Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania produktami inwestycyjnymi

17 maja 2023

MMC Polska

Nowe wymogi w zakresie zarządzania produktowego w instytucjach finansowych to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę skalę zmian i potrzebę dostosowania procesów biznesowych do nowych regulacji.

Nadchodzące zmiany prawne dla TFI, banków i domów maklerskich

Światło dzienne ujrzał nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który uwzględnia szereg modyfikacji istniejących już przepisów. 

W ramach projektu ustawy przewiduje się nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych, aktów prawnych obejmujących swoim zakresem nadzór nad rynkami finansowymi, a także ujednolicenie regulacji i zapisów prawnych w prawem europejskim. To ogromne wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków i domów maklerskich, które w jednym czasie muszą uporać się z tak dużymi zmianami prawnymi. Dodatkowe zmiany w zakresie dyrektywy AML VI, a także analizy adekwatności i odpowiedzialności to kolejne wyzwania.

Najważniejsze zmiany dla branży funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, branża funduszy inwestycyjnych i dystrybutorzy, muszą zapoznać się z kluczowymi modyfikacjami, a wśród nich:

  • Nowe zasady dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym „usługa dystrybucji”.
  • Plan przekształcenia FIZ w FIO/SFIO.
  • Zmiany dotyczące rozliczeń TFI z dystrybutorami jednostek uczestnictwa FIO/SFIO.

Wyzwania związane z badaniem preferencji klienta

Istotne jest, by proces badania preferencji klientów był ściśle powiązany z procesem zarządzania produktem, co zapewni pełną zgodność z nowymi przepisami.

Firmy inwestycyjne są zobowiązane do pozyskiwania od klientów informacji w zakresie ich preferencji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Portfolio instrumentów finansowych z zakresu zrównoważonego rozwoju musi być stale poszerzane, by wychodzić naprzeciw potrzebom klientom. Należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi Rozporządzeń i Dyrektyw Komisji UE, by prawidłowo realizować usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem.

Zagadnienia omawiane podczas wydarzenia Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG

Warsztaty z zakresu zarządzania produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych to doskonała propozycja dla przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, czy domów maklerskich. Podczas wydarzenia prelegenci omówią kwestie związane z:

  • Zarządzaniem produktami inwestycyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zrównoważonego rozwoju
  • Analizą adekwatności i odpowiedzialności
  • Zasadami rozliczeń Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z dystrybutorami oraz planowanymi w tym zakresie zmianami
  • Wzmocnieniem kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego
  • Wymogami dyrektywy AML VI

Zapraszamy do zapoznania się z pełną agendą dwudniowego wydarzenia, podczas którego Eksperci kompleksową omówią m.in. wyżej wymienione zagadnienia.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *