Rynek zaliczył wzrost pomimo słabego ożywienia gospodarczego: podsumowanie kwartalne BIS

22 września 2020

Rynki finansowe w dużej mierze wyszły z (po)marcowej depresji, jak wynika z trzeciego kwartalnego przeglądu BIS1 z 2020 r., czemu sprzyjała zarówno polityka pieniężna, jak i fiskalna oraz nastroje inwestorów wynikające z lepszych niż oczekiwano wskaźników ekonomicznych w początkowej fazie po zakończeniu pandemii. . Z przeglądu wynika jednak, że ożywienie gospodarcze jest nierówne, a bilanse przedsiębiorstw pozostają niestabilne. Powiązana obawa, że naciągnięte wyceny odbiegają od podstawowych perspektyw gospodarczych, zwłaszcza w niektórych segmentach rynków akcji i kredytów korporacyjnych, znalazła odzwierciedlenie w ostatniej wyprzedaży na giełdzie.

Claudio Borio, dyrektor Departamentu Monetarnego i Ekonomicznego BIS, powiedział: „Opierając się na szerokim zestawie wskaźników, trudno nie dostrzec światełka nadziei między ryzykownymi cenami aktywów a perspektywami gospodarczymi, chociaż ostatnie ruchy na akcjach sugerują wzrost wyczulenia inwestorów na konsekwencje obecnego środowiska dla podwyższonych wycen. ”

W raporcie przedstawiono również, w jaki sposób dolar amerykański znacznie stracił na wartości w porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniętymi, zwłaszcza euro, w obliczu oznak większej spójności politycznej i fiskalnej w strefie euro. Równocześnie ewolucja geograficzna pandemii wydaje się wyjaśniać wiele słabszych wyników walut gospodarek wschodzących (EME) w stosunku do dolara amerykańskiego.

Rentowności obligacji państwowych w regionie EME w dalszym ciągu spadały, wspomagane przez ich własną wspierającą politykę pieniężną, co oznacza wyraźne odejście od poprzednich kryzysów, kiedy perspektywa załamania walutowego skłoniła do podwyżek stóp. Spadające rentowności gospodarek rozwiniętych pomogły stworzyć przestrzeń polityki pieniężnej dla rynków wschodzących.

„Ostateczna ścieżka rynków finansowych będzie zależeć od wciąż niepewnego przebiegu pandemii i jej ostatecznego wpływu na realną gospodarkę” – powiedział Hyun Song Shin, doradca ekonomiczny i szef działu badań.

Kwartalny przegląd BIS z września 2020 r .:

  • Analizuje, jak niższe stopy procentowe wpływają na ceny akcji, dekonstruując europejskie i amerykańskie wskaźniki referencyjne akcji na składniki krótko- i długoterminowe.
  • Bada, dlaczego inwestorzy kapitałowi byli negatywnie nastawieni do banków, mimo że weszli w pandemię z dobrej pozycji, aby zaabsorbować straty dzięki reformom regulacyjnym po 2008 r.
    Cztery funkcje specjalne analizują zmiany na rynkach i w gospodarce światowej

Iñaki Aldasoro, Wenqian Huang (BIS) i Esti Kemp (FSB) omawiają słabości związane z transgranicznymi powiązaniami między bankami a niebankowymi instytucjami finansowymi, takimi jak fundusze inwestycyjne i kontrahenci centralni, zwracając szczególną uwagę na zawirowania na rynkach finansowych wywołane przez Covid -19.

Amanda Liu, Ilhyock Shim i Vladyslav Sushko (BIS) stwierdzili, że zagraniczne instrumenty inwestycyjne dominują w inwestycjach transgranicznych na rynkach nieruchomości komercyjnych w regionie Azji i Pacyfiku, ale ich działalność jest niestabilna, ponieważ są wrażliwi na globalne warunki finansowe i różnice w dochodach między nieruchomościami komercyjnymi i obligacje wzorcowe. Może to budzić obawy dotyczące stabilności finansowej.

Torsten Ehlers, Benoît Mojon i Frank Packer (BIS) analizują, czy zielone obligacje istotnie przyczyniły się do poprawy efektywności węglowej firm. Przedstawiają one pożądane cechy systemów oceny emisji dwutlenku węgla i sugerują, że dostarczanie ocen dla samych firm, a nie tylko dla emisji obligacji, mogłoby uzupełniać istniejące systemy etykietowania.

Sirio Aramonte (BIS) bada, w jaki sposób wykup akcji korporacyjnych potroił się w ciągu ostatniej dekady, głównie z powodu chęci osiągnięcia określonych poziomów dźwigni, które mogą być nadmierne, jeśli firmy nie uwzględnią wszystkich kosztów trudności finansowych.

* (1) Okres objęty przeglądem to daty od 12 czerwca do 7 września 2020 r.

Źródło: Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *