Nowe przepisy służące zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami transgranicznymi w UE

15 stycznia 2024

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące przejrzystości, które pomogą państwom członkowskim UE zwalczać oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT). Dzięki temu organy podatkowe państw członkowskich UE uzyskają informacje na temat płatności, umożliwiające im łatwiej wykrywać oszustwa związane z VAT. Dotyczy to zwłaszcza handlu elektronicznego, który jest szczególnie podatny na ryzyko oszustw i nieprzestrzegania przepisów w zakresie VAT. Stan ten powoduje straty w dochodach podatkowych, z których finansowane są podstawowe usługi publiczne.

Dla przykładu, niektórzy sprzedawcy internetowi, którzy nie są fizycznie obecni w państwie członkowskim UE, sprzedają towary i usługi konsumentom w UE, nie rejestrując się nigdzie w UE do celów VAT lub deklarując mniej niż rzeczywista wartość ich sprzedaży przez internet. Państwa członkowskie potrzebują zatem sprawniejszych narzędzi, aby wykrywać takie bezprawne działanie i kłaść mu kres.

Nowy system wykorzystuje kluczową rolę, jaką odgrywają podmioty będące dostawcami usług płatniczych, takie jak banki, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze i usługi żyro-poczta, które łącznie pośredniczą w ponad 90 proc. zakupów online w UE.

Od 1 stycznia podmioty te muszą monitorować odbiorców płatności transgranicznych, a od 1 kwietnia – będą musiały przekazywać administracjom państw członkowskich UE informacje o odbiorcach, którzy otrzymują ponad 25 płatności transgranicznych na kwartał. Informacje te zostaną następnie scentralizowane w centralnym elektronicznym systemie informacji o płatnościach (CESOP) – nowej europejskiej bazie danych opracowanej przez Komisję Europejską, w której będą przechowywane, agregowane i sprawdzane krzyżowo z innymi danymi.

Wszystkie informacje w CESOP będą następnie udostępnione państwom członkowskim za pośrednictwem Eurofisc, unijnej sieci współpracy służącej zwalczaniu oszustw związanych z VAT, uruchomionej w 2010 r. Korzystanie z niej ułatwi państwom członkowskim analizę danych i identyfikację sprzedawców internetowych, którzy nie wywiązują się z obowiązków związanych z VAT, w tym przedsiębiorstw, które nie mają siedziby w UE.

Urzędnicy łącznikowi Eurofisc są również uprawnieni do podejmowania odpowiednich działań na szczeblu krajowym, takich jak składanie wniosków o udzielenie informacji, audyty lub wyrejestrowanie numerów VAT. Podobne przepisy, które obowiązują już w niektórych państwach członkowskich i w innych krajach, wywarły konkretny wpływ na zwalczanie oszustw w sektorze handlu elektronicznego.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *