Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe potępienie Rosji za naruszenie przepisów lotniczych oraz sankcji UE

31 sierpnia 2022

Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzję Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wzywającą Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania naruszeń przepisów międzynarodowego lotnictwa w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego. Decyzja ICAO odnosi się do naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej Ukrainy w kontekście rosyjskiej agresji oraz do świadomego i ciągłego naruszania poszczególnych wymogów bezpieczeństwa w celu obejścia przez rząd rosyjski sankcji UE. Działania te obejmują nielegalną podwójną rejestrację w Rosji samolotów skradzionych firmom leasingowym oraz zezwolenie rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację tych samolotów na trasach międzynarodowych bez ważnego Certyfikatu Zdatności do Lotu (Certificate of Airworthiness), który jest niezbędnym świadectwem bezpieczeństwa.

Adina Vălean, Europejski Komisarz ds. Transportu: „Bardzo ważne jest, aby wszystkie kraje broniły międzynarodowego systemu opartego na zasadach lotnictwa, dla bezpieczeństwa pasażerów i załogi. Rosja nadal lekceważy podstawowe zasady lotnictwa międzynarodowego i nakazuje swoim liniom lotniczym działanie wbrew tym zasadom. Z zadowoleniem przyjmuję wyraźne potępienie Rady ICAO, które odzwierciedla powagę działań podjętych przez Rosję”.

Josep Borrell, Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: „Celem unijnych sankcji, oprócz wszystkich naszych innych działań, jest powstrzymanie lekkomyślnej i nieludzkiej inwazji Rosji na Ukrainę. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie ICAO, które wskazuje na kolejny przykład rażącego lekceważenia przez Rosję międzynarodowych zasad i standardów, narażającego życie ludzi, w tym również obywateli Rosji. ICAO poinformowała 193 państwa członkowskie o rażącym nieprzestrzeganiu przez Rosję kluczowego międzynarodowego prawa lotniczego i przedstawi tę kwestię na następnym Zgromadzeniu Ogólnym, które odbędzie się w dniach od 27 września – 7 października 2022 r.”

Kontekst

ICAO była pierwszą agencją ONZ, która potępiła inwazję Rosji na Ukrainę. Od tego czasu podjęła szereg działań. W dniu 15 czerwca 2022 r., pełniąc rolę globalnego organu nadzoru nad bezpieczeństwem, Sekretariat ICAO zgłosił Poważne Naruszenie Bezpieczeństwa – „Significant Safety Concern” przeciwko Federacji Rosyjskiej w związku z postępowaniem ze skradzionym samolotem. Zgłoszenie takie jest środkiem, który ICAO zastrzega tylko dla najpoważniejszych naruszeń międzynarodowych zasad bezpieczeństwa.

Orzeczenie organu zarządzającego ICAO – Rady ICAO, zostało wydane 22 czerwca 2022 r. Jest ono szersze niż kwestie objęte „Significant Safety Concern” i obejmuje również naruszenia przestrzeni powietrznej popełnione przez Rosję. Kwestia ta znajdzie się również w porządku obrad zbliżającego się 41. Zgromadzenia ICAO we wrześniu/październiku 2022 r. ICAO jest strażnikiem międzynarodowego systemu lotnictwa cywilnego. Państwa ICAO, a w szczególności poszczególni członkowie Rady ICAO, muszą tych zasad przestrzegać. Członek Rady ICAO aktywnie działający przeciwko tym zasadom zagraża ogólnej wiarygodności ICAO.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *