UE przyjmuje jedenasty pakiet sankcji wobec Rosji

30 czerwca 2023

23  czerwca br. Rada przyjęła jedenasty pakiet sankcji wobec Rosji. Pakiet ten zapewnić ma lepsze egzekwowanie i wdrażanie sankcji UE wobec Rosji w oparciu o wnioski wyciągnięte z ich wdrażania w ciągu ostatniego roku. Sankcje UE wobec Rosji skutecznie osłabiają zdolność Rosji do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, w tym do produkcji nowej broni i naprawy już istniejącego uzbrojenia, a także utrudniają jej transport materiałów. Skutki geopolityczne, gospodarcze i finansowe nieprzerwanej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie są oczywiste, ponieważ wojna zakłóciła światowe rynki towarowe, zwłaszcza w przypadku produktów rolno-spożywczych i energii. UE dokłada starań, by jej sankcje nie miały wpływu na eksport energii i produktów rolno-spożywczych z Rosji do państw trzecich. 

Czytaj dalej

Podsumowanie „Sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2022 roku”

22 czerwca 2023

Joanna Grynfelder

Coroczne sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) jest podsumowaniem nie tylko działalności GIIF w 2022 r., ale również pozostałych uczestników polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, którego skuteczność można przeanalizować na podstawie opublikowanych informacji. Oprócz danych dotyczących aktywności GIIF, dokument zawiera liczne dane statystyczne dotyczące instytucji obowiązanych oraz funkcjonowania rynku finansowego i jego zagrożeń co sprawia, że może on być ciekawą lekturą nie tylko dla osób, które na co dzień zajmują się tematyką „pralni”, natomiast w niniejszym podsumowaniu skupię się na omówieniu danych analitycznych. Czytaj dalej

Mało skuteczne zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucjach płatniczych

22 czerwca 2023

16 czerwca br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował  swój raport na temat ryzyka dotyczącego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF) związanego z unijnymi instytucjami płatniczymi. Jego ustalenia sugerują, że wspomniane ryzyka w tym sektorze, mogą nie być właściwie ocenianie i efektywnie zarządzane przez instytucje oraz organy nadzoru. Czytaj dalej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja Europejska aktualizuje wykaz jurysdykcji państw trzecich wysokiego ryzyka

19 czerwca 2023

Komisja Europejska zaktualizowała wykaz jurysdykcji państw trzecich wysokiego ryzyka, które wykazują strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Dodano do niego dwie jurysdykcje: Nigerię i Republikę Południowej Afryki,  z wykazu usunięto natomiast dwie inne tj. Kambodżę i Maroko. Lista uwzględnia informacje z Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz zmiany przyjęte na ostatnim posiedzeniu plenarnym FATF w lutym 2023 r. w wykazie „Jurysdykcje objęte wzmożonym monitorowaniem” („szara lista”). Biorąc pod uwagę poziom integracji systemów finansowych, jednolity rynek byłby narażony na poważne ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdyby UE nie rozważała dodania jurysdykcji wskazanych przez FATF do unijnego wykazu. Czytaj dalej

Bezpieczeństwo internetowych form płatności i rozwój systemów weryfikowania tożsamości

14 czerwca 2023

MMC Polska

Błyskawiczny rozwój branż działających w internecie ukazuje niedociągnięcia w regulacjach prawnych. System nie nadąża za wchodzącymi w życie zmianami związanymi z bezgotówkowymi płatnościami. Wyjaśnienie obecnego stanu prawnego w tym zakresie oraz planowane zmiany, zostaną omówione podczas dwudniowych warsztatów online – Rozwój rynku usług płatniczych – zmiany legislacyjne i wyzwania w obszarze cyfryzacji. Czytaj dalej

Whitepaper

Hyarchis

Prognozy w obszarze KYC & AML na rok 2030

14 czerwca 2023

Niedawna analiza wykazała, że ​​liczba pracowników pełnoetatowych zaangażowanych w badanie klientów w zakresie należytej staranności wobec klienta w trzech największych bankach w Holandii jest obecnie szacowana na 15% całkowitej siły roboczej. Do 20% ogólnej liczby pracowników banków w Holandii pełni funkcję „gatekeepera”. Skala prania pieniędzy oraz innych przestępstw finansowych na całym świecie rośnie, a techniki stosowane w celu ich uniknięcia i wykrycia stają się coraz bardziej wyrafinowane. Wywołało to energiczną reakcję ze strony instytucji finansowych, które wspólnie inwestują każdego roku miliardy, aby poprawić swoją obronę przed przestępstwami finansowymi. Ponadto organy regulacyjne wywierają większą presję na instytucje finansowe. Gdy organy regulacyjne nakładają surowsze kary, wynikające z tego grzywny związane z przestrzeganiem przepisów rosną z roku na rok. Walka z praniem pieniędzy jest stałym problemem dla grup zajmujących się przestrzeganiem przepisów, monitorowaniem i grupami ryzyka, ponieważ konwencjonalne podejście banków do zwalczania przestępstw finansowych, oparte na zasadach i scenariuszach, zawsze wydawało się być o krok za organizacjami przestępczymi. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i wymogi KYC muszą być rozwijane w tym samym tempie, co finanse cyfrowe, ale przepisy AML zazwyczaj pozostawały w tyle za nielegalnymi zachowaniami w przeszłości. Firmy mogą wkrótce zauważyć tutaj zmianę. Pod koniec marca 2023 r. Bruksela zatwierdziła surowsze przepisy mające na celu zlikwidowanie istniejących luk w zwalczaniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i uchylania się od sankcji w UE.

Czytaj dalej

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2023 r.: skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości w UE

12 czerwca 2023

8 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała jedenastą edycję unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Jest to coroczny przegląd zawierający dane porównawcze dotyczące efektywności, jakości i niezależności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Tegoroczna tablica wyników zawiera dane dotyczące 16 nowych obszarów, na przykład sposobu, w jaki organy krajowe radzą sobie z korupcją, długości postępowań w sprawach dotyczących przekupstwa oraz szczególnych ustaleń ułatwiających równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom starszym, ofiarom przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej oraz osobom ogólnie zagrożonym dyskryminacją. Edycja z 2023 r. zawiera również, po raz pierwszy, dane liczbowe dotyczące m.in. wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, powoływania prezesów sądów najwyższych i prokuratorów generalnych oraz najwyższych instancji sprawujących jurysdykcję konstytucyjną. Czytaj dalej

Fundacja rodzinna w pigułce – jak działa i komu można ją polecić?

06 czerwca 2023

dr Marek Ruciński

Czym jest fundacja rodzinna?

Od 22 maja 2023 r. możliwe jest zakładanie fundacji rodzinnych. Są to osoby prawne, tworzone w celu gromadzenia majątku i zarządzania nim w interesie beneficjentów. Przede wszystkim jednak fundacja rodzinna jest długo wyczekiwanym instrumentem służącym sukcesji firm oraz innych składników majątku. Czytaj dalej

Unia rynków kapitałowych: propozycja nowych przepisów chroniących inwestorów detalicznych w UE i wzmacniających ich pozycję

01 czerwca 2023

24 maja br. Komisja przyjęła pakiet dotyczący inwestycji detalicznych, który stawia interesy konsumentów na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje detaliczne. Celem jest umożliwienie inwestorom detalicznym (tj. inwestorom indywidualnym) podejmowania decyzji inwestycyjnych, które byłyby dostosowane do ich potrzeb i preferencji, zapewniając im jednocześnie sprawiedliwe traktowanie i należytą ochronę. Działanie to ma zwiększyć zaufanie inwestorów detalicznych do bezpiecznego inwestowania w swoją przyszłość i pozwolić w pełni wykorzystać unię rynków kapitałowych UE.

Czytaj dalej

Regulacje prawne ESG. Problemy praktyczne i organizacja raportowania ESG

29 maja 2023

MMC Polska

Środowisko naturalne, kwestie odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego- to właśnie te 3 czynniki stają się nowoczesnym i wydajnym miernikiem sukcesu innowacyjnej organizacji lub przedsiębiorstwa. Takie cechy wiążą się również ze sporą odpowiedzialnością, która została zdefiniowana w formie specjalnego sprawozdania niefinansowego. Jednak, czy krajowe i europejskie instytucje są przygotowane na nadchodzące wymagania dyrektywy CSRD? W dzisiejszej publikacji spróbujemy odpowiedzieć na to niezwykle skomplikowane zagadnienie. Czytaj dalej