Komisja przedstawia swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej: w kierunku bardziej odpornej Europy

14 września 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj swoje pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej, którego celem jest określenie pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej kierować strategicznymi wyborami Unii Europejskiej. Prognoza strategiczna zostanie później wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych. Będzie ona stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania polityk i przepisów, które wytrzymają próbę czasu i posłużą zarówno obecnym potrzebom, jak i długoterminowym aspiracjom obywateli europejskich. W sprawozdaniu z 2020 r. uzasadniono wykorzystanie prognozowania w procesie kształtowania polityki UE oraz wprowadzono kompleksową koncepcję odporności UE. Czytaj dalej

Koronawirus: Komisja proponuje większą jasność i przewidywalność wszelkich środków ograniczających swobodę przemieszczania się w Unii Europejskiej

07 września 2020
Knowledge Base

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący zalecenia Rady w celu zapewnienia, by wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie, które ograniczają swobodne przemieszczanie się w związku z pandemią koronawirusa, były skoordynowane na szczeblu UE i jasno podawane do wiadomości. We wniosku Komisji określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie powinny ściślej współpracować: wspólne kryteria i progi dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży; określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny; wspólne ramy dla środków stosowanych wobec podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka; jasne i terminowe informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.  Czytaj dalej

Komisja podejmuje rozmowy z piątym producentem szczepionek

25 sierpnia 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska zakończyła dziś wstępne rozmowy z firmą Moderna na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Moderna to piąta firma, z którą Komisja zakończyła negocjacje, po Sanofi-GSK (31 lipca), Johnson & Johnson (13 sierpnia) i CureVac (18 sierpnia) oraz AstraZeneca, z którą podpisano już umowę ramową na zakup szczepionki (14 sierpnia). Planowana umowa z firmą Moderna zapewniłaby wszystkim państwom członkowskim UE możliwość zakupu szczepionki, jak również przekazania jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucji w innych krajach europejskich. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja na podstawie umowy ramowej będzie miała możliwość zakupu wstępnie 80 mln dawek (a także opcję zakupu kolejnych 80 mln dawek) w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.  Czytaj dalej

Pomoc państwa: Komisja zaleca, aby nie udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z rajami podatkowymi

15 lipca 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska wydała dziś zalecenie, aby państwa członkowskie nie udzielały wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ograniczenia powinny mieć zastosowanie także do przedsiębiorstw, które zostały skazane za poważne przestępstwa finansowe, w tym za oszustwa finansowe, korupcję oraz niepłacenie podatków i zobowiązań z tytułu zabezpieczeń społecznych. Celem wydanego dziś zalecenia jest zapewnienie państwom członkowskim wytycznych dotyczących warunków przyznawania wsparcia finansowego, aby zapobiegać przypadkom sprzeniewierzenia środków publicznych oraz wzmacniać zabezpieczenia przeciwko nadużyciom podatkowym w całej UE zgodnie z unijnym prawem. Dzięki koordynacji ograniczeń dotyczących wsparcia państwa członkowskie zapobiegną także rozbieżnościom i zakłóceniom na jednolitym rynku.  Czytaj dalej

Telekonferencja szefów dyplomacji Polski, Rumunii i Turcji w Warszawie

02 maja 2020

Nasze kraje to trzy filary wschodniej flanki NATO – podkreslil minister Czaputowicz. Regularnie konsultujemy sie w formacie Trilogu, aby zastanowic sie, jak mozemy skuteczniej reagowac na dynamiczna sytuacje bezpieczenstwa w naszym sasiedztwie. Wspólnie opowiadamy sie za zachowaniem jednosci i solidarnosci Sojuszu oraz bliskiej wspólpracy transatlantyckiej, co ma szczególne znaczenie wobec obecnych zagrozen zwiazanych z pandemia COVID-19.  Czytaj dalej

Ursula von der Leyen : Unia, która mierzy wyżej

27 października 2019

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła dziś swój zespół i nową strukturę Komisji w kolejnej kadencji. Działania nowej Komisji będą odzwierciedleniem priorytetów i ambicji określonych w wytycznych politycznych. Struktura nowej Komisji wynika z celów, które zatwierdził Parlament Europejski, wybierając Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji. W centrum naszego zainteresowania leżą zmiany w zakresie klimatu, technologii i demografii, które wpływają na nasze społeczeństwo i sposób życia. Istniejące rządy decydują się same kroczyć nowymi ścieżkami. Pojawiają się i umacniają nowe potęgi. Wywołuje to niepokój i lęk w wielu społecznościach w całej Europie. Unia musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji.
Czytaj dalej

Podatki: 2 kraje usunięte z wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy, a 5 uznanych za realizujące zobowiązania

13 października 2019

Rada postanowiła usunąć Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wyspy Marshalla z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej. Uznała także, że Albania, Kostaryka, Mauritius, Serbia i Szwajcaria realizują wszystkie zobowiązania dotyczące współpracy podatkowej. Zarówno ZEA, jak i Wyspy Marshalla uchwaliły niezbędne reformy w celu wywiązania się z podjętych zobowiązań. Dotyczyły one usprawnienia do końca 2018 r. ram ich polityki podatkowej poprzez wprowadzenie wymogów co do istoty ekonomicznej. W związku z tym ZEA wypełniły obecnie wszystkie zobowiązania dotyczące współpracy podatkowej i można je usunąć z wykazu. Wyspy Marshalla zostaną przesunięte z załącznika I do załącznika II do konkluzji, gdyż zobowiązania tego kraju dotyczące wymiany informacji na wniosek są nadal monitorowane przez działającą w Radzie Grupę ds. Kodeksu Postępowania – w oczekiwaniu na wyniki weryfikacji ze strony Światowego Forum OECD odnośnie do przejrzystości i wymiany informacji.
Czytaj dalej

EUROPEJSKI URZĄD NADZORU BANKOWEGO PUBLIKUJE WYJAŚNIENIA DO PIĄTEGO ZESTAWU KWESTII ZEBRANYCH PRZEZ SWOJĄ GRUPĘ ROBOCZĄ DS. API ZWIĄZANYCH Z PSD 2

04 września 2019

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował wyjaśnienia do piątego zestawu kwestii zebranych przez członków Grupy Roboczej (GR) ds. API w ramach PSD2. Wyjaśnienia dają odpowiedzi na problemy w kwestii pomiaru czasu odpowiedzi dedykowanego interfejsu, czytelności maszynowej rejestru EUNB, polegania na certyfikatach eIDAS oraz poruszają tematy związane z mechanizmami awaryjnymi, w tym identyfikację dostawców zewnętrznych za pomocą „księgi gości” – danych, do których można uzyskać dostęp oraz dostać odpowiednią dokumentację.
Czytaj dalej