Ataki terrorystyczne w Izraelu: Rada nakłada sankcje na trzy podmioty odpowiedzialne za przemoc seksualną

17 kwietnia 2024

12 kwietnia br. Rada postanowiła dodać do globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka trzy podmioty, które są odpowiedzialne za brutalne, masowe ataki terrorystyczne przeprowadzone 7 października 2023 r. w Izraelu.

Wspomnianymi podmiotami są: 

  • Brygady Al-Kuds – skrzydło zbrojne objętej unijnymi sankcjami organizacji terrorystycznej Palestyński Islamski Dżihad, 
  • Siły Al-Nukhba – jednostka sił specjalnych objętej unijnymi sankcjami organizacji terrorystycznej Hamas, oraz 
  • Brygady Al-Kassam – skrzydło wojskowe Hamasu.

Od 12 kwietnia 2024r. sankcje w ramach globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka będą obejmować 104 osoby fizyczne i prawne oraz 26 podmiotów z różnych krajów.

Osoby i podmioty objęte sankcjami podlegają zamrożeniu aktywów, a dostarczanie im lub na ich rzecz środków finansowych lub zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, jest zakazane. Ponadto do osób fizycznych umieszczonych na liście sankcyjnej zastosowanie ma zakaz podróżowania do UE.

W konkluzjach z 21–22 marca 2024 r. Rada Europejska przywołała swoje wcześniejsze wnioski, w których z całą mocą potępiła Hamas za brutalne, masowe ataki terrorystyczne przeprowadzone 7 października 2023 r. w całym Izraelu, i uznała, że Izrael ma prawo bronić się zgodnie z prawem międzynarodowym i międzynarodowym prawem humanitarnym, oraz wezwała do natychmiastowego bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. 

Rada Europejska podkreśliła, że bezpieczeństwo i dobrostan zakładników budzą poważne obawy i że Hamas i inne ugrupowania zbrojne muszą natychmiast udzielić dostępu pomocy humanitarnej do wszystkich nadal przetrzymywanych zakładników. Ponadto Rada Europejska wezwała Radę do przyspieszenia prac nad przyjęciem dalszych odpowiednich sankcji wobec Hamasu.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *