Projekt proponowanych zmian IIA dotyczących Międzynarodowych Ramowych Zasad Praktyki Zawodowej (IPPF)

11 marca 2023

Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) udostępnił do publicznej wiadomości projekt proponowanych zmian w Międzynarodowych Ramowych Zasadach Praktyki Zawodowej (IPPF), ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 90-dniowy okres publicznych konsultacji rozpoczął się 1. marca. Konsultacje te są kolejnym krokiem w Projekcie IPPF Evolution, kompleksowym procesie rozpoczętym w 2021 r. z udziałem wielu audytorów wewnętrznych i interesariuszy.

Dzięki proponowanym zmianom IIA ma na celu zagwarantowanie jakości, przydatności i skuteczności działań audytu wewnętrznego w przyszłości. Oprócz szeroko zakrojonych zmian w samych Standardach, projekt określa klucze do skutecznego audytu wewnętrznego poprzez pogrupowanie Standardów w pięć domen:

  1. Domena I: Cel audytu wewnętrznego opisuje, w jaki sposób audyt wewnętrzny pomaga organizacjom osiągnąć sukces oraz określa warunki, które sprawiają, że audyt wewnętrzny jest najbardziej skuteczny;
  2. Domena II: Etyka i Profesjonalizm obejmuje Kodeks Etyki oraz aktualne Standardy dotyczące postępowania praktyków, jest również wzbogacona o kwestie należytej staranności zawodowej;
  3. Dziedzina III: Zarządzanie Funkcją Audytu Wewnętrznego wyjaśnia rolę rady. Ta zmiana określa ważne obowiązki rady w celu wsparcia skutecznej funkcji audytu wewnętrznego i dotyczy tego, w jaki sposób zarządzający audytem wewnętrznym (CAE) może wspierać radę w wykonywaniu jej obowiązków;
  4. Domena IV: Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego wyjaśnia rolę i obowiązki CAE w zakresie skutecznego zarządzania tą funkcją;
  5. Domena V: Wykonywanie usług audytu wewnętrznego obejmuje dodatkowe wymagania i praktyki mające zapewnić świadczenie usług wysokiej jakości przez audytorów wewnętrznych.

Podsumowanie proponowanych zmian

IIA przedstawiło ogólne podsumowanie proponowanych zmian oraz celów nowej edycji standardów. Wysiłki te mają na celu, m.in: uproszczenie struktury Standardów, Skonsolidowanie istniejących elementów w nowych Standardach (w tym misję, definicję, kodeks etyczny, podstawowe zasady, standardy i przewodniki wdrażania), utworzenie nowej sekcji: „Cel audytu wewnętrznego”, wzbogacenie sekcji “Etyka i Profesjonalizm” o „należytą staranność zawodową”, wyjaśnienie roli rady w zarządzaniu funkcją audytu wewnętrznego i więcej.

Informacje zwrotne z okresu konsultacji publicznych będą stanowić podstawę dalszego rozwoju nowych Standardów. Ostateczne Standardy wydane zostaną pod koniec 2023 roku i wejdą w życie 12 miesięcy po tej dacie.

Zrzeszający 230 000 członków Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) jest największym stowarzyszeniem zawodowym audytorów wewnętrznych na świecie. Misją IIA jest rozwój i promocja zawodu audytora wewnętrznego. W ten sposób IIA wspiera Audytorów Wewnętrznych, kierownictwo i interesariuszy w pomyślnym wdrożeniu funkcji audytu wewnętrznego. Do głównych zadań IIA należy profilowanie zawodu, zapewnianie jakości, wsparcie oraz dzielenie się wiedzą. 

Przydatne linki:

  1. IPPF Evolution – Public Comment on Proposed Standards Now Open
  2. Global Internal Audit Standards – 2023 Public Comment

Źródło: theiia.org/ internalaudit360.com

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *