ESMA PODJĘŁA DECYZJE DOTYCZĄCE UMÓW NA RÓŻNICĘ (CFD) I OPCJI BINARNYCH

09 czerwca 2018
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) podjął oficjalnie decyzje w zakresie interwencji produktowej dotyczące zawierania kontraktów na różnicę (CFD) i opcji binarnych przez inwestorów indywidulanych. Podjęte decyzje zostały opublikowane 1 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zaczną obowiązywać od 2 lipca br. dla opcji binarnych oraz od 1 sierpnia br. dla CFD. W przypadku opcji binarnych będą one polegać na zakazie ich promocji, dystrybucji lub sprzedaży inwestorom indywidualnym. Natomiast w przypadku CFD będą tylko ograniczać te działanie podejmowane wobec inwestorów detalicznych. Ograniczenia mają zapewnić ochronę kapitału początkowego, ochronę przez zamknięcie pozycji oraz ochronę przed ujemnym saldem. Ograniczeniu ulegnie również możliwość stosowania zachęt finansowych, jak i aktywnej promocji CFD.

Decyzje ESMA zostały opublikowane we wszystkich językach urzędowych UE i pozostaną w mocy przez okres trzech miesięcy od daty ich wejścia w życie.
Przewodniczący ESMA Steven Maijoor stwierdził, że podjęte decyzje stanowią znaczący krok w kierunku lepszej ochrony inwestorów w UE. Nowe decyzje dotyczące CFD po raz pierwszy zapewnią inwestorom ochronę przed stratą przewyższającą zainwestowany kapitał, ograniczą stosowanie dźwigni i zachęt finansowych oraz z wyprzedzeniem ostrzegą inwestorów o ponoszonym ryzyku.
„Wprowadzony przez ESMA zakaz promocji, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych inwestorom indywidualnym rozwiązuje istotne problemy ochrony inwestorów związane z właściwościami tego produktu.” – powiedział Maijoor. „To ogólnoeuropejskie podejście jest najodpowiedniejszym sposobem rozwiązania problemu ochrony inwestorów. Krajowe organa ochrony konkurencji będą monitorować wpływ tych decyzji i ocenią, wraz z ESMA, jakie dalsze kroki należy podjąć.” – dodał.
CFD – decyzje obowiązujące od 1 sierpnia 2018 r.
Decyzje w zakresie interwencji produktowej, które ESMA wydała na mocy art. 40 rozporządzenia (UE) 600/215 w sprawie rynków instrumentów finansowych. Zgodnie z postanowieniami ESMA procentowe wartości początkowego depozytu zabezpieczającego zostały określone na poziomie od 3,3 do 50 % w zależności od rodzaju instrumentu bazowego. Wprowadzono zasadę ochrony przez zamknięcie depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku, co spowoduje zrównanie marży (na poziomie 50%), przy której dostawcy będą musieli  zamknąć jeden lub więcej otwartych CFD klienta detalicznego. Z kolei ochrona przed ujemnym saldem dla każdego konta zagwarantuje ograniczenie strat klientów indywidualnych.
Następne kroki
Rozporządzenie (UE) 600/214 nadaje ESMA uprawnienia do wprowadzania tymczasowych decyzji interwencyjnych na trzy miesiące. Przed upływem tego terminu ESMA dokona przeglądu tych decyzji i rozważy potrzebę ich przedłużenia o kolejne trzy miesiące.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *