Sprawiedliwe opodatkowanie

01 stycznia 2022

Komisja Europejska przedstawiła dziś kluczową inicjatywę zmierzającą do ukrócenia procederu nadużywania podmiotów „skrzynek pocztowych” do nieuczciwych praktyk podatkowych. Przedstawiony dziś wniosek powinien doprowadzić do tego, że podmioty w Unii Europejskiej, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją w minimalnym zakresie, nie będą mogły czerpać żadnych korzyści podatkowych ani powodować żadnych obciążeń finansowych dla podatników. Pozwoli on również zapewnić równe zasady gry dla ogromnej większości firm europejskich, które odgrywają kluczową rolę w procesie odbudowy gospodarczej UE, i sprawi, że zwykli podatnicy nie będą odczuwać dodatkowych obciążeń finansowych przez tych, którzy próbują unikać swoich zobowiązań.

Podmioty „skrzynki pocztowe”, inaczej podmioty-przykrywki, mogą pełnić użyteczne funkcje handlowe i biznesowe, jednak niektóre grupy międzynarodowe, a nawet osoby fizyczne, wykorzystują je do agresywnego planowania podatkowego lub uchylania się od opodatkowania. Niektóre przedsiębiorstwa kierują przepływy finansowe do podmiotów „skrzynek pocztowych” mających siedziby w jurysdykcjach, w których podatki nie występują, są bardzo niskie bądź łatwe do obejścia. Podobnie niektóre osoby fizyczne mogą korzystać z podmiotów „skrzynek pocztowych” w celu ochrony aktywów i nieruchomości przed opodatkowaniem zarówno w kraju zamieszkania danej osoby, jak i w kraju, w którym znajduje się nieruchomość.

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom Valdis Dombrovskis powiedział: Przedsiębiorstwa „skrzynki pocztowe” są nadal łatwym sposobem dla przestępców uchylania się od zobowiązań podatkowych. Przez lata byliśmy świadkami zbyt wielu skandali związanych z nadużywania przedsiębiorstw „skrzynek pocztowych”. Niszczą one gospodarkę i społeczeństwo w ogóle, choćby przez to, że stanowią niesprawiedliwe dodatkowe obciążenie dla europejskich podatników. Dzisiaj wchodzimy na następny poziom w naszej długofalowej walce z nieuczciwymi praktykami podatkowymi i o większą przejrzystość korporacyjną. Nowe wymogi w zakresie monitorowania i sprawozdawczości dla przedsiębiorstw „skrzynek pocztowych” utrudniają im osiąganie nieuczciwych korzyści podatkowych, a organom krajowym ułatwią śledzenie nadużyć związanych z takimi przedsiębiorstwami. Nie ma w Europie miejsca dla tych, którzy wykorzystują przepisy w celu uchylania się od podatków, unikania podatków i prania pieniędzy: każdy powinien płacić należne podatki.

Komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni, powiedział: Wniosek ten spowoduje dokręcenie śruby dla przedsiębiorstw „skrzynek pocztowych”, ustanawiając odpowiednie normy przejrzystości, tak by łatwiej można było wykrywać nadużywanie takich podmiotów do celów podatkowych. Nasz wniosek określa obiektywne wskaźniki, które pomogą krajowym organom podatkowym wykrywać firmy, które istnieją tylko na papierze: w takim przypadku przedsiębiorstwo będzie podlegać nowym wymogom sprawozdawczym i straci dostęp do korzyści podatkowych. To kolejny ważny krok w walce z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się przed opodatkowaniem w Unii Europejskiej.

Kontekst

Po przyjęciu przez państwa członkowskie wniosek powinien wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Jest to jedna z inicjatyw przedstawionych przez Komisję w ramach zestawu narzędzi służących zwalczaniu nadużyć podatkowych. W grudniu 2021 r. Komisja przedstawiła bardzo szybką transpozycję międzynarodowego porozumienia w sprawie minimalnego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych. W 2022 r. Komisja przedstawi kolejny wniosek w sprawie przejrzystości zobowiązujący niektóre duże przedsiębiorstwa wielonarodowe do publikowania swoich efektywnych stawek podatkowych oraz ósmą dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej, zapewniając administracjom podatkowym informacje niezbędne do objęcia kryptoaktywów. Ponadto, chociaż inicjatywa, o której mowa, dotyczy sytuacji w obrębie UE, w 2022 r. Komisja przedstawi nową inicjatywę mającą na celu sprostanie wyzwaniom związanym z podmiotami „skrzynkami pocztowymi” spoza UE.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *