Komunikat KNF ws. Leszka Czarneckiego – co dalej?

06 października 2020

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła na swojej stronie komunikat nawiązujący do publicznej wiadomości o wydaniu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie postanowienia o przedstawieniu zarzutów Leszkowi Czarneckiemu, który jest podejrzany m.in. o popełnienie oszustw na kwotę ponad 130 milionów złotych wobec klientów Idea Banku SA…

Jak dowiadujemy się z artykułu opublikowanego pod koniec września, KNF wystąpiła między innymi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Idea Bank SA oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Bank SA z wnioskami o odwołanie członka rady nadzorczej Leszka Czarneckiego z zajmowanej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiednio Idea Bank SA i Getin Noble Bank SA.

Wszczęto także postępowania administracyjne w przedmiocie zawieszenia członka rady nadzorczej banku Leszka Czarneckiego w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA do czasu rozpatrzenia w/w wniosków przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odpowiednio Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA.

Jak podano, wymogi wobec członków rady nadzorczej banku wynikają między innymi z art. 22aa ust. 7 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, by zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem.

Jednocześnie Komisja poinformowała, że monitoruje na bieżąco sytuację banków z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego z punktu widzenia stabilności ich funkcjonowania.

 

Cały artykuł można przeczytać tutaj

Źródło: https://www.knf.gov.pl/

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *