FCA uruchamia kampanię mającą na celu zachęcenie jednostki do zgłaszania wykroczeń

16 kwietnia 2021
Knowledge Base

Kampania „In confidence, with confidence” zachęca osoby pracujące w usługach finansowych do zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości do Financial Conduct Authority (FCA) i przypomina im o obowiązujących procesach zachowania poufności. W ramach kampanii FCA opublikowała materiały, którymi firmy mogą się podzielić z pracownikami, a także wykorzystując swoje wydarzenia do wyróżnienia kampanii. Stworzono również cyfrowy zestaw narzędzi dla organów branżowych, grup konsumentów i grup sygnalizujących nieprawidłowości, aby zachęcić jednostki do większej pewności siebie, aby zrobić krok naprzód. Sygnaliści zgłaszający się do FCA będą mieli dedykowanego managera sprawy. Mogą spotkać się z FCA w celu omówienia swoich obaw i mogą otrzymywać opcjonalne regularne aktualizacje przez cały czas trwania dochodzenia. Każde zgłoszenie otrzymane przez FCA jest weryfikowane, a FCA będzie chronić tożsamość poszczególnych sygnalistów.

Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. Egzekwowania i nadzoru rynku w FCA, powiedział: „Chcemy, aby wszyscy sygnaliści czuli się mile widziani przez nas i dzięki nam byli bezpieczni. Słuchamy wszystkich sygnalistów i jeśli rzucą światło na poważne uchybienia, chcemy mieć pewność, że działamy odpowiedzialnie. Kiedy informowanie o nieprawidłowościach działa dobrze, pomaga konsumentom, rynkom i firmom oraz zapewnia wszystkim bezpieczeństwo i taki jest nasz cel ”.

Rozmowa z FCA

FCA inwestuje w zwiększone zasoby, aby wspierać interakcję z sygnalistami, w tym w zwiększenie liczby pracowników w swoim zespole zgłaszania nieprawidłowości. Ten zespół specjalistów jest przeszkolony w zakresie przeprowadzania podsumowań i bezpośredniej interakcji z sygnalistami, a także współpracy z różnymi działami w całej organizacji.

W ramach celu FCA, jakim jest zapewnienie płynniejszego procesu wewnętrznego, wprowadził obowiązkowy moduł e-learningowy dla wszystkich pracowników, aby pomóc w identyfikacji potencjalnych sygnalistów i upewnić się, że wszelkie informacje otrzymane przez FCA są prawidłowo przetwarzane i że tożsamość jest chroniona.

Witryna FCA została zaktualizowana, aby zapewnić bardziej kompleksowe informacje potencjalnym sygnalistom, a zespół ds. Zgłaszania nieprawidłowości opracowuje poufny formularz internetowy, zwiększając możliwości ujawniania im informacji.

Zgłaszający mogą pozostać anonimowi i wiele osób właśnie z tego przywileju korzysta. Jeśli udostępnią jakiekolwiek informacje o sobie, FCA zapewni im bezpieczeństwo. Obejmuje to niepotwierdzanie istnienia demaskatora podczas kierowania zapytań, chyba że jest to prawnie uregulowane i zatem obowiązkowe.

Zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach FCA

FCA pragnie przypomnieć firmom, że kultura i zarządzanie pozostają kluczowymi priorytetami FCA. Jej zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach wymagają od firm wprowadzenia skutecznych rozwiązań umożliwiających pracownikom zgłaszanie wątpliwości oraz zagwarantowania, że ​​zostaną one potraktowane w odpowiedni i poufny sposób.

FCA wprowadziła wymóg, aby firmy wyznaczyły osobę zgłaszającą przypadki naruszenia, aby zapewnić nadzór kierownictwa wyższego szczebla nad uczciwością, niezależnością i skutecznością ustaleń firmy. Obejmują one ustalenia mające na celu ochronę sygnalistów przed prześladowaniem, a także nadzorowanie przygotowania rocznego raportu dla organu zarządzającego firmy.

Źródło: FCA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *