Rada ITU. W składzie również Polska

07 listopada 2018

Dnia 5 listopada 2018 r., podczas Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) przeprowadzone zostały wybory. Polska otrzymała 125 głosów i została wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU. Wynik ten został osiągnięty dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie kampanii promującej kandydaturę oraz wieloletniemu zaangażowaniu tych instytucji w prace ITU. Czytaj dalej

Program Komisji Europejskiej na rok 2019

24 października 2018

Komisja Europejska przedstawiła program prac na rok 2019, określając trzy główne priorytety: osiągnięcie szybkiego porozumienia w sprawie już przedłożonych wniosków ustawodawczych w celu realizacji dziesięciu priorytetów politycznych; przyjęcie ograniczonej liczby nowych inicjatyw w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom; oraz przedstawienie kilku inicjatyw z perspektywą dla Unii na przyszłość 27 krajów tworzących podstawy silnej, zjednoczonej i suwerennej Europy. Czytaj dalej

Chroniony PESEL

17 października 2018

UODO podaje, że instytucje i firmy prywatne zbyt łatwo uzyskują szeroki dostęp do numerów PESEL Polaków. Okazuje się, że brakuje należytej kontroli zasadności takich praktyk. Minister cyfryzacji cofnął swoją wcześniejszą decyzję przyznającą taki dostęp firmie zajmującej się egzekwowaniem długów. Nastąpiło to po odpowiedniej interwencji. Czytaj dalej

Umowy powierzenia przetwarzania. Czy powinny być zawierane?

28 września 2018

Jak podaje UODO, KBW i jednostki samorządu dla realizacji wyborów nie powinny zawierać umów powierzenia przetwarzania. Zarówno bowiem Krajowe Biuro Wyborcze, jak i jednostki samorządu terytorialnego są administratorami odpowiadającymi za proces przetwarzania danych w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów. Dlatego zawieranie przez nie umów powierzenia przetwarzania danych jest niewłaściwą praktyką. Czytaj dalej

Posiedzenie Rady ECOFIN w Wiedniu

27 września 2018

Jak podało Ministerstwo Finansów, w dniach 7-8 września miało miejsce nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Wiedniu. Polskim reprezentatem był minister Paweł Nowak. Jakie tematy zostały podjęte podczas danego spotkania? Wedle raportu Rada ECOFIN omówiła osiągnięcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz stojące przed nim wyzwania. Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie stabilności finansowej w Unii Europejskiej, w tym potencjał i ryzyka dla gospodarki związane z kryptowalutami. Dyskutowano nad możliwościami zwiększenia inwestycji unijnych oraz wspierania reform strukturalnych. Podczas posiedzenia rozmawiano również na temat kwestii sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Czytaj dalej