FSB proponuje ramy dla międzynarodowej regulacji działalności związanej z kryptowalutami

07 listopada 2022

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała proponowane ramy dla międzynarodowej regulacji działalności związanej z kryptowalutami. Podstawowymi elementami tych ram są propozycje dotyczące: zaleceń promujących spójność i kompleksowość ujęć regulacyjnych, nadzorczych oraz działalności i rynków kryptowalut, wzmacniających współpracę międzynarodową, koordynację i wymianę informacji; oraz zrewidowane zalecenia wysokiego szczebla dotyczące regulacji i nadzoru nad porozumieniami „global stablecoin”, aby skuteczniej przeciwdziałać powiązanym zagrożeniom dla stabilności finansowej.

Proponowane rekomendacje są kierowane do konsultacji społecznych. Opierają się na zasadzie „taka sama działalność, to samo ryzyko, ta sama regulacja”: w przypadku gdy kryptowaluty i pośrednicy pełnią funkcję gospodarczą równoważną z funkcją wykonywaną przez instrumenty i pośredników tradycyjnego sektora finansowego, powinni oni podlegać równoważnej regulacji. Regulacja ta powinna również uwzględniać nowe cechy i szczególne zagrożenia związane z kryptowalutami oraz odnosić się do potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej, które mogą wynikać z rosnących powiązań między ekosystemem kryptowalut a tradycyjnym systemem finansowym.

Wysokie standardy regulacyjne powinny mieć zastosowanie do kryptoaktywów – takich jak stablecoiny – które mogą być szeroko stosowane jako środek płatności i/lub przechowywanie wartości, ponieważ mogą stanowić poważne zagrożenie dla stabilności finansowej. Zaproponowane zmiany zaleceń wysokiego szczebla dotyczących regulacji i nadzoru nad porozumieniami „global stablecoin” wzmacniają wymagania dotyczące praw użytkowników do redempcji oraz solidnego mechanizmu stabilizacji.

Te dwa zestawy zaleceń są ze sobą ściśle powiązane, odzwierciedlając powiązania między stablecoinami a szerszym ekosystemem kryptowalut. Zostały one opracowane jako samodzielne dokumenty, ale mają na celu współpracę w świetle tych powiązań i zachowanie spójności tam, gdzie dotyczą tych samych kwestii i zagrożeń.

Źródło: FSB

 

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *