Zarząd FSB informuje o działaniach na rzecz wykorzystania korzyści płynących z technologii finansowych i innowacji G20

26 października 2020

Rada Stabilności Finansowej (FSB) niedawno opublikowała list jej przewodniczącego Randala K. Quarlesa do ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych przed ich wirtualnym spotkaniem. W liście zwraca się uwagę na nadzwyczajne wyzwania dla światowego systemu finansowego w tym roku. FSB przedstawi kompleksowy raport na temat skutków dla stabilności finansowej wydarzenia COVID na listopadowy szczyt G20 oraz odpowiedzi politycznych na ten temat, w tym całościowy przegląd zawirowań na rynku w marcu. Całościowy przegląd będzie stanowić podstawę przyszłych działań Rady Stabilności Finansowej w 2021 r. W ramach włoskiej prezydencji w G20 w celu poprawy odporności sektora NBFI przy jednoczesnym zachowaniu jego korzyści.

W międzyczasie FSB nie straciła oglądu na ważne, bieżące prace w zakresie innowacji finansowych, systemów płatności, odporności cybernetycznej i fragmentacji rynku. FSB przedkłada G20 prace dotyczące kwestii z pogranicza innowacji finansowych i technologii, a w tym:

 • zestaw skutecznych praktyk, które FSB zachęca organy regulacyjne i instytucje finansowe do stosowania w reakcji na negatywne skutki incydentu cybernetycznego i przywracaniu ich do siebie;
 • badanie wpływu, jaki firmy BigTech mają na wschodzące rynki i rozwijające się gospodarki;
 • ocenę, w jaki sposób technologie SupTech i RegTech mogą poprawić możliwości nadzorcze organów i zgodność instytucji z przepisami;
 • i zalecenia wysokiego szczebla dotyczące reakcji organów regulacyjnych, nadzorczych i nadzorczych na tak zwane instrumenty „stablecoin”, stosując podejście „ta sama działalność – to samo ryzyko – te same zasady”.

Praca ta ma na celu dostarczenie społeczności regulacyjnej dodatkowych narzędzi do szybkiej oceny i łagodzenia ryzyka związanego z takimi zmianami bez ograniczania korzyści. Odzwierciedla również podstawową rolę, jaką międzynarodowa koordynacja odgrywa w tworzeniu odpornego systemu finansowego, który ma na celu uniknięcie szkodliwej fragmentacji rynku.

Pismo zawiera również opis wysokiego poziomu planu działania FSB dotyczącego rozwoju systemów i procesów płatności transgranicznych, które będą szybsze, bardziej inkluzywne, tańsze i bardziej przejrzyste. Chociaż działania tworzące ogólny plan działania są ambitne, można je osiągnąć przy stałym wsparciu ze strony G20.

Ponadto FSB kontynuuje prace na różnych frontach, aby promować odporny i zintegrowany globalny system finansowy. Konsekwencje zagrożeń związanych z klimatem dla stabilności finansowej pozostają przedmiotem dużego zainteresowania członków FSB i społeczności międzynarodowej. Ponadto FSB wraz z innymi globalnymi organami ustanawiającymi standardy kontynuuje wysiłki na rzecz rozwiązania problemu fragmentacji rynku.

Pełna lista raportów dostarczonych na spotkanie G20 przedstawia się następująco:

 • Pismo przewodniczącego FSB do ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych
 • Skuteczne praktyki reagowania na incydenty cybernetyczne i ich odzyskiwania
 • Firmy BigTech w finansach na rynkach wschodzących i gospodarkach rozwijających się – październik 2020 r.
 • Stosowanie technologii nadzorczych i regulacyjnych (SupTech i RegTech) przez władze i instytucje regulowane
 • Kwestie regulacyjne w zakresie regulacji, nadzoru i nadzoru nad ustaleniami dotyczącymi „globalnych monet stabilnych”
 • Plan działania G20 dotyczący usprawnienia płatności transgranicznych
 • Fragmentacja rynku: aktualizacje bieżącej pracy
 • Piąte sprawozdanie FSB / MFW w sprawie inicjatywy dotyczącej luk w danych G20 (DGI-2)

Źródło: Rada Stabilności Finansowej (FSB)

 

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *