Konsultacje EBA w sprawie nowych wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka

19 grudnia 2022

6 grudnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął publiczne konsultacje w sprawie nowych wytycznych dotyczących skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF) podczas zapewniania dostępu do usług finansowych. Poprzez niniejsze wytyczne EBA ma na celu zapewnienie, aby klienci, zwłaszcza ci najbardziej narażeni, nie byli pozbawiani dostępu do usług finansowych bez istotnego powodu. Konsultacje potrwają do 6 lutego 2023 r. Dostęp do podstawowych produktów i usług finansowych jest warunkiem uczestnictwa organizacji oraz osób we współczesnym życiu gospodarczym i społecznym. Może on również uratować życie klientów, takich jak uchodźcy lub bezdomni. Jednak taki dostęp nie zawsze jest zapewniony.

Aby temu zaradzić, EBA rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie dwóch nowych zestawów wytycznych. Pierwszy zestaw polega na dodaniu nowej sekcji do wytycznych EBA dotyczących czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF), w których określono działania jakie instytucje finansowe powinny podejmować, aby identyfikować ryzyko oraz temu ryzyku przeciwdziałać. Nowa sekcja pomoże instytucjom finansowym zrozumieć, w jaki sposób zorganizowane są organizacje non-profit, czym mogą się różnić od innych klientów, oraz co mogą zrobić, aby skutecznie zarządzać ryzykiem ML/TF związanym z takimi klientami, zamiast odmawiać im dostępu do usług finansowych.

Drugi zestaw porusza kwestię efektywnego zarządzania ryzykiem ML/TF przez instytucje finansowe przy udostępnianiu usług finansowych. Wytyczne te wyjaśniają interakcje między dostępem do usług finansowych a obowiązkami instytucji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w sytuacji, gdy klienci (w tym osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji) z uzasadnionych powodów nie są w stanie dostarczyć tradycyjnych form dokumentacji tożsamości. Ponadto, wspomniane wytyczne określają kroki, jakie instytucje powinny podjąć, oceniając odmowę lub zakończenie stosunków biznesowych z klientem w oparciu o ryzyko ML/TF lub ze względu na zgodność z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podstawa prawna i kontekst

Wytyczne zostały opracowane w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej po opublikowaniu Opinii EBA w sprawie ograniczania ryzyka. Opierają się one na Opinii EBA w sprawie stosowania środków należytej staranności wobec klientów będących osobami ubiegającymi się o azyl z krajów trzecich lub terytoriów podwyższonego ryzyka wydanej w 2016 r. oraz na oświadczeniu wydanym przez EBA w kontekście wojny na Ukrainie. Są one również zgodne z mandatem prawnym EBA w zakresie kierowania, koordynowania i monitorowania walki unijnego sektora finansowego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Źródło: EBA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *