ESMA wspiera zwiększanie przejrzystości korporacyjnej poprzez tworzenie ESAP

25 marca 2021
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), organ regulujący rynki papierów wartościowych w UE, przesłał swoją odpowiedź na ukierunkowane konsultacje Komisji Europejskiej (KE) dotyczące Europejskiego Jednolitego Punktu Dostępu (ESAP). ESMA zaleca podejście etapowe, które powinno nadawać priorytet informacjom finansowym i niefinansowym spółek publicznych. Przewodniczący Steven Maijoor powiedział: „Pojedynczy punkt dostępu do informacji o przedsiębiorstwach jest jednym z kluczowych brakujących elementów unii rynków kapitałowych. ESMA w pełni popiera ambicję ustanowienia ESAP, ponieważ zwiększy to zaufanie inwestorów do przedsiębiorstw w całej UE i obniży koszty kapitału. ESMA jest gotowy do odegrania centralnej roli w tworzeniu i prowadzeniu ESAP, zgodnie z sugestiami forum wysokiego szczebla ds. Unii rynków kapitałowych i Parlamentu Europejskiego ”.

ESMA uważa również, że pełne korzyści z ESAP można osiągnąć tylko wtedy, gdy informacje zawarte w jednej bazie danych są porównywalne pod względem treści i przedstawione w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W związku z tym ESMA popiera częstsze stosowanie formatów danych strukturalnych, gdy jest to stosowne. Jednak w świetle złożoności projektu ESMA zachęca KE do dokładnego wyważenia zakresu ESAP w stosunku do względów wykonalności i operacyjności.

Stanowisko ESMA jest zgodne z końcowymi zaleceniami forum wysokiego szczebla w sprawie unii rynków kapitałowych w sprawie ESAP oraz z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie unii rynków kapitałowych.

Źródło: ESMA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *