CSDDD: Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

28 maja 2024

24 maja 2024 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). 

Przyjęta dyrektywa nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązki mające niwelować negatywny wpływ ich działalności na prawa człowieka i ochronę środowiska. Określa również odpowiedzialność związaną z tymi obowiązkami. Przepisy dotyczą nie tylko działalności przedsiębiorstw, lecz także ich spółek zależnych oraz partnerów biznesowych w całym łańcuchu działań tych przedsiębiorstw.

Zakres obowiązywania i odpowiedzialność 

Przepisy CSDDD będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw z Unii oraz spółek dominujących, które zatrudniają ponad 1000 pracowników i mają światowe obroty przekraczające 450 mln euro. 

Działalność objęta dyrektywą rozciąga się od produkcji towarów czy świadczenia usług – na początkowych etapach łańcucha działalności – po dystrybucję, transport lub magazynowanie produktów – na dalszych jego etapach. Przedsiębiorstwa objęte przyjętymi przepisami będą musiały przyjąć oraz wdrożyć system oparty na analizie ryzyka, który pozwoli monitorować ujemne skutki dla praw człowieka lub środowiska określone w dyrektywie, zapobiegać związanymi z tym szkodami lubvszkody te naprawiać.

Nowe przepisy dotyczące CSDDD będą stosowane stopniowo:

  • od 2027 roku do firm zatrudniających ponad 5000 pracowników i osiągających obroty przekraczające 1500 mln euro;
  • od 2028 roku do firm zatrudniających ponad 3000 pracowników i osiągających obroty w wysokości 900 mln euro;
  • od 2029 roku do wszystkich pozostałych spółek objętych dyrektywą (zatrudniających ponad 1000 pracowników i osiągających obroty przekraczające 450 mln euro).

Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa, do troski o przestrzeganie obowiązków w zakresie praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu swojej działalności. Jeśli okaże się, że obowiązki te zostały naruszone, przedsiębiorstwa będą musiały podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec niekorzystnym skutkom swoich operacji, złagodzić te skutki, usunąć je lub zminimalizować ich zakres. To samo dotyczy niekorzystnych skutków operacji spółek zależnych i partnerów biznesowych w swoim łańcuchu działalności. 

Przedsiębiorstwa mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za spowodowane szkody i będą musiały zapewnić pełne odszkodowanie. Podmioty, których dotyczy dyrektywa, będą również musiały przyjąć i wdrożyć plan transformacji klimatycznej, zgodnie z porozumieniem paryskim w sprawie zmiany klimatu.

Dalsze kroki

Rada zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Dyrektywa, podpisana przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementację CSDDD do prawa krajowego. Harmonogram stosowania dyrektywy zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *