z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w skali światowej (a nawet, że jest ona przyczyną tego przyspieszenia). Przekonanie to jest błędne. Dane statystyczne przekonują, że związek  globalizacji ze światowym wzrostem gospodarczym jest raczej antagonistyczny. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. Leona Podkaminera. Czytaj dalej

Najgroźniejsze na świecie złośliwe oprogramowanie EMOTET zatrzymane

29 stycznia 2021
Knowledge Base

Organy ścigania i organy sądowe na całym świecie przerwały ostatnio działalność jednego z najważniejszych botnetów ostatniej dekady: EMOTET. Śledczy przejęli kontrolę nad jego infrastrukturą w ramach skoordynowanej akcji międzynarodowej. Operacja ta jest wynikiem wspólnych wysiłków władz Królestwa Niderlandów, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Kanady i Ukrainy, a działalność międzynarodową koordynują Europol i Eurojust. Operacja ta została przeprowadzona w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT). Czytaj dalej

Początek dekady Compliance

11 stycznia 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Naznaczony pandemią, rok 2020, odcisnął swe piętno, nie tylko na państwowych gospodarkach i systemach opieki zdrowotnej. Wartym odnotowania jest również wpływ zachodzących zmian społecznych, jak i gospodarczych, na systemy zarządzania zgodnością (Compliance), których rozkwit i ewolucję, obserwować będziemy w nadchodzącej, trzeciej dekadzie XXI wieku. „Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przywołany fragment, otwierający narodową epopeję Henryka Sienkiewicza, zdaje się trafniej niż kiedykolwiek wcześniej, opisywać rzeczywistość mijającego roku.

Czytaj dalej

Zobowiązania Chin i UE uzgodnione w dniu 30 grudnia 2020 r.

04 stycznia 2021
Knowledge Base

Unia Europejska (reprezentowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen) zorganizowała spotkanie przywódców z Chinami (reprezentowanymi przez prezydenta Xi Jinpinga) w formie wideokonferencji w dniu 30 grudnia 2020 r. Spotkanie stworzyło okazję do kontynuacji 22. szczytu UE-Chiny (22 czerwca) i spotkania przywódców (14 września), które pierwotnie planowano w Lipsku. Jest to element stałego zaangażowania Unii Europejskiej w Chinach. Przywódcy UE przeprowadzili strategiczną debatę na temat Chin podczas październikowego posiedzenia Rady Europejskiej, która została przygotowana w drodze dogłębnych konsultacji na szczeblu przywódców UE. Oprócz tego spotkania odbyła się wymiana zdań między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Xi w ramach kontynuacji ich spotkania w Paryżu w marcu 2019 r., podczas której w szczególności omówiono postępy osiągnięte w negocjacjach inwestycyjnych. Po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez Komisję Europejską po stronie UE, UE i Chiny zasadniczo zakończyły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej (CAI). Jest to zgodne z zobowiązaniem podjętym na szczycie UE-Chiny w kwietniu 2019 r., na którym obie strony uzgodniły, że dążą do zakończenia negocjacji do końca 2020 r.

Czytaj dalej

Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska w celu wzmocnienia pozycji konsumentów, by ci stali się motorem przemian

18 grudnia 2020
Knowledge Base

Niedawno Komisja Europejska ogłosiła nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić im odgrywanie aktywnej roli w ekologicznej i cyfrowej transformacji. Agenda dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po pandemii COVID-19, która przyniosła znaczące wyzwania wpływające na codzienne życie konsumentów. Mówiąc konkretniej, agenda przedstawia priorytety i kluczowe punkty działań, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5 lat wraz z państwami członkowskimi na szczeblu europejskim i krajowym. Obejmuje to między innymi nowy wniosek prawny mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie istniejących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Czytaj dalej