Ursula von der Leyen : Unia, która mierzy wyżej

27 października 2019

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła dziś swój zespół i nową strukturę Komisji w kolejnej kadencji. Działania nowej Komisji będą odzwierciedleniem priorytetów i ambicji określonych w wytycznych politycznych. Struktura nowej Komisji wynika z celów, które zatwierdził Parlament Europejski, wybierając Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji. W centrum naszego zainteresowania leżą zmiany w zakresie klimatu, technologii i demografii, które wpływają na nasze społeczeństwo i sposób życia. Istniejące rządy decydują się same kroczyć nowymi ścieżkami. Pojawiają się i umacniają nowe potęgi. Wywołuje to niepokój i lęk w wielu społecznościach w całej Europie. Unia musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji.

Podejmując się tego, musimy w pełni wykorzystać nasze siły, talenty i potencjał. Musimy skupić się na równości i tworzyć szanse dla wszystkich – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dla tych, którzy pochodzą ze wschodu, jak i dla tych z zachodu, południa czy północy, młodszych i starszych. Musimy bronić naszych wspólnych wartości i stać na straży praworządności. W ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie instytucje europejskie muszą ściśle ze sobą współpracować, aby rozwiać te obawy i stworzyć szanse.
Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Ten zespół nada kształt działaniom Unii. Będziemy zdecydowanie przeciwdziałać zmianie klimatu, zbudujemy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, określimy nasze stosunki z coraz bardziej stanowczo manifestującymi swoją pozycję Chinami, a nasi sąsiedzi, np. Afryka, będą mogli na nas polegać. Ten zespół będzie musiał bronić naszych wartości i najwyższych światowych norm. Chcę, aby Komisja działała z determinacją, wyraźnie skupiała się na stojących przed nią problemach i oferowała rozwiązania. Chcę, aby była odpowiednio wyważona, elastyczna i nowoczesna. Ten zespół będzie musiał teraz zdobyć zaufanie Parlamentu. Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę. Chcę również, aby Unia Europejska stała na straży multilateralizmu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że naszą siłą jest wspólne osiąganie tego, czego nie możemy dokonać osobno”.
Nowa struktura dostosowana do zamierzeń
W skład nowego kolegium wejdzie ośmiu wiceprzewodniczących, wśród nich Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – Josep Borrell. Wiceprzewodniczący będą odpowiedzialni za główne priorytety określone w wytycznych politycznych. Będą oni wytyczać kierunki naszych prac w najistotniejszych, nadrzędnych kwestiach, takich jak Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, gospodarka, która służy ludziom, ochrona naszego europejskiego stylu życia, silniejsza pozycja Europy na świecie oraz nowy impuls dla demokracji europejskiej. Struktura nowego kolegium skupia się wokół komisarzy. Będą oni zarządzać wiedzą fachową zapewnianą przez dyrekcje generalne.
Trzech wiceprzewodniczących wykonawczych będzie sprawować podwójną funkcję. Każdy z nich będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jedno z trzech głównych zagadnień programu nowo wybranej przewodniczącej, jak również komisarzem.
Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans (Holandia) będzie koordynował prace nad Europejskim Zielonym Ładem. Będzie również zarządzał polityką na rzecz klimatu przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.
Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Chcę, aby Europejski Zielony Ład stał się znakiem rozpoznawczym Europy. Jego istotą jest nasza ambicja, aby Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Jest to również konieczne z długoterminowych względów gospodarczych: możliwości wynikające z transformacji ekologicznej przyniosą największe korzyści tym, którzy działają najwcześniej i najszybciej. Chcę, aby Europa była w pierwszym szeregu. Chcę, aby to z Europy pochodziły najlepsze technologie, wiedza i praktyczne wzorce”.
Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager (Dania) będzie koordynować cały program działań pod hasłem „Europa na miarę ery cyfrowej”. Będzie również pełnić funkcję komisarza do spraw konkurencji przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Transformacja cyfrowa ma ogromny wpływ na nasz sposób życia, pracy i komunikowania się. W niektórych dziedzinach Europa ma do nadrobienia zaległości, np. w zakresie komunikacji między przedsiębiorstwami a konsumentami. W innych jednak, np. w zakresie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, radzimy sobie doskonale. Musimy zadbać o to, aby nasz jednolity rynek był dostosowany do ery cyfrowej. Musimy w jak największym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję i big data. Musimy poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne i niestrudzenie działać na rzecz suwerenności technologicznej”.
Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis (Łotwa) będzie koordynował działania w zakresie gospodarki, która służy ludziom. Będzie również sprawować funkcję komisarza ds. usług finansowych przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych.
Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Nasz model społecznej gospodarki rynkowej jest jedyny w swoim rodzaju. Jest źródłem dobrobytu i sprawiedliwości społecznej. Nabiera to jeszcze większego znaczenia w obliczu dwojakiej transformacji – klimatycznej i cyfrowej. Valdis Dombrovskis będzie kierował naszymi wysiłkami na rzecz godzenia aspektu rynkowego unijnej gospodarki z aspektem społecznym”.
Source: European Commission – Photo: CC-BY-4.0: ©European Union 2019

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *