EUROPEJSKI URZĄD NADZORU BANKOWEGO PUBLIKUJE WYJAŚNIENIA DO PIĄTEGO ZESTAWU KWESTII ZEBRANYCH PRZEZ SWOJĄ GRUPĘ ROBOCZĄ DS. API ZWIĄZANYCH Z PSD 2

04 września 2019

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował wyjaśnienia do piątego zestawu kwestii zebranych przez członków Grupy Roboczej (GR) ds. API w ramach PSD2. Wyjaśnienia dają odpowiedzi na problemy w kwestii pomiaru czasu odpowiedzi dedykowanego interfejsu, czytelności maszynowej rejestru EUNB, polegania na certyfikatach eIDAS oraz poruszają tematy związane z mechanizmami awaryjnymi, w tym identyfikację dostawców zewnętrznych za pomocą „księgi gości” – danych, do których można uzyskać dostęp oraz dostać odpowiednią dokumentację.

Tło i kolejne kroki
W styczniu 2019, EUNB powołał do życia Grupę Roboczą (GR) ds. API w ramach PSD2 w liczbie 30 osób, reprezentujących obsługę kont c (ASPSP), dostawców świadczących usługę inicjowania płatności (TPP), inicjatywy API oraz innych uczestników rynku. Celem grupy jest ułatwienie przygotowania branży do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych, bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz wspieranie rozwoju wydajnych i zorientowanych na klienta interfejsów API w ramach PSD2.
Uczestnicy rynku
Zadaniem grupy jest identyfikacja problemów i wyzwań, przed którymi stoją uczestnicy rynku podczas testowania i używania interfejsów API w okresie poprzedzającym termin wdrożenia RTS, dnia 14 września 2019 r. Jednocześnie Grupa Robocza ma w obowiązku proponowanie rozwiązań w temacie skutecznego sposobu komunikowania problemów. Powyższe rozwiązania zostaną rozważone przez EUNB i władze krajowe podczas udzielania wyjaśnień w odpowiedz na poruszone kwestie.
Wyjaśnienia
11 marca, 1 kwietnia, 26 kwietnia i 26 lipca 2019 r. EUNB opublikował wyjaśnienia dotyczące pierwszych czterech zestawów kwestii podniesionych przez grupę roboczą. Dzisiejsza publikacja jest odpowiedzią na piąty zestaw problemów. W nadchodzących tygodniach EUNB doda kolejne wyjaśnienia.
Źródło: https://eba.europa.eu

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *