Wojna w Ukrainie: Rada przedłuża sankcje o kolejne 6 miesięcy i dodaje cztery osoby i jeden podmiot do unijnej listy sankcyjnej

30 stycznia 2024

29 stycznia br. ukazał się komunikat prasowy, potwierdzający informację o przedłużeniu przez Radę o kolejne 6 miesięcy (do 31 lipca 2024 r.) obowiązywanie sankcji gospodarczych,  z powodu kontynuacji działań destabilizujących Ukrainę przez Rosję. Sankcje wprowadzone zostały po raz pierwszy w 2014 r. w odpowiedzi na działania Rosji w Ukrainie. Następnie – od lutego 2022 r. – w reakcji na niczym niesprowokowaną, nieuzasadnioną i bezprawną agresję wojskową Rosji przeciwko Ukrainie sankcje zostały znacznie rozszerzone.

Obecnie składają się na nie szerokie środki sektorowe, w tym ograniczenia w dziedzinie handlu, finansów, technologii i towarów podwójnego zastosowania, przemysłu, transportu i dóbr luksusowych. Sankcje obejmują również zakaz importu lub transferu ropy naftowej i niektórych produktów ropopochodnych transportowanych drogą morską z Rosji do UE, wyłączenie kilku rosyjskich banków z systemu SWIFT, a także zawieszenie działalności nadawczej i licencji kilku wspieranych przez Kreml mediów dezinformacyjnych. Wprowadzono też środki szczególne, by UE mogła skuteczniej przeciwdziałać obchodzeniu sankcji.

Dopóki bezprawne działania Rosji naruszają zakaz użycia siły, co stanowi poważne naruszenie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, należy utrzymać w mocy wszystkie środki nałożone przez UE i w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe.

Globalny system sankcji za naruszenia praw człowieka

Również 29 stycznia br., z uwagi na ciągłe pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka w Rosji, Rada zatwierdziła sankcje wobec kolejnych czterech osób i jednego podmiotu w ramach globalnego systemu sankcji Unii Europejskiej za naruszenia praw człowieka.

Na liście sankcyjnej znalazły się trzy osoby zatrudnione w rosyjskim systemie sprawiedliwości odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, zwłaszcza w związku ze sprawą polityka opozycji, działacza na rzecz demokracji i zdecydowanego krytyka Kremla Władimira Kary-Murzy. Na liście znalazła się również rosyjska pararządowa Liga Bezpiecznego Internetu, która wspiera rząd rosyjski w egzekwowaniu cenzury, a także Jekaterina Mizulina, przewodnicząca Ligi, odpowiedzialna za poważne i systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

Osoby i podmioty objęte sankcjami podlegają zamrożeniu aktywów, a dostarczanie im lub na ich rzecz środków finansowych lub zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, jest zakazane. Ponadto do osób fizycznych umieszczonych na liście zastosowanie ma zakaz podróżowania do UE.

UE zdecydowanie potępia poważne rozszerzenie restrykcyjnych przepisów i systematyczne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka w Rosji, a także niesłabnące prześladowania niezależnych mediów, poszczególnych dziennikarzy, członków opozycji politycznej i innych krytyków.

UE wzywa Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób uwięzionych pod politycznie motywowanymi zarzutami. Zdecydowanie potępia orzeczenie moskiewskiego sądu, na mocy którego pod zarzutami politycznymi na 25 lat więzienia skazano Władimira Karę-Murzę.

Odpowiednie akty prawne, zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę podmiotu objętych sankcjami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: Rada Europejska/ Rada Unii Europejskiej

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *