Akt o rynkach cyfrowych – strażnicy dostępu

10 marca 2024

Od dnia 7 marca 2024r. Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft i ByteDance, czyli sześciu strażników dostępu wskazanych przez Komisję, na podstawie aktu o rynkach cyfrowych we wrześniu 2023 r. , muszą wywiązywać się z wszystkich obowiązków określonych w tym akcie.

Akt o rynkach cyfrowych ma zwiększyć kontestowalność i sprawiedliwość unijnych rynków cyfrowych. W akcie tym ustanowiono nowe przepisy obowiązujące dziesięć określonych podstawowych usług platformowych – takich jak wyszukiwarki internetowe, internetowe platformy handlowe, sklepy z aplikacjami, usługi reklamy on-line i usługi przesyłania wiadomości – oraz przyznano nowe prawa europejskim przedsiębiorstwom i użytkownikom końcowym.

Od 7 marca użytkownicy biznesowi mający siedzibę w UE, którzy docierają do swoich klientów w oparciu o usługi oferowane przez sześciu strażników dostępu, zyskają nowe możliwości. Będą oni mogli na przykład:

  • korzystać ze sprawiedliwego traktowania i równych warunków działania, gdy konkurują z usługami strażnika dostępu na jego platformach;
  • zwrócić się o interoperacyjność z usługami strażników dostępu, aby oferować nowe, innowacyjne usługi;
  • sprzedawać swoje aplikacje na innych kanałach niż sklepy z aplikacjami strażnika dostępu;
  • uzyskać dostęp do danych generowanych w wyniku ich działalności na platformach strażników dostępu;
  • promować oferty i zawierać umowy z klientami poza platformą strażnika dostępu.

Użytkownicy końcowi będą mieli większy wybór i dostęp do innowacji w europejskiej przestrzeni cyfrowej. Będą oni mogli:

  • na nowo wybierać i nie musieć stosować domyślnych rozwiązań narzucanych im przez strażników dostępu – będą oni mogli na przykład wybierać inne sklepy z aplikacjami i usługi inne niż te oferowane przez strażników dostępu;
  • lepiej kontrolować swoje dane dzięki możliwości decydowania, czy strażnik dostępu może łączyć ich konta, a tym samym śledzić i łączyć ich dane osobowe przekazywane w ramach różnych usług;
  • łatwo pozyskiwać dane z aplikacji i przekazywać je do innych aplikacji, aby tam je wykorzystywać, co umożliwi im wygodne tworzenie kopii zapasowych danych i przenoszenie się między różnymi usługami;
  • korzystać z alternatywnych metod identyfikacji elektronicznej i płatności wewnątrz aplikacji.  

Jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego na zapewnienie zgodności z aktem o rynkach cyfrowych, strażnicy dostępu zaczęli testować służące temu środki, co spowodowało napływ informacji zwrotnych od osób trzecich. Od dziś strażnicy dostępu muszą przedstawiać sprawozdania dotyczące zgodności, dowodzące, że ich działalność jest zgodna z aktem o rynkach cyfrowych, oraz opisujące podejmowane przez nich działania. Jawna wersja tych sprawozdań będzie dostępna na specjalnej stronie internetowej Komisji poświęconej aktowi o rynkach cyfrowych. Wskazani strażnicy dostępu muszą dziś również przedłożyć Komisji opis wszelkich stosowanych przez siebie technik profilowania konsumentów, poddany niezależnemu audytowi, a także wersję sprawozdania nieopatrzoną klauzulą poufności.

Komisja dokładnie przeanalizuje sprawozdania dotyczące zgodności i oceni, czy wdrożone środki pozwalają skutecznie osiągnąć cele odpowiednich obowiązków nałożonych aktem o rynkach cyfrowych. Ocena Komisji oprze się również na wkładzie zainteresowanych podmiotów przekazanym m.in. w kontekście warsztatów dotyczących przestrzegania przepisów, na których strażnicy dostępu mogą przedstawiać stosowane przez siebie rozwiązania.

W celu wyegzekwowania pełnego stosowania aktu o rynkach cyfrowych, Komisja może podjąć formalne działania z wykorzystaniem całego zestawu narzędzi w celu skuteczności działania.

Jeżeli Komisja będzie podejrzewać naruszenie przepisów aktu o rynkach cyfrowych, będzie ona mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie potencjalnego naruszenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia Komisja będzie mogła nałożyć na dane przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości do 10 proc. jego całkowitego światowego obrotu, a w przypadku powtórnego naruszenia – nawet do 20 proc.

W przypadku systematycznych naruszeń Komisja będzie mogła przyjąć także dodatkowe środki zaradcze, takie jak zobowiązanie strażnika dostępu do sprzedania przedsiębiorstwa lub jego części lub zakazanie strażnikowi dostępu nabywania dodatkowych usług związanych z systemowym nieprzestrzeganiem przepisów.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *