Wysoka inflacja wymaga terminowych i zdecydowanych działań banku centralnego

13 lipca 2022

W swoim sztandarowym raporcie ekonomicznym Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) stwierdził, że światowa gospodarka może wejść w nową erę wysokiej inflacji. Niebezpieczeństwo stagflacji jest duże, ponieważ kombinacja utrzymujących się zakłóceń spowodowanych pandemią, wojna w Ukrainie, gwałtownie rosnące ceny towarów i słabości finansowe zaciemniają perspektywy. Według Rocznego Raportu Gospodarczego BIS 2022 priorytetem dla banków centralnych jest przywrócenie niskiej i stabilnej inflacji. Czyniąc to, powinny starać się zminimalizować wpływ na działalność gospodarczą, chroniąc w ten sposób stabilność finansową. Inżynieria takiego „miękkiego lądowania” była historycznie trudna, a dzisiejsze warunki początkowe sprawiają, że jest to prawdziwe wyzwanie, komentuje BIS.

BIS stwierdził, że powtórka stagflacji z lat 70. jest mało prawdopodobna ze względu na ulepszoną politykę monetarną i ramy makroostrożnościowe oraz mniejsze uzależnienie od energii, ale ostrzegł też, że obecne tło słabości finansowych – wysokie zadłużenie i przeszacowane ceny aktywów – może spotęgować każde spowolnienie. Dla banków centralnych kluczowym jest szybkie i zdecydowane działanie, zanim inflacja się ugruntuje” – powiedział dyrektor generalny Agustín Carstens. „Jeśli tak się stanie, koszty przywrócenia tego pod kontrolę będą wyższe. Długoterminowe korzyści z zachowania stabilności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przewyższają koszty krótkoterminowe”.

Raport zagłębia się w proces inflacyjny, aby rzucić światło na to, jak i w jakich warunkach zmiany cen określonych towarów i usług mogą przekształcić się w trwale wyższą inflację o szerszym zasięgu. Analiza BIS pokazuje, że w środowiskach o wysokiej inflacji zmiany cen poszczególnych produktów, takich jak żywność czy gaz, mają zwykle większy i trwalszy wpływ na ogólną inflację niż w przypadku niskiej inflacji. Podczas przechodzenia od reżimów niskiej do wysokiej inflacji presja inflacyjna ma tendencję do samonapędzania się, ponieważ indywidualne zmiany cen zaczynają mieć większe znaczenie dla zachowania ludzi.

“Krótkoterminowe wyzwanie, jakim jest zapewnienie niskiej inflacji, współistnieje z długotrwałym wyzwaniem odzyskania w przyszłości marginesów bezpieczeństwa w polityce makroekonomicznej” – powiedział Claudio Borio, szef Departamentu Monetarno-Ekonomicznego BIS. „Narastają presje na politykę fiskalną. To komplikuje zadanie dla polityki pieniężnej i podkreśla znaczenie reform wspierających długoterminowy wzrost”.

Raport analizuje również:

  • Wpływ rosnących cen towarów dzisiaj w porównaniu z latami 70;
  • Determinanty twardych i miękkich lądowań po zacieśnieniu polityki pieniężnej;
  • Jak zmiany cen rozprzestrzeniają się na różne sektory;
  • Możliwy wpływ wyższych stóp procentowych na wzrost i ceny aktywów.

Pełny raport można znaleźć tutaj.

Źródło: BIS

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *