Zarząd FSB informuje o działaniach na rzecz wykorzystania korzyści płynących z technologii finansowych i innowacji G20

26 października 2020

Rada Stabilności Finansowej (FSB) niedawno opublikowała list jej przewodniczącego Randala K. Quarlesa do ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych przed ich wirtualnym spotkaniem. W liście zwraca się uwagę na nadzwyczajne wyzwania dla światowego systemu finansowego w tym roku. FSB przedstawi kompleksowy raport na temat skutków dla stabilności finansowej wydarzenia COVID na listopadowy szczyt G20 oraz odpowiedzi politycznych na ten temat, w tym całościowy przegląd zawirowań na rynku w marcu. Całościowy przegląd będzie stanowić podstawę przyszłych działań Rady Stabilności Finansowej w 2021 r. W ramach włoskiej prezydencji w G20 w celu poprawy odporności sektora NBFI przy jednoczesnym zachowaniu jego korzyści. Czytaj dalej

Polska w chmurze

20 października 2020

Polska, razem z grupą 28 państw Unii Europejskiej, współtworzyć będzie Europejską Federację Chmur. Niedawno podpisana została ministerialna deklaracja, która dotyczyć miała właśnie tzw. usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz dla administracji publicznej. Czytaj dalej

Ostatnio przeprowadziliśmy wywiad z Aleksandrą Podwapińską

19 października 2020

Aleksandra od jakiegoś czasu jest odpowiedzialna za polską stronę internetową Risk & Compliance Platform Europe, a jednym z jej zadań będzie również kontakt z polskimi menedżerami ds. ryzyka i zgodności, a także ze wszystkimi stronami, które interesują takie tematy jak przeciwdziałanie oszustwom, zarządzanie, prawa i regulacje, itp… w skrócie, wszystkie tematy wchodzące w pulę szerokiego zakresu ryzyka i zgodności.

 

W przypadku pytań i informacji: Aleksandra jest do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: aleksandra@riskcompliance.pl.

Republika Czeska oraz Słowacja dodały właśnie własną autorską sekcję językową do platformy Risk & Compliance Europe

09 października 2020

Pod kierunkiem Dr. Branislava Hocka i we współpracy z Europejskim Centrum Zgodności od teraz obsługujemy kraje takie jak Republika Czeska i Słowacja w ich własnym języku oraz z własną treścią. Kraje Europy Wschodniej/Centralnej w UE są niezwykle ważne dla naszej platformy. Od jakiegoś już czasu działa sekcja polska oraz rumuńska. Od zupełnie niedawna także funkcjonuje strona bułgarska dzięki współpracy z Europejskim Centrum Zgodności w Sofii. Już teraz mogą Państwo zatem odwiedzić stronę internetową www.riskcompliance.cz lub www.riskcompliance.skCzytaj dalej

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021: Covid-19 i jego konsekwencje dla profili ryzyka organizacji

05 października 2020

Trzeba niestety przyznać – Covid-19 ma poważne konsekwencje dla profili ryzyka wielu organizacji, a tym samym również dla planów audytów na rok 2021. Nie jest zatem zaskakujące, że „Katastrofy i reakcje kryzysowe” weszły na nowe i wysokie w pierwszej dziesiątce tematy do audytu wewnętrznego. Ta lista gorących tematów jest corocznie umieszczana w raporcie IIA Risk in Focus. Każdego roku Europejskie Instytuty Audytorów Wewnętrznych łączą siły, aby ocenić ryzyka, które szefowie audytów przewidują na kolejny rok kalendarzowy. Czytaj dalej

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

30 września 2020
Knowledge Base

Komisja Europejska opublikowała dziś nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła w skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego. Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.  Czytaj dalej

Rynek zaliczył wzrost pomimo słabego ożywienia gospodarczego: podsumowanie kwartalne BIS

22 września 2020

Rynki finansowe w dużej mierze wyszły z (po)marcowej depresji, jak wynika z trzeciego kwartalnego przeglądu BIS1 z 2020 r., czemu sprzyjała zarówno polityka pieniężna, jak i fiskalna oraz nastroje inwestorów wynikające z lepszych niż oczekiwano wskaźników ekonomicznych w początkowej fazie po zakończeniu pandemii. . Z przeglądu wynika jednak, że ożywienie gospodarcze jest nierówne, a bilanse przedsiębiorstw pozostają niestabilne. Powiązana obawa, że naciągnięte wyceny odbiegają od podstawowych perspektyw gospodarczych, zwłaszcza w niektórych segmentach rynków akcji i kredytów korporacyjnych, znalazła odzwierciedlenie w ostatniej wyprzedaży na giełdzie.

Czytaj dalej