Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

Blog Forum Compliance

Kara GIIF

12 lutego 2021
Knowledge Base

Ostateczna decyzja w sprawie kary 3 700 000 zł dla polskiego banku za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Informacje o karach administracyjnych nakładanych przez organy nadzoru, szczególnie te nakładane za nieprzestrzeganie przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, zawsze budzą wiele emocji ze względu na konsekwencje jakie za sobą pociągają. Oprócz dotkliwych sankcji materialnych wiążą się one z opublikowaniem informacji o nałożonej karze, a także z ryzykiem utraty reputacji, i to nie tyko wśród klientów, ale także wśród kontrahentów na rynku finansowym.

Czytaj dalej

Sygnalista w trzech aktach: praca u podstaw

10 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Dyrektywa dot. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wyznacza termin transpozycji jej postanowień do systemów prawnych, państw członkowskich Unii Europejskiej, na dzień 17 grudnia 2021 r. Regulacja ta ma za zadanie standaryzację oraz systemową harmonizację statusu i ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości tj. sygnalistów (ang. whistleblowers), a także całego procesu zgłaszania naruszeń i informowania o nieprawidłowościach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. – Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą odsłoną 3-częściowej serii artykułów Piotra Żyłki. Kolejne odsłony ukażą się w następnych tygodniach.

Czytaj dalej

Komisja Europejska: zobowiązanie dotyczące ekologicznej konsumpcji, pierwsze firmy zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz większego zrównoważonego rozwoju

09 lutego 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska rozpoczęła niedawno realizację nowego zobowiązania do zielonej konsumpcji, pierwszej inicjatywy realizowanej w ramach nowego programu na rzecz konsumentów. Deklaracja ekologicznej konsumpcji jest częścią Europejskiego paktu klimatycznego, który jest ogólnounijną inicjatywą zapraszającą ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Podpisujące się pod tym firmy obiecują przyspieszyć swój wkład w zieloną transformację. Zobowiązania zostały opracowane wspólnym wysiłkiem Komisji i przedsiębiorstw. Ich celem jest przyspieszenie wkładu przedsiębiorstw w trwałe ożywienie gospodarcze oraz budowanie zaufania konsumentów do ekologiczności firm i produktów. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal i Renewd to pierwsze pionierskie przedsiębiorstwa, które biorą udział w tym pilotażowym projekcie. Funkcjonowanie Zobowiązań Zielonej Konsumpcji zostanie ocenione za rok od teraz, zanim podjęte zostaną kolejne kroki. Czytaj dalej

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Compliance & Risk Officer

Paneuropejski organ nadzoru AML

05 lutego 2021

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) przedstawia zarys koncepcji unijnego organu nadzoru ds. AML. Utworzenie dedykowanego paneuropejskiego regulatora to jeden z postulatów planu Komisji Europejskiej opublikowanego w maju ubiegłego roku. W dniu 7 maja 2020 r., Komisja Europejska przedstawiła Komunikat w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj dalej

System pozyskiwania i raportowania danych dotyczących transakcji wdrożony

04 lutego 2021
Knowledge Base

Jak podaje nasze źródło, Ministerstwo Finansów (MF) wspólnie z PKO BP oraz Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wdrożyły innowacyjny system pozyskiwania i raportowania danych dotyczących transakcji. Projekt bazuje na tzw. technologii „blockchain”. To kolejny etap współpracy KIR i PKO Banku Polskiego. W listopadzie 2020 r., dzięki współpracy KIR, PKO Banku Polskiego, IBM, Chmury Krajowej, UKNF, Fundacji Fintech Poland oraz Fundacji Cyberium uruchomiono pierwszą w Polsce Piaskownicę Blockchain, gdzie innowatorzy mogą w bezpiecznym środowisku nieodpłatnie testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem ich na rynek. Czytaj dalej

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

02 lutego 2021
Knowledge Base

Powszechnie uważa się, że globalizacja jest  powiązana z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w skali światowej (a nawet, że jest ona przyczyną tego przyspieszenia). Przekonanie to jest błędne. Dane statystyczne przekonują, że związek  globalizacji ze światowym wzrostem gospodarczym jest raczej antagonistyczny. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. Leona Podkaminera. Czytaj dalej

Najgroźniejsze na świecie złośliwe oprogramowanie EMOTET zatrzymane

29 stycznia 2021
Knowledge Base

Organy ścigania i organy sądowe na całym świecie przerwały ostatnio działalność jednego z najważniejszych botnetów ostatniej dekady: EMOTET. Śledczy przejęli kontrolę nad jego infrastrukturą w ramach skoordynowanej akcji międzynarodowej. Operacja ta jest wynikiem wspólnych wysiłków władz Królestwa Niderlandów, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Kanady i Ukrainy, a działalność międzynarodową koordynują Europol i Eurojust. Operacja ta została przeprowadzona w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT). Czytaj dalej

Podatek cyfrowy

25 stycznia 2021

Z dniem 18 stycznia br. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące podatku cyfrowego w UE. Komisja Europejska zachęca obywateli państw przynależących do wspólnoty do wzięcia udziału w wydarzeniu. Na czym polegają dane konsultacje, jakie informacje okażą się cenne dla Komisji oraz do kiedy będzie można wziąć udział w wymianie pomysłów? Czytaj dalej

Whitepaper

Fourline

KYC Remediation: Mistakes and Best Practices

21 stycznia 2021
Knowledge Base

Kontrola regulacyjna zobowiązuje banki do ponownej weryfikacji istniejących klientów. Poprawnie wykonana prowadzi do pozyskania lepszych danych klientów i mniejszej liczby oszustw – ale przeprowadzona źle, może okazać się finansową “miną”.

Osoby odwiedzające platformę Risk & Compliance Platform Europe mogą pobrać dany whitepaper o KYC Remediation bezpłatnie. Dokument jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane ryzykiem i / lub przestrzeganiem przepisów.

Tekst jest w całości w j. angielskim.

Eurojust wspiera działania przeciwko oszustwom związanym z podatkiem paliwowym w 11 państwach. W tym w Polsce

19 stycznia 2021
Knowledge Base

Organizacja przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi związanymi ze sprzedażą paliw została zatrzymana przez władze niemieckie, przy międzynarodowej pomocy sądowej w 11 krajach europejskich koordynowanej przez Eurojust. W dniu akcji aresztowano dwóch podejrzanych w Austrii i Polsce, rzekomo przywódców siatki przestępczej, która oszukała niemieckie organy podatkowe na kwotę blisko 8 mln euro. W sumie przeszukano 40 miejsc w 11 krajach, w tym 10 w Niemczech, w miastach takich jak Hamburg, Brema, Duisburg i Fryburg. Czytaj dalej