FSB ostrzega przed zagrożeniami dotyczącymi kryptowalut i ich wpływem na globalną stabilność finansową

31 marca 2022

Szybka ewolucja rynków kryptowalut może stanowić zagrożenie dla globalnej stabilności finansowej ze względu na swoją skalę, słabości strukturalne i rosnące powiązania z tradycyjnym systemem finansowym. Wniosek ten wynika z zaktualizowanego raportu dotyczącego zagrożeń dla stabilności finansowej w zw. z rozwojem rynku kryptowalut opublikowanego przez Financial Stability Board (FSB) 16 lutego bieżącego roku. 

Czytaj dalej

Jak zdefiniować niemierzalne lub niefinansowe KPI jako kluczowe narzędzie do oceny informacji wybiegających w przyszłość

24 marca 2022

Alex Movchan i Magdalena Wolska

Nowoczesny audyt wewnętrzny nie tylko nie jest jest już retrospektywnym narzędziem do pomiaru słabości, ale wyewoluował w zaufanego doradcę Zarządu i Akcjonariuszy. Uwaga zarówno wewnętrznych decydentów, jak i interesariuszy zewnętrznych, takich jak potencjalni akcjonariusze, jest zawsze bardziej skupiona na czynnikach wpływających na przyszłe wyniki organizacji niż na wydarzenia z przeszłości. Stąd pytanie, którym zwykle interesują się zarządzający, brzmi: „Czy kierownictwo podejmuje właściwe decyzje w oparciu o prawidłowe informacje?” W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie mogą pomóc wewnętrzni audytorzy. 

Czytaj dalej

Uchodźcy z Ukrainy: wytyczne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony

20 marca 2022
Knowledge Base

Od początku rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę 24 lutego ponad 3 mln osób uciekło z tego kraju, z czego – jak szacuje ONZ – ponad połowa to dzieci. Aby zareagować na tę bezprecedensową sytuację i pomóc ludziom uciekającym z Ukrainy, UE postanowiła w rekordowym czasie uruchomić dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony. Dyrektywa weszła w życie w trybie natychmiastowym 4 marca i już zapewnia milionom ludzi ochronę i jasny status prawny. Komisja przedstawia dziś wytyczne operacyjne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy. Kompleksowe wytyczne pomogą osobom przybywającym korzystać ze spójnych i skutecznych praw oraz ułatwią państwom członkowskim wywiązywanie się ze swoich nowych obowiązków.
Czytaj dalej

Czy umowa “Jedi Blue” między Google i Facebook naruszyła reguły konkurencji Unii Europejskiej? Komisja Europejska wszczyna postępowanie.

15 marca 2022

Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie antymonopolowe, którego celem jest rozpatrzenie umowy “Jedi Blue” między Google i Meta (dawniej Facebook) w kierunku naruszenia unijnych reguł konkurencji. W oświadczeniu prasowym KE wskazuje, że umowa może stanowić część wysiłków zmierzających do wykluczenia usług technologii reklamowych konkurujących z programem Google Open Bidding, a zatem ograniczać lub zakłócać konkurencję na rynkach reklam displayowych online i w konsekwencji działać na szkodę konsumentów.

Czytaj dalej

Wyciek danych z Credit Suisse. Fundusze klientów z nielegalnych źródeł i brak należytej staranności banku.

25 lutego 2022

Wyciek danych szwajcarskiej firmy bankowej Credit Suisse ujawnił szczegóły kont ponad 30 000 klientów na całym świecie. Na kontach tych przechowywanych jest łącznie ponad 100 miliardów franków szwajcarskich, z których część pochodzi z nielegalnych źródeł, takich jak handel narkotykami, handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy i korupcja. W ten sposób Credit Suisse jest uwikłany w nowe kontrowersje związane z nieetyczną polityką banku oraz niejasnymi procedurami wyboru klientów.

Czytaj dalej

Polski przedsiębiorca, a obowiązek należytej staranności

22 lutego 2022

Piotr Żyłka

W ostatnim wpisie poruszono tematykę projektu unijnej dyrektywy due diligence, a także wezwania do zintensyfikowania prac nad jej przyjęciem przez instytucje unijne. Niniejszy, drugi wpis z serii, traktuje o obowiązkach w zakresie  należytej staranności, ochrony praw człowieka oraz ochrony środowiska w łańcuchach dostaw, jakie przewidują projektowane przepisy unijne, a także wpływu niemieckiej ustawy w zakresie należytej staranności na działalność polskich przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Whitepaper

Diligent

ESG Data Management Software – poradnik dla kupującego

18 lutego 2022

 

Czy inicjatywy podejmowane w ramach projektów ESG spełniają założone oczekiwania, terminy i zobowiązania? Czy dane są konsekwentnie udostępnianie zainteresowanym stronom? Narzędzie ESG pozwala trzymać rękę na pulsie nad działaniami i progresem inicjatyw, a także umożliwia wykrycie “red flags”, zanim przekształcą się w poważniejsze zagrożenia. Z tych i innych powodów możliwość monitorowania i raportowania jest fundamentem efektywnego działania ESG. Dashboard, w szczególności konfigurowalny z danymi w czasie rzeczywistym, umożliwia organizacjom wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności, metryki i zobowiązania, a zautomatyzowany monitoring ułatwi pracę zespołom ESG w przeszukiwaniu góry informacji w krótkim czasie.

Przygotowujesz swoją organizację na wyzwania związane z danymi ESG? Ten dokument w języku angielskim jest dostępny do ściągnięcia za darmo.

Czytaj dalej

Global Risk Report – ewolucja zagrożeń i systemy zarządzania ryzykiem

17 lutego 2022

Krótkie podsumowanie ewolucji ryzyk rozpatrywanych w raporcie The Global Risk Report (GRR), ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ostatnich dwóch lat oraz wyników najnowszego raportu, pomoże nam wysnuć odpowiednie spostrzeżenia na temat tendencji w zarządzaniu ryzykiem i zgodnością.

Do 2014 roku zagrożeniami, które uznawano za najbardziej znaczące dla społeczności międzynarodowej były te o charakterze ekonomicznym i finansowym. W następnych latach tendencja ta uległa zmianie na rzecz ryzyk o charakterze środowiskowym, geopolitycznym, społecznym i technologicznym. Od 2016 do dzisiaj to właśnie zagrożenia geopolityczne i środowiskowe są uznawane za zagrożenia o największym wpływie. Warto jednak podkreślić, że pod względem prawdopodobieństwa rosnące znaczenie mają ryzyka związane z rewolucją cyfrową i bezpieczeństwem IT.

Kryzys pandemiczny i zagrożenia środowiskowe – GRR 2021

Czytaj dalej

Szczyt „Jeden Ocean”: nowe działania wzmacniają rolę UE jako lidera ochrony oceanów

13 lutego 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawiła dziś ambitne inicjatywy na rzecz czystszego, zdrowszego i bezpieczniejszego oceanu. Są one wkładem UE w szczyt „Jeden Ocean” zwołany przez Francję w Breście i pokazują wiodącą rolę UE w kompleksowym pokonywaniu wyzwań związanych z oceanami. W swoim wystąpieniu na szczycie, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła trzy kluczowe inicjatywy wspierające wspólne działania na rzecz ochrony oceanów i przywrócenia ich dobrego stanu. Są to: nowa międzynarodowa koalicja na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na pełnym morzu, obejmująca 95 proc. powierzchni oceanów; duży projekt obliczeniowy, który umożliwi naukowcom tworzenie cyfrowych symulacji oceanów na świecie; oraz unijna misja badawcza mająca na celu odbudowę naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r. Inicjatywy te uzupełniają ogólny wkład UE we wszystkie cztery obszary tematyczne szczytu, zaprezentowany na szczycie przez komisarzy Mariję Gabriel, Adinę Vălean i Virginijusa Sinkevičiusa. Czytaj dalej