Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa

13 lutego 2023

MMC Polska

Swobodny dostęp do źródeł energii jest warunkiem funkcjonowania gospodarki. Ostatnie wydarzenia pokazują silną zależność między drogą pozyskiwania surowców energetycznych, a stabilnością ekonomiczną i społeczną Polski oraz Europy. Odnawialne źródła energii pozwalają na zminimalizowanie negatywnych skutków zakupu gazu lub ropy i przyczyniają się do budowania niezależności energetycznej kraju. Kolejnym ważnym elementem jest drastyczne pogorszenie się stanu środowiska naturalnego spowodowane używaniem nieodnawialnych źródeł energii. W najbliższym czasie można spodziewać się rosnącego zainteresowania różnymi rodzajami OZE, nie tylko ze strony indywidualnych odbiorców, ale również największych przedsiębiorstw. Dlatego koniecznością stało się poznanie i zrozumienie aspektów związanych z wprowadzaniem OZE do firm. Czytaj dalej

Plan przemysłowy Zielonego Ładu: zapewnienie wiodącej pozycji europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie

10 lutego 2023
Knowledge Base

Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną. Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów zapewniających neutralność emisyjną niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

Plan opiera się na wcześniejszych inicjatywach i na sile jednolitego rynku UE, uzupełniając bieżące wysiłki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Opiera się on na czterech filarach: przewidywalnym i uproszczonym otoczeniu regulacyjnym, przyspieszeniu dostępu do finansowania, podnoszeniu umiejętności oraz otwartym handlu zapewniającym odporne łańcuchy dostaw. Czytaj dalej

Polish Foreign Corrupt Practices Act potrzebny od zaraz

08 lutego 2023

Piotr Żyłka

„No i co uważasz? Moim zdaniem, według mnie kilka niedociągnięć jest.”

To dialog z jednej z polskich komedii, ale i wielce prawdopodobna transkrypcja rozmowy pomiędzy członkami Grupy Roboczej ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych (OECD Working Group on Bribery), przeprowadzającej 4 fazę ewaluacji polskiego systemu prawnego. W dniu 15 grudnia 2022 r. OECD opublikowało raport podsumowujący kolejną ocenę skuteczności polskiego systemu w zwalczaniu zjawiska korupcji i łapownictwa transgranicznego.

Lektura tego dokumentu nie napawa optymizmem. Raport bardzo celnie punktuje niedociągnięcia oraz ewidentne braki oraz luki w polskim systemie prawnym w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także ochrony sygnalistów. Czytaj dalej

Kryzys na rynku deweloperskim – wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku

05 lutego 2023

MMC Polska

Trudna sytuacja gospodarcza, na którą m.in. wpływa galopująca inflacja, odbija się na różnych branżach. Kryzys nie omija także branży nieruchomości, którą dotyka wiele problemów. Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej to jeden z tematów warsztatu, organizowanego przez MMC 6 i 7 lutego 2023. Poniżej kilka kluczowych kwestii, jakie poruszone zostaną podczas wydarzenia.

Pozyskiwanie gruntów pod nowe inwestycje – aktualne możliwości i planowane rozwiązania

Nie da się ukryć, że liczba atrakcyjnych gruntów pod inwestycje deweloperskie z każdym rokiem coraz bardziej się zmniejsza. To wymusza na deweloperach weryfikację prowadzonej dotychczas strategii planowania i zakupów gruntów. Eksperci rynku nieruchomości nie ukrywają, że mamy do czynienia nie z chwilowym przestojem, ale dosłownie z kryzysem. Drożejące kredyty i inflacja sprawiają, że dostęp do nowych mieszkań bardzo się zmniejsza. Koszty utrzymania ogromnych powierzchni, a także kryzys na rynku związany z trudnym dostępem klientów do kredytów sprawiają, że maleje nie tylko popyt na duże mieszkania, ale także na działki budowlane. Atrakcyjne grunty są coraz trudniej dostępne, a eksperci wskazują, że mamy do czynienia właściwie z wyraźnym ich deficytem. Jednym problemem jest bardzo mała liczba gruntów objęta planem zagospodarowania przestrzennego, drugim – ustawa o ochronie gruntów rolnych, która znacznie ograniczyła możliwości ich nabycia. Czytaj dalej

Prewencja nadużyć gospodarczych w przedsiębiorstwie z perspektywy kryminalistycznej

03 lutego 2023

dr Michał Kaczmarski

Kryminalistyka w prewencji nadużyć

Kryminalistyka jest praktyczną nauką opracowującą zasady sprawnego działania, stosowania taktycznych i technicznych metod śledczych oraz badawczych wykorzystywanych w celu ujawniania i zabezpieczania faktów mających znaczenie wykrywcze lub dowodowe oraz zapobiegania ujemnym zjawiskom społecznym(I). Z uwagi na walor praktyczny oraz szerokie spektrum zastosowań, zdobycze kryminalistyki od wielu lat stosowane są z powodzeniem w pracy organów ścigania w ramach prewencji, detekcji oraz wyjaśniania przestępstw.

Czytaj dalej

Jak prawidłowo informować o obniżce cen żeby nie narazić się na karę?

30 stycznia 2023

Dr Marek Ruciński

Dyrektywa Omnibus (o której mowa była szerzej w tym artykule) przyniosła od 1 stycznia 2023 r. istotne zmiany dla branży e-commerce. Najgłośniejszą z nich jest obowiązek podawania najniższej ceny przed wprowadzeniem obniżki w każdym przypadku ogłaszania o obniżce ceny. Nic więc dziwnego, że to właśnie od tego wymogu rozpoczęły się kontrole UOKiK.

UOKiK ma uwagi do wszystkich kontrolowanych

Już 16 stycznia, czyli w zasadzie dwa tygodnie po wejściu w życie nowych regulacji, Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole stacjonarne w 6 wielkich sieciach handlowych oraz kontrole zdalne u około 40 znanych firm działających w formule e-commerce. UOKiK skierował wystąpienia do wszystkich kontrolowanych podmiotów. Oznacza to, że w przypadku każdej z firm dopatrzono się nieprawidłowości. Jest to tyleż ciekawe, co niepokojące, bo skoro trudności z dostosowaniem się do nowych wymogów mają najwięksi gracze na rynku, dysponujący potencjalnie największymi środkami i najlepszą obsługą prawną, to można spodziewać się, jakie będę wyniki kontroli u mniejszych podmiotów. Czytaj dalej

Rok 2023 rokiem zmian w prawie cywilnym i dochodzeniu roszczeń?

27 stycznia 2023

MMC Polska

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. była wyczekiwanym i potrzebnym krokiem w kierunku polepszenia działalności sądów i usprawnienia przebiegu rozpraw. Jednak nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane w sposób optymalny, a czas pokazał, że wymagają one niezwłocznej poprawy. W dniu 27 września 2022 r. Rada Ministrów skierowała do sejmu przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Rok 2023 przynosi również modyfikacje dotyczące zawodu windykatora oraz nowelizację Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa o notariacie. Czytaj dalej

Wykorzystanie potencjału talentów w Europie: nowy impuls dla unijnych regionów

24 stycznia 2023
Knowledge Base

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach borykających się ze zmniejszającą się siłą roboczą i niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem, a także w regionach dotkniętych emigracją ludzi młodych. Jeżeli w odpowiedzi na tę zmianę stanu na rynku pracy nie zostaną podjęte działania, doprowadzi ona do powstania nowych i rosnących dysproporcji terytorialnych w miarę starzenia się regionów, które pozostają w tyle pod względem liczby i umiejętności siły roboczej. Zmiana ta może zmienić krajobraz demograficzny Europy, ograniczając odporność i konkurencyjność UE. Zadbanie o to, by regiony znajdujące się w pułapce niedoboru talentów stały się bardziej odporne i atrakcyjne, ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania UE na rzecz niepomijania nikogo, również regionów. Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja – wykorzystanie AI w organizacjach

18 stycznia 2023

MMC Polska

Sztuczna inteligencja coraz odważniej wkracza w niemal wszystkie obszary gospodarki. Ostatnie lata to gwałtowny rozwój programów komputerowych pozwalających na szybkie analizowanie danych i podawanie gotowych rozwiązań konkretnego problemu. Artificial Intelligence pomaga optymalizować procesy zachodzące na przykład w przemyśle, szeroko rozumianych finansach oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Dlatego koniecznością stało się uregulowanie zasad związanych z wprowadzaniem i korzystaniem z systemów sztucznej inteligencji. Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) i dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AI Liability Directive) są odpowiedzią na potrzebę wdrożenia jednolitych przepisów w tej dziedzinie. Czytaj dalej

Jakie zmiany przyniósł rok 2022 w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)? Jakie wyzwania czekają instytucje finansowe w roku 2023?

16 stycznia 2023

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

Obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w ostatnich latach uległ znacznym zmianom. Sytuacja ta spowodowana jest m.in. rozwojem rynku finansowego i stosowaniem nowych technologii. Powstają innowacyjne rozwiązania, które z jednej strony umożliwiają klientom dostęp do ciekawych produktów i usług, z drugiej strony natomiast generują ryzyka związane z nowymi schematami przestępczymi. Regulacje prawne nie nadążają za zmianami a istniejąca luka utrudnia działania instytucjom obowiązanym. Czytaj dalej