Fundacja SOMI składa największe zbiorowe żądanie danych w ramach RODO

06 sierpnia 2021
Knowledge Base

Fundacja SOMI złożyła żądanie w sprawie otrzymania zbiorczych danych do trzech gigantów technologicznych, którymi są: TikTok, Zoom i Palantir. Zgodnie z ustaleniami RODO firmy są zobowiązane do spełnienia żądania. SOMI żąda danych osobowych w imieniu swoich uczestników w ramach dochodzenia w sprawie ewentualnego naruszenia RODO przez firmy międzynarodowe. Zgodnie z ustaleniami firmy działające w Europie są zobowiązane do udostępnienia na żądanie przechowywanych danych osobowych. Ponadto należy jasno określić, w jaki sposób dane osobowe są przechowywane i komu są udostępniane. Często jednak nie jest jasne, jak taki wniosek należy złożyć do firmy, jeśli w ogóle taka opcja jest oferowana. Nie ma również wyraźnego sposobu dostarczania przechowywanych danych osobowych, co utrudnia konsumentom zrozumienie, jakie dane są przechowywane i wykorzystywane oraz w jaki sposób można je modyfikować lub usuwać.

SOMI angażuje się w pomoc konsumentom w dochodzeniu ich praw wobec międzynarodowych gigantów technologicznych. Fundacja zbiorowo żąda podania danych osobowych w imieniu uczestników, którzy udzielili pełnomocnictwa. Konsument nie ponosi żadnych kosztów. Dziś składamy pierwsze zgłoszenie zbiorowe w imieniu 65 000 uczestników do gigantów takich jak TikTok, Zoom i Palantir. W środę 11 sierpnia zostanie złożona druga prośba w imieniu nowych uczestników.

Firma SOMI wprowadziła aplikację, która zapewnia konsumentom wgląd w żądane dane osobowe, w pełni zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności. Dostarczone dane są prezentowane w przejrzystym formacie, aby konsument zrozumiał, jakie dane są przechowywane, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane przez gigantów technologicznych oraz w jaki sposób te informacje mogą być dostosowywane lub usuwane.

Naruszenia RODO

TikTok, Zoom i Palantir muszą – zgodnie z wytycznymi RODO – spełnić żądanie dostępu do danych osobowych w ciągu miesiąca. Jeśli firmy nie współpracują ze zbiorowym żądaniem danych SOMI lub jeśli przekażą niekompletne dane, SOMI podejmie dalsze kroki prawne. Może to być deklaracja do organu ochrony danych lub wniosek o zbiorową modyfikację lub usunięcie danych.

Uczestnicząc w zbiorowym żądaniu danych, konsumenci mogą opcjonalnie uczestniczyć w dochodzeniu SOMI w sprawie naruszeń RODO przez TikTok, Zoom lub Palantir. Ponadto mogą zdecydować się na udział w ewentualnym roszczeniu zbiorowym. Jednak zbiorowe żądanie danych osobowych nie jest częścią roszczenia, które SOMI wysuwa obecnie przeciwko TikTok.

Zasady uczestnictwa

Każda osoba w UE/EOG oraz Szwajcarii i Irlandii w wieku powyżej 18 lat może uczestniczyć w zbiorowym żądaniu danych od trzech firm. Uczestnictwo jest proste dzięki aplikacji SOMI, którą można pobrać ze sklepu App Store i Google Play lub ze strony https://datarequests.somi.nl.

Źródło: Holenderska Fundacja Badań Informacji Rynkowych (SOMI)

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *