Rada Stabilności Finansowej analizuje płynność na bazowych rynkach obligacji skarbowych

16 listopada 2022

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała niedawno raport na temat płynności na bazowych rynkach obligacji skarbowych. Raport stanowi część programu prac Rady Stabilności Finansowej na rzecz wzmocnienia odporności niebankowego pośrednictwa finansowego (NBFI). Zmiany na bazowych rynkach obligacji skarbowych w ciągu ostatniej dekady mogły uczynić je bardziej podatnymi na wahania płynności w trudnych czasach. Poważne dyslokacje na tych rynkach podczas zawirowań w marcu 2020 r., były wynikiem dużych skoków popytu na płynność ze strony różnych uczestników rynku, zwłaszcza niebankowych.

W przeciwieństwie do typowego przypadku bycia „bezpieczną przystanią” w okresach stresu, rynki obligacji rządowych doświadczyły „pędu po gotówkę”, gdy inwestorzy usiłowali sprzedać wysoce płynne aktywa, aby zaspokoić swoje potrzeby gotówkowe. Obejmowało to sprzedaż obligacji w celu umorzenia i/lub wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a także w celu zlikwidowania lewarowanych pozycji.

Dealerzy bankowi w pewnym stopniu zwiększyli swoją aktywność handlową, lecz niedostatecznie aby zrównoważyć presję sprzedażową. Inni dostawcy płynności nie wydawali się wystarczająco zwiększać swojej działalności pośrednictwa, podczas gdy zachowanie innych uczestników rynku różniło się w poszczególnych jurysdykcjach będących członkami FSB. Interwencje banków centralnych były skuteczne w łagodzeniu napięć rynkowych, ale nie są pozbawione kosztów. Nie powinny one zastępować zobowiązania uczestników rynku do odpowiedniego zarządzania własnym ryzykiem.

Raport przedstawia strategie, które należy rozważyć w celu zwiększenia odporności podstawowych rynków obligacji skarbowych, w tym środki mające na celu:

  • łagodzenie nieoczekiwanych i znaczących skoków popytu na płynność przez inwestorów pozabankowych. Wiąże się to z oceną i łagodzeniem czynników powodujących skoki takie jak, m.in. niedopasowania płynności, praktyki w zakresie depozytów zabezpieczających lub narastanie dźwigni finansowej.
  • zwiększenie odporności podaży płynności w warunkach skrajnych. Wiąże się to z badaniem potencjalnych sposobów zwiększenia dostępności i wykorzystania centralnego rozliczania gotówki z obligacji skarbowych, a zwłaszcza transakcji repo, a także wykorzystania platform transakcyjnych typu „wszyscy do wszystkich” (all-to-all trading platforms).
  • wzmocnienie nadzoru nad rynkiem, monitorowanie ryzyka oraz przygotowanie organów i uczestników rynku. Wiąże się to ze zwiększeniem poziomu przejrzystości na rynkach obligacji rządowych i zlikwidowaniem niektórych istotnych luk w danych zidentyfikowanych w raporcie.

Źródło: FSB

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *