WŁADZE POWINNY BYĆ GOTOWE DO REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

12 lutego 2018
Knowledge Base

Władze muszą być przygotowane do działania przeciwko rozprzestrzenianiu się kryptowalut, aby chronić konsumentów i inwestorów – powiedział Agustín Carstens, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Na jednej z konferencji we Frankfurcie nad Menem zatytułowanej „Pieniądze w erze cyfrowej: Jaką rolę odgrywają banki centralne?”, Carstens stwierdził, że pieniądze, aby utrzymać swoją wartość muszą być wspierane przez odpowiedzialne instytucje zaufania publicznego. Jego zdaniem banki centralne mają tutaj kluczową rolę do odegrania.

„Błyskawiczny wzrost kryptowalut nie powinien sprawiać, żeby ta ważna rola banków centralnych ulegała zapomnieniu” – powiedział Carstens na konferencji zorganizowanej przez SAFE (Sustainable Architecture for Finance in Europe), centrum badań finansowych Federalnego Banku Niemiec. „Prywatne monety cyfrowe udające walutę nie mogą podważać tego zaufania”
„Nowe technologie są bardzo obiecujące, na przykład w zakresie poprawy wydajności systemów płatności, ale nowe waluty nie są potrzebne, aby te nadzieje zostały spełnione. Władze muszą czuwać, żeby postęp technologiczny nie służył legitymizacji zysków z nielegalnej działalności. Muszą też edukować i chronić inwestorów oraz konsumentów” – powiedział Carstens. Muszą także uważać, aby zapuszczając korzenie, kryptowaluty nie zagroziły stabilności rynków finansowych. „Innowacyjna technologia nie jest tożsama z lepszą technologią, ani lepszą gospodarką” – powiedział Carstens.
„Bitcoin jasno pokazuje, że chociaż można go postrzegać, jako alternatywny system płatności spoza sfery instytucji państwowych, to obecnie posiada cechy właściwe zarówno dla bańki spekulacyjnej, schematu Ponziego, jak i katastrofy środowiskowej”.
Ze względu na duże wahania cen, wysokie koszty transakcji oraz brak ochrony konsumentów i inwestorów, kryptowaluty nie są ani bezpieczne, ani odpowiednie do pełnienia roli waluty, jako środka płatniczego, depozytu skarbowego czy jednostki rozliczeniowej „-  powiedział Carstens.
„Banki centralne i władze finansowe powinny zwracać szczególną uwagę na powiązania kryptowalut z rzeczywistymi walutami oraz dopilnować, aby kryptowaluty nie mogły pasożytować na infrastrukturze instytucjonalnej systemu finansowego, w szerokim tego znaczeniu. W celu zapewnienia równości konkurencyjnej wszystkich podmiotów działających na rynkach finansowych, dostęp do legalnych usług płatniczych i bankowych powinien być zapewniony wyłącznie instrumentom i platformom spełniającym uznane standardy jakości” – powiedział Carstens.
„Zasada musi zatem brzmieć: takie samo ryzyko, takie same regulacje. W tej kwestii nie należy dopuszczać do żadnych wyjątków” – stwierdził Carstens.
Żródło: BIS

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *