Polska liderem w rankingu Open Data Maturity 2020

21 grudnia 2020
Knowledge Base

Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) do grupy liderów –  tzw. „trend setters”. To kolejny ważny awans Polski w rankingu o nazwie Open Data Maturity 2020 utworzonego przez Komisję Europejską. „W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych” – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co oznacza bycie jednym z liderów otwierania danych?

Jak podaje nasze źródło, Ministerstwo Cyfryzacji, Coroczny Raport Open Data Maturity opisuje postępy osiągnięte przez kraje europejskie i ocenia ich poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych. Poprzedni awans zanotowała Polska w 2017 roku, kiedy to nastąpiło przejście z grupy „obserwatorów” do grupy tzw. „szybko awansujących”. W roku bieżącym w grupie liderów widnieje siedem państw członkowskich: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria. Największy skok odnotowały Polska wraz z Austrią. W naszym przypadku z grona „fast trackers” na szczyt.

Po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 90% łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych. „Raport odzwierciedla wysiłki, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność portalu Dane.gov.pl oraz wpływ otwartych danych na najważniejsze sfery życia. To w tych dwóch częściach badania zanotowaliśmy największe wzrosty” – mówi minister Marek Zagórski.

Dane, czyli korzyści

Autorzy raportu docenili m.in. nowe funkcjonalności naszego portalu, takie jak wizualizacja danych czy wielokryteriowa wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie zarówno metadanych zasobów, jak i treści ustrukturyzowanych danych.

Raport Open Data Maturity 2020 jest już dostępny tutaj.

Otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania mają ogromne znaczenie dla rozwoju innowacji. Rozwiązania oparte o dane to korzyści, zarówno dla obywateli, jak również dla polskiej gospodarki. Otwarte dane w Polsce są dostępne na portalu Dane.gov.pl, który oferuje przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców.

Dane dostępne są w takich obszarach jak administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i cały czas rosną.

Więcej informacji na stronach: Dane.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *