Najnowszy raport Eurojustu wskazuje, że liczba przypadków prania pieniędzy zarejestrowanych w Agencji wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu lat

25 października 2022

W ciągu ostatnich sześciu lat w Eurojuście zarejestrowano prawie 3000 spraw dotyczących transgranicznego prania brudnych pieniędzy. Od 2016 roku liczba spraw wnoszonych do Agencji systematycznie rośnie. W 2021 r. do Agencji wpłynęło ponad 600 spraw, co stanowi ponad dwa razy więcej spraw zarejestrowanych w porównaniu z rokiem 2016. Oto niektóre z ustaleń pierwszego kompleksowego raportu Eurojustu na temat prania brudnych pieniędzy, opublikowanego 20 października br. Ze względu na tajność charakteru, globalna skala prania pieniędzy jest trudna do zmierzenia, uważana jest jednak za znaczącą. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) szacuje, że co roku prane jest od 2 do 5% światowego PKB – do 1,87 biliona euro. Odzwierciedla to statystyki spraw Eurojustu, z których wynika, że sprawy dotyczące prania brudnych pieniędzy stanowiły prawie 15% wszystkich spraw zarejestrowanych w Agencji w latach 2016–2021. Czytaj dalej

Duże zmiany w zasadach sprzedaży konsumenckiej – implementacja Dyrektywy Towarowej zbliża się wielkimi krokami

21 października 2022

Marek Ruciński

W ostatnich tygodniach polski parlament znacząco przyspieszył prace nad implementacją tzw. Dyrektywy Towarowej. Zmiany prawne z nią związane są niebagatelne i zauważalnie wpłyną na prawa, obowiązki oraz sposób prowadzenia działalności wszystkich przedsiębiorców oferujących towary konsumentom i to zarówno stacjonarnie jak i w formule e-commerce. Czytaj dalej

SIBOS 2022, jakie jest porównanie z rokiem 2008?

19 października 2022

Michel Klompmaker

W zeszłym tygodniu w terminie 10 – 13 października w Centrum Kongresowym RAI odbyło się wydarzenie SIBOS. Zaczęło się od oficjalnego otwarcia przez królową Maximę, która pojawiła się na scenie w samą porę, by posłusznie przeczytać swoją historię z kartki, po czym natychmiast zniknęła. Przemawiała jako „Adwokat Sekretarza Generalnego ONZ ds. finansowania sprzyjającego rozwojowi (UNSGSA)”. Jej prezentację poprzedziła prezentacja prezesa Swift, Yawara Shaha, który oczywiście cieszył się, że po trzech latach SIBOS znów jest możliwy do przeprowadzenia „na żywo”. Podczas otwarcia plenarnego CEO Javier Pérez-Tasso mówił także o wyzwaniach branży. Mairead McGuiness Komisarz UE ds. usług finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych rozmawiała z nami za pośrednictwem łącza wideo. To były dziwne dni, na rynku panowała niepewna atmosfera. Nie chodzi jedynie o nagły spadek na giełdach, ale raczej groźby konfliktu nuklearnego na europejskiej ziemi po ataku na rosyjski most prowadzący do Krymu. Te same myśli wróciły do ​​mnie względem września 2008, podczas SIBOS w Wiedniu, kiedy ogłoszono, że Lehman Brothers upadł…

Czytaj dalej

Komisja rozpoczęła prace nad Europejskim Rokiem Umiejętności

17 października 2022

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2022 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Transformacja ekologiczna i cyfrowa otwiera nowe możliwości dla obywateli i gospodarki UE. Posiadanie odpowiednich umiejętności umożliwia ludziom podążanie za zmianami na rynku pracy oraz pełne zaangażowanie w życie społeczne i demokrację. Dzięki temu nikt nie zostanie pominięty, a ożywienie gospodarcze oraz transformacja ekologiczna i cyfrowa będą mogły być sprawiedliwe społecznie. Pracownicy posiadający umiejętności, na które jest zapotrzebowanie, przyczyniają się również do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, do poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Czytaj dalej

Zwiększenie odporności jednolitego rynku na kryzysy: wyposażenie Europy w solidny zestaw narzędzi służących zapewnieniu swobodnego przepływu i dostępności istotnych towarów i usług

10 października 2022

We wrześniu br. Komisja przedstawiła nowy instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (SMEI). Te ramy zarządzania kryzysowego mają na celu zachowanie swobodnego przepływu towarów, usług i osób oraz dostępności kluczowych towarów i usług w przypadku przyszłych sytuacji nadzwyczajnych, z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw w całej UE. Chociaż jednolity rynek okazał się naszym największym atutem w zarządzaniu kryzysowym, pandemia COVID-19 uwypukliła strukturalne niedociągnięcia utrudniające UE skuteczne reagowanie na sytuacje nadzwyczajne w skoordynowany sposób. Jednostronne środki spowodowały fragmentację rynku, co pogłębiło kryzys i dotknęło w szczególności MŚP. Czytaj dalej

UE przyjmuje pierwszy plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE, aby zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi na całym świecie

06 października 2022

Komisja i wysoki przedstawiciel przyjęli plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej na lata 2022–2027. Są to pierwsze w historii ramy polityczne strategicznego partnerstwa z młodymi ludźmi na całym świecie w celu budowania bardziej odpornej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej przyszłości. Plan pomoże w realizacji zobowiązań międzynarodowych, takich jak Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumienie klimatyczne z Paryża. Ma to być możliwe przez zwiększenie konstruktywnego udziału młodzieży i wzmocnienia jej pozycji w polityce działań zewnętrznych UE.
Czytaj dalej

W jaki sposób firmy mogą wziąć udział w odbudowie Ukrainy? – komentarze ekspertów

30 września 2022

dr Luiza Wyrębkowska – Radca prawny, Counsel w B2RLaw

Danyila Zubach – Młodszy Prawnik w B2RLaw

Na początku lipca w szwajcarskim Lugano odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Przedstawiono tam niezwykle obszerny plan zawierający ponad 850 projektów, których wartość inwestycyjna przekroczy 750 miliardów dolarów. W odbudowę Ukrainy po rosyjskiej agresji chce zaangażować się wiele państw oraz przedsiębiorstw działających na rynku prywatnym. Tylko w Polsce chęć pomocy wschodniemu sąsiadowi w odbudowie kraju wyraziło ponad 1000 firm. Jakie obszary wymagają największego zaangażowania i w jaki sposób firmy powinny się przygotować do działań na terenie Ukrainy? Czytaj dalej

FCA nakłada na międzynarodowego broker-dealera Citigroup grzywnę w wysokości 12,6 mln GBP za wykrycie nieprawidłowości związanych z nadużyciami na rynku

26 września 2022

Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority – FCA) nałożył na Citigroup Global Markets Limited (Citigroup Global Markets) grzywnę w wysokości 12 553 800 GBP za niewłaściwe wdrożenie wymogów dotyczących nadzoru handlowego w ramach Market Abuse Regulation (MAR) dotyczących wykrywania nadużyć na rynku. Niewłaściwie wdrażając wymogi MAR w zakresie nadzoru handlu, Citigroup Global Markets nie mogła skutecznie monitorować swoich działań handlowych pod kątem niektórych rodzajów wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Czytaj dalej

Europejska strategia w dziedzinie opieki – dla opiekunów i osób z niej korzystających

20 września 2022

Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię w dziedzinie opieki, aby zapewnić przystępne cenowo i dostępne usługi opiekuńcze wysokiej jakości w całej Unii Europejskiej oraz poprawić sytuację zarówno osób korzystających z opieki, jak i opiekunów, zawodowych lub nieformalnych. Strategii towarzyszą dwa zalecenia dla państw członkowskich: w sprawie rewizji celów barcelońskich dotyczących wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz w sprawie dostępu do przystępnej cenowo opieki długoterminowej wysokiej jakości.

Czytaj dalej

UE otwiera w Polsce hub ewakuacji medycznej, aby ułatwić transfer ukraińskich pacjentów

14 września 2022

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič, wraz z ministrami zdrowia z Polski i Ukrainy, oficjalnie otworzyli w Polsce nowy unijny Medevac Hub – centrum ewakuacji medycznej dla pacjentów z Ukrainy. Hub ten strategicznie umiejscowiono w pobliżu miasta Rzeszowa, gdzie znajduje się jedno z lotnisk położonych najbliżej Ukrainy. Czytaj dalej