Szkoły, które uczą ochrony prywatności i danych osobowych.

26 grudnia 2018

Jak podano na oficjalnej stronie UODO, spotkaniem w mazowieckiej Przysusze Urząd zainaugurował cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Upowszechnienie doświadczeń i materiałów edukacyjnych wypracowanych w ciągu ośmiu lat realizacji ogólnopolskiego programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” ma, w zamierzeniu UODO, zachęcić inne placówki do przyłączenia się do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. O ile bowiem obecnie aktywne w nim są szkoły z dużych i średnich miast, o tyle placówki z mniejszych miejscowości są w nim mniej licznie reprezentowane. Stąd zorganizowane przez UODO 10 grudnia 2018 r. spotkanie w Przysusze „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”. Było ono okazją do zaprezentowania zarówno celów programu, jak i działań podejmowanych przez szkoły z tego terenu oraz efektów i korzyści, jakie to przynosi.
Ważna rola szkoły
– Realizacja Programu przez setki szkół, tysiące nauczycieli i setki tysięcy uczniów rocznie, dowodzi ogromnego zapotrzebowania na wiedzę o ochronie prywatności i danych osobowych – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, otwierając spotkanie.W jej ocenie, uczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast brakuje im nadal refleksji i wiedzy, jak zachować się w konkretnych sytuacjach w życiu codziennym. – Czasami potrzeba więcej rozwagi, mądrości życiowej i przewidywania konsekwencji swojego działania, aby właściwie chronić dane osobowe, zwłaszcza w cyfrowym świecie. Szkoła może w tym względzie odegrać bardzo ważną rolę – zaznaczyła.
Eksperckie wsparcie UODO
UODO wspiera szkoły uczestniczące w programie „Twoje dane – Twoja sprawa” wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas seminariów, webinariów i dzięki materiałom informacyjno-edukacyjnym UODO zdobywają one wiedzę, jak w codziennej działalności stosować przepisy prawa w tym zakresie (m.in. RODO). Z kolei dzięki wypracowanym przez lata realizacji projektu materiałom dydaktycznym zyskują też podpowiedź i inspirację, jak w atrakcyjny sposób uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych i prywatności.
[…] Nauka przez zabawę
Nauczyciele i uczniowie szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatu przysuskiego, biorący udział w konferencji, mogli przekonać się, jakie korzyści daje udział w programie, poznając bliżej doświadczenia dwóch placówek z tego terenu, które uczestniczą w aktualnej edycji programu. Są to Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie.
– Uczestniczymy w programie od 2015 roku. Na początku tematyka ochrony danych osobowych była omawiana na godzinach wychowawczych oraz na niektórych przedmiotach. Jednak z czasem pojawiły się takie inicjatywy, jak filmy, np. o ochronie wizerunku w sieci, przygotowane przez uczniów w szkolnym konkursie. Innym przykładem jest przedstawienie pt. „W sieci” – mówiła Zofia Szymańska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Jednocześnie podkreśliła bogactwo możliwości, jakie program stwarza, aby ułatwić uczniom pozyskanie wiedzy o ochronie danych osobowych. W jej ocenie, wzrost świadomości młodzieży jest widoczny. Wspomniane przedstawienie uczniów kl. II LO, które uczestnicy konferencji mogli zobaczyć podczas spotkania, jest tego dowodem.
Dlatego UODO zachęca szkoły, by ochrony prywatności i danych osobowych uczyły poprzez formy angażujące dzieci i młodzież, a niekiedy również całe środowiska lokalne. Również zabawa może stanowić doskonałą naukę, co potwierdził kończący spotkanie w Przysusze happening pod hasłem „Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają”. Uzmysłowił on bowiem, z jak wielką rozwagą należy postępować, udostępniając swoje dane osobowe, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.
 
Źródło oraz tekst oryginalny do znalezienia na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/603


Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *