Uchylanie się od sankcji za pośrednictwem państw trzecich – przypadek aresztowania w Holandii

24 lipca 2023

Policja aresztowała 41-letniego Holendra za wysyłkę komputerów i części komputerowych do Rosji przez Kazachstan, Uzbekistan, Mongolię, Turcję, Kirgistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest to pierwszy przypadek aresztowania dotyczący uchylania się od sankcji nałożonych na Rosję za pośrednictwem krajów trzecich.

Aresztowanie miało miejsce w poprzednim tygodniu, ale zostało upublicznione dopiero we wtorek 18 lipca 2023r. Zatrzymany mężczyzna pozostanie w areszcie przez kolejne dwa tygodnie, podczas których kontynuowane będzie dochodzenie. Czytaj dalej

Intensyfikacja działań państw członkowskich w obszarze interoperacyjnej administracji cyfrowej

20 lipca 2023

W opublikowanym 17 lipca br. sprawozdaniu z wdrażania deklaracji berlińskiej z 2020 r. na temat administracji cyfrowej opartej na wartościach wskazano, że państwa członkowskie poczyniły postępy w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i wdrażaniu innowacyjnych technologii w obszarze usług użyteczności publicznej. Państwa członkowskie muszą jednak włożyć więcej wysiłku w prace nad poprawą partycypacji społecznej i włączenia cyfrowego, a także nad zwiększeniem zaufania do usług cyfrowych i ich bezpieczeństwa. 

Deklaracja berlińska jest kontynuacją deklaracji z Tallinna w sprawie administracji elektronicznej z 2017 r. i rozszerza zasady stawiające użytkownika na pierwszym miejscu, sformułowane w deklaracji z Tallina, tym samym przyczyniając się do transformacji cyfrowej w Europie utwierdzonej na wartościach demokratycznych i zasadach etycznych. Czytaj dalej

Czwarta opinia EBA na temat ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE

17 lipca 2023

13 lipca br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował swoją czwartą dwuletnią opinię w sprawie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF), mających wpływ na sektor finansowy Unii Europejskiej. Określił również, jakie działania podejmować mogą właściwe organy i legislatorzy unijni, aby ryzyko to ograniczyć.

EBA wydała niniejszą opinię w kontekście zmienionego krajobrazu ryzyka, który ma wpływ na zgodność instytucji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz podejście właściwych organów do nadzoru. Przykłady obejmują wydarzenia geopolityczne, takie jak rosyjska inwazja na Ukrainę, oraz zmiany legislacyjne, jak publikacja kompleksowego „pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy” oraz rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCAR). Obejmują one również pojawiające się zagrożenia związane z  korupcją i praniem dochodów pochodzących zarówno z przestępstw przeciwko środowisku, jak i z cyberprzestępczości. Czytaj dalej

Nowa decyzja Komisji stwierdzająca adekwatność ochrony w odniesieniu do bezpiecznego i zaufanego przepływu danych między UE a USA

14 lipca 2023

10 lipca br. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych UE–USA. W decyzji stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony – porównywalny z poziomem Unii Europejskiej – w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych z UE amerykańskim firmom na podstawie nowych ram. Na podstawie nowej decyzji stwierdzającej adekwatność ochrony dane osobowe mogą bezpiecznie przepływać z UE do amerykańskich firm, które uczestniczą w tych ramach, i nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych. Czytaj dalej

Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS 2?

10 lipca 2023

MMC Polska

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem zarówno naszej codzienności, jak i działalności przedsiębiorstw. Wzrost liczby i skali zagrożeń w cyfrowym świecie sprawia, że niezwykle istotna staje się kwestia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Ponad trzy lata temu wdrożono dyrektywę NIS, którą teraz zastąpi dyrektywa NIS 2. Nowa legislacja wprowadza szereg nowych ram i regulacji, które będą miały wpływ na cyfrowy krajobraz. Tymczasem, równolegle pojawiają się również propozycje dotyczące regulacji poszczególnych sektorów. Czytaj dalej

Porozumienie polityczne w sprawie nowych przepisów zwiększających cyberbezpieczeństwo w unijnych instytucjach, organach, urzędach i agencjach

05 lipca 2023

26 czerwca br. Komisja przyjeła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę UE w sprawie proponowanego przez Komisję rozporządzenia ustanawiającego środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii. Negocjacje dobiegły końca, natomiast tekst prawny musi teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Czytaj dalej

UE przyjmuje jedenasty pakiet sankcji wobec Rosji

30 czerwca 2023

23  czerwca br. Rada przyjęła jedenasty pakiet sankcji wobec Rosji. Pakiet ten zapewnić ma lepsze egzekwowanie i wdrażanie sankcji UE wobec Rosji w oparciu o wnioski wyciągnięte z ich wdrażania w ciągu ostatniego roku. Sankcje UE wobec Rosji skutecznie osłabiają zdolność Rosji do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, w tym do produkcji nowej broni i naprawy już istniejącego uzbrojenia, a także utrudniają jej transport materiałów. Skutki geopolityczne, gospodarcze i finansowe nieprzerwanej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie są oczywiste, ponieważ wojna zakłóciła światowe rynki towarowe, zwłaszcza w przypadku produktów rolno-spożywczych i energii. UE dokłada starań, by jej sankcje nie miały wpływu na eksport energii i produktów rolno-spożywczych z Rosji do państw trzecich. 

Czytaj dalej

Podsumowanie „Sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2022 roku”

22 czerwca 2023

Joanna Grynfelder

Coroczne sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) jest podsumowaniem nie tylko działalności GIIF w 2022 r., ale również pozostałych uczestników polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, którego skuteczność można przeanalizować na podstawie opublikowanych informacji. Oprócz danych dotyczących aktywności GIIF, dokument zawiera liczne dane statystyczne dotyczące instytucji obowiązanych oraz funkcjonowania rynku finansowego i jego zagrożeń co sprawia, że może on być ciekawą lekturą nie tylko dla osób, które na co dzień zajmują się tematyką „pralni”, natomiast w niniejszym podsumowaniu skupię się na omówieniu danych analitycznych. Czytaj dalej

Mało skuteczne zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucjach płatniczych

22 czerwca 2023

16 czerwca br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował  swój raport na temat ryzyka dotyczącego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF) związanego z unijnymi instytucjami płatniczymi. Jego ustalenia sugerują, że wspomniane ryzyka w tym sektorze, mogą nie być właściwie ocenianie i efektywnie zarządzane przez instytucje oraz organy nadzoru. Czytaj dalej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja Europejska aktualizuje wykaz jurysdykcji państw trzecich wysokiego ryzyka

19 czerwca 2023

Komisja Europejska zaktualizowała wykaz jurysdykcji państw trzecich wysokiego ryzyka, które wykazują strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Dodano do niego dwie jurysdykcje: Nigerię i Republikę Południowej Afryki,  z wykazu usunięto natomiast dwie inne tj. Kambodżę i Maroko. Lista uwzględnia informacje z Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz zmiany przyjęte na ostatnim posiedzeniu plenarnym FATF w lutym 2023 r. w wykazie „Jurysdykcje objęte wzmożonym monitorowaniem” („szara lista”). Biorąc pod uwagę poziom integracji systemów finansowych, jednolity rynek byłby narażony na poważne ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdyby UE nie rozważała dodania jurysdykcji wskazanych przez FATF do unijnego wykazu. Czytaj dalej