Polska w chmurze

20 października 2020

Polska, razem z grupą 28 państw Unii Europejskiej, współtworzyć będzie Europejską Federację Chmur. Niedawno podpisana została ministerialna deklaracja, która dotyczyć miała właśnie tzw. usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz dla administracji publicznej.

Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji celem danej inicjatywy jest kształtowanie bezpiecznych, energooszczędnych i interoperacyjnych usług chmurowych nowej generacji. W tym celu ma także powstać Europejski Podręcznik dla Usług Chmurowych (ang. Cloud Rulebook) zawierający zestaw wspólnych, technicznych zasad, standardów oraz norm. Uruchomione zostaną także europejskie platformy (ang. marketplaces) mające ułatwić nabywanie usług chmurowych. Europejską Federację Chmur wspierać będzie Komisja Europejska. Jej zadaniem będzie zapewnienie jak najszerszej reprezentacji zainteresowanych podmiotów.

Deklaracja przewiduje powstanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Danych Przemysłowych i Usług Chmurowych, czyli forum skupiającego przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego. W jego ramach zebrane zostaną dotychczasowe doświadczenia i pomysły w obszarze usług chmurowych. Polski projekt Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP) został wskazany jako jedna z wiodących inicjatyw krajowych dla administracji publicznej. Jak potwierdził Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisując deklarację Polska wnosi własną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w sprawie. Uważa się bowiem, że przystąpienie do Europejskiej Federacji Chmur powinno właśnie bazować na doświadczeniach projektów krajowych. Ministerstwo za szczególnie ważne uznaje zwiększenie poziomu korzystania z usług chmurowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa chcąc zwiększać świadomości korzyści płynących z korzystania z usług chmurowych oraz budować kompetencje w tym zakresie.

W Polsce mamy ZUCH-a.

W naszym kraju działa już taki podobny system. Nazywa się ZUCH (System Zapewniania Usług Chmurowych). Oferuje on pomoc w wykorzystaniu rozwiązań chmurowych w administracji publicznej. Portal służy do oferowania usług chmurowych przez dostawców komercyjnych. Jak informuje Ministerstwo, ZUCH jest rozwiązaniem prostym, ale wydajnym. Dostarcza bowiem zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

Więcej informacji:  http://chmura.gov.pl/zuch 

Źródło tekstu oraz więcej informacji łącznie z załącznikami tutaj

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *