14 pakiet sankcji UE wobec Rosji – dodatkowe 116 osób i podmiotów

25 czerwca 2024

W ramach przyjętego 24 czerwca br. kompleksowego czternastego pakietu sankcji, Rada podjęła decyzję o nałożeniu środków ograniczających na dodatkowe 69 osób i 47 podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, a także środki sektorowe dotyczące energii, finansów, transportu, finansowania partii politycznych i innych organizacji oraz kontrola i ograniczenia importu i eksportu.

Nowe pozycje wpisane na listę to przedsiębiorcy, propagandyści i osoby publiczne, członkowie armii i wymiaru sprawiedliwości, osoby odpowiedzialne za deportację ukraińskich dzieci, a także członkowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) zaangażowanych w prześladowania religijne na nielegalnie anektowanym Krymie oraz rządu.

Lista ta obejmuje także kilka rosyjskich firm wojskowych i przemysłu obronnego, firmy dostarczające kluczowe technologie podwójnego zastosowania wykorzystywane na polu bitwy oraz firmy transportujące broń i personel wojskowy do strefy działań wojennych.

Ponadto UE wskazała grupę Volga Dnepr oraz jej spółki zależne za ich rolę w świadczeniu usług na rzecz rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, a także jego akcjonariuszy.

Sovcomflot, największa rosyjska firma spedycyjna specjalizująca się w transporcie skroplonego gazu, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, jest również notowana na giełdzie wraz z CEO firmy i innymi wiodącymi firmami z sektora energetycznego.

UE objęła sankcjami „Międzynarodowe Centrum Dziecięce Artek”, które organizuje obozy dla dzieci z Ukrainy, w tym na nielegalnie okupowanych terytoriach, Fundację Kadyrowa prowadzącą programy edukacyjne dla ukraińskich dzieci i młodzieży oraz Białoruski Republikański Związek Młodzieży, który jest aktywny w deportacji ukraińskich dzieci z nielegalnie okupowanych terytoriów. Niektórzy z ich znaczących przedstawicieli również znaleźli się na czarnej liście.

Obecnie unijne środki ograniczające w odniesieniu do działań podważających lub zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy mają zastosowanie do ponad 2200 osób i podmiotów. Osoby umieszczone na liście z 24 czerwca br. podlegają zamrożeniu aktywów, a obywatele i firmy z UE nie mogą udostępniać im środków finansowych. Osoby fizyczne są dodatkowo objęte zakazem podróżowania, który uniemożliwia im wjazd lub tranzyt przez terytoria UE.

Decyzja Rady (WPZiB) 2024/1738 z dnia 24 czerwca 2024 r. 

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *