Eurojust publikuje pierwszy raport dotyczący korupcji w związku ze wzrostem liczby transgranicznych przypadków zjawiska

19 maja 2022

W ciągu ostatnich sześciu lat w Eurojuście zarejestrowano ponad 500 spraw dotyczących korupcji. W porównaniu z 78 przypadkami zarejestrowanymi w Agencji w 2016 r. liczba przypadków w 2021 r. wzrosła do 112, pomimo pandemii COVID-19. Wzrost ten odzwierciedla priorytet UE w zwalczaniu korupcji oraz rosnące znaczenie Eurojustu we wspieraniu państw członkowskich w zwalczaniu tego szczególnego rodzaju transgranicznej przestępczości. Dokument “Eurojust Casework on Corruption: 2016-2021 Insights”, przedstawia kluczowe ustalenia oparte na pracach Agencji oraz oferuje fachowe porady dla praktyków, w celu zapewnienia wsparcia w podobnych sprawach w przyszłości. Raport, opublikowany 5 maja, jest pierwszą dedykowaną publikacją Agencji w tej dziedzinie. Jego celem jest wspieranie organów państwowych zajmujących się transgranicznymi przypadkami korupcji poprzez identyfikowanie możliwych problemów i proponowanie rozwiązań. Czytaj dalej

Whitepaper

 

5 ryzyk związanych ze zmianą klimatu, o których prawdopodobnie nie mówisz… (a powinieneś)

16 maja 2022

Poparcie dla propozycji środowiskowych jest wyższe niż kiedykolwiek, a firmy odczuwają presję wszelkiego rodzaju interesariuszy: nie tylko inwestorów, ale także klientów i pracowników. Kryzys klimatyczny może mieć ogromny wpływ na Twój biznes – chociaż długoterminowe konsekwencje mogą być oczywiste, istnieje szereg konkretnych ryzyk operacyjnych i biznesowych, których Twoja organizacja mogła nie wziąć pod uwagę. W swojej nowej białej księdze, Diligent przedstawia pięć kluczowych, łatwych do przeoczenia, zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i podkreśla korzyści płynące z proaktywnego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

*Ryzyko przejścia — wszyscy znamy związane z biznesem zagrożenia fizyczne, które wiążą się ze zmianą klimatu. Jednak organizacje muszą poważnie rozważyć również ryzyko przejścia: ryzyko prawne, technologiczne, rynkowe i reputacyjne związane z planowaniem transformacji klimatycznej.

*Ryzyko emisji z zakresu 3 – regulatorzy zacieśniają przepisy w odniesieniu do emisji z zakresu 3 (definiowanych jako wszystkie emisje pośrednie, powstałe w całym łańcuchu wartości, w tym zarówno emisje upstream, jak i downstream). Chociaż raportowanie emisji z zakresu 3 nie jest jeszcze obowiązkowe dla większości firm, stanie się ono wymogiem już wkrótce.

*Ryzyko zarządzania talentami – sukces – lub porażka – organizacji zależy od wiedzy i umiejętności osób będących liderami. Firmy chcące dostosować się do gospodarki niskoemisyjnej, muszą przewidywać stojące przed nimi wyzwania operacyjne, sprawozdawcze i przywódcze oraz przewidzieć zestawy umiejętności, których będą potrzebować we wszystkich branżach.

*Ryzyko związane z różnorodnością – różnorodność wymaga poważnej analizy z punktu widzenia klimatu. Nieuwzględnienie marginalizowanych głosów będzie skutkowało krótkowzrocznością w podejściu do kwestii klimatycznych, które należy rozpatrywać z każdej strony.

*Ryzyko zysku – organizacje muszą określić sposoby tworzenia wartości poprzez inwestycje w firmy lub możliwości, które przyczynią się do rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Twoja reakcja na zmiany klimatu teraz określi, jak Twoja firma poradzi sobie w przyszłości. Pobierz białą księgę za darmo z naszej platformy, aby dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.

Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych

14 maja 2022
Knowledge Base

W ramach działań solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy Komisja przedstawiła dziś szereg działań mających pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów, ukraińskie zboża i inne produkty rolne nie mogą być dostarczane do swoich miejsc przeznaczenia. Sytuacja ta zagraża ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów transportu. W dzisiejszym komunikacie Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych”, aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy. Czytaj dalej

David Lewis, gość International Risk Congress – o trudnościach związanych ze zwalczaniem finansowej przestępczości gospodarczej

10 maja 2022

W piątek 29 kwietnia 2022 r. odbył się organizowany przez nas International Risk Congress w w siedzibie Euroclear w Brukseli. Podczas wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z Davidem Lewisem – dyrektorem zarządzającym i globalnym szefem działu doradczego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w dziale dochodzeń kryminalistycznych i wywiadu w Kroll UK. David Lewis rozmawiał z prezenterką Diną-Perlą Portnaar o tym, jak na co dzień wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie globalnie, pomagając rządom, instytucjom nadzorującym oraz podmiotom regulowanym skutecznie zwalczać pranie brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

Gazprom zakręca kurek z gazem dla Polski. Całkowite wstrzymanie dostaw w ramach kontraktu jamalskiego – PGNiG podaje szczegóły

06 maja 2022

Jak podaje PGNiG – we wtorek 26 kwietnia Gazprom poinformował o całkowitym wstrzymaniu dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Do skutku doszło w środę – dnia następnego, o godzinie 8:00 czasu polskiego. Powodem podanym przez Gazprom jest odrzucenie płatności w rublach przez polską spółkę.

„Gazprom wystąpił do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Federacji Rosyjskiej dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu”. Zgodnie z pismem, dekret wydany przez prezydenta Władimira Putina 31 marca 2022 r., przewiduje, że tzw. „kraje nieprzyjazne” Rosji, od 1 kwietnia br. mają płacić za gaz w rublach pod groźbą wstrzymania dostaw paliwa. Większość krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, nie zgodziły się na powyższy warunek.  Czytaj dalej

Międzynarodowy Trybunał Karny dołączył do ukraińsko – polsko – litewskiego zespołu śledczego (JIT) wspieranego przez Eurojust w sprawie zarzucanych poważnych zbrodni międzynarodowych popełnionych w Ukrainie

05 maja 2022

Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze dołączyło do wspólnego zespołu śledczego (JIT) w sprawie zbrodni o wadze międzynarodowej popełnionych w Ukrainie. JIT, który został powołany przy wsparciu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) 25 marca bieżącego roku przez Litwę, Polskę i Ukrainę, ma na celu koordynację działań oraz ułatwienie dochodzenia i ścigania sądowego w zainteresowanych państwach, a także w państwach, których sprawy mogą być postawione przed MTK. Czytaj dalej

Whitepaper

 

Poznaj ryzyka ESG swojego klienta

24 kwietnia 2022

Dlaczego wskaźniki ESG powinny być częścią procedur KYC.

Należyta staranność wobec klienta (Customer Due Diligence – CDD) jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy w ramach działalności biznesowej instytucji finansowych. Jednak w miarę jak zmienia się otoczenie regulacyjne, a kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, prawami człowieka i odpowiedzialnością społeczną zyskują na znaczeniu, instytucje finansowe znajdują się pod coraz większą presją, aby rozszerzyć swoje spojrzenie na ryzyko oraz uwzględnić kwestie środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym (Environment, Social, Governance – ESG) przy ocenie swojej obecnej i przyszłej bazy klientów.

Dlaczego specjaliści ds. zgodności i ryzyka instytucji finansowych powinni dbać o kwestie ESG? Jakie są kluczowe czynniki decydujące o pomyślnej ocenie ryzyka ESG? A także dobre praktyki i rekomendacje w tym zakresie. To wszystko można znaleźć w naszym opracowaniu.

Zielony Ład: UE zapowiada zobowiązania o wartości 1 mld euro na ochronę oceanów

18 kwietnia 2022

Dziś na konferencji „Nasz ocean” w Palau UE odnowiła swoje zobowiązania na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami. Prezentując wykaz 44 zobowiązań na lata 2020–2022 na kwotę prawie 1 mld euro, UE przedstawiła najważniejsze pod względem wartości inicjatywy, jakie kiedykolwiek zaproponowano podczas konferencji „Nasz ocean”. Konferencja „Nasz ocean” jest kluczową okazją dla krajów na całym świecie, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu, aby zobowiązać się do podjęcia konkretnych i istotnych działań na rzecz ochrony oceanów. Temat edycji z 2022 r. to „Nasz ocean, nasze społeczeństwa, nasz dobrobyt”, a cel – zachęcenie światowych partnerów do określenia rozwiązań służących zrównoważonemu zarządzaniu zasobami morskimi, zwiększeniu odporności oceanów na zmianę klimatu i ochronie jego zdrowia dla przyszłych pokoleń.

Komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius dodał: Suma, jaką dziś UE zobowiązała się przeznaczyć, jest znacząca, ale nie tak istotna, jak rola, jaką oceany odgrywają w naszej egzystencji. Zapewniają nam czyste powietrze, regulują klimat, są domem dla znacznej części różnorodności biologicznej na Ziemi i mają kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki. Oceany dają nam wszystkie te korzyści, musimy więc je chronić. Od nich zależy nasza przyszłość.

Na konferencji „Nasz ocean” UE podjęła zobowiązania dotyczące wszystkich tematów tego międzynarodowego wydarzenia: morskich obszarów chronionych, walki z zanieczyszczeniem morza, odpowiedzi na kryzys klimatyczny dotykający oceany, tworzenia zrównoważonych niebieskich gospodarek, rozwoju zrównoważonego rybołówstwa przybrzeżnego i akwakultury oraz osiągnięcia bezpiecznych, sprawiedliwych i chronionych oceanów. UE opracowała również narzędzie monitorowania zobowiązań, aby umożliwić obywatelom śledzenie postępów w realizacji zobowiązań.

UE jest świadoma wyzwań stojących przed oceanami i w tym roku kładzie silny nacisk na ich ochronę i odbudowę, na przykład poprzez wspieranie takich inicjatyw jak szczyt „Jeden ocean” (luty, Brest we Francji) i zbliżająca się Konferencja ONZ na temat Oceanu (czerwiec-lipiec, Lizbona). UE aktualizuje również obecnie swój program międzynarodowego zarządzania oceanami, aby w kompleksowy sposób uwzględnić wyzwania związane z oceanami i ostatnie wydarzenia, ale także możliwości wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

UE pozostaje w pełni zaangażowana w proces „Nasz ocean” i jest gotowa przyjąć na siebie odpowiedzialność za międzynarodowe zarządzanie oceanami jako zdecydowany zwolennik multilateralizmu.
Przykłady zobowiązań przewodnich

W latach 2021–2023 na badania, rozwój i innowacje w zakresie finansowania zalążkowego (tj. na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w ramach misji „Horyzont 2020” „Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.” przeznaczone zostanie prawie 500 mln euro. „Misja Ocean” zajmie się zarówno oceanami, jak i wodami, i odegra kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i odbudowie przyrody. Pomoże ona osiągnąć cele UE w zakresie ochrony 30 proc. obszarów morskich państw członkowskich, odbudowy ekosystemów morskich, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich eliminowania poprzez ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych dostających się do morza, strat składników pokarmowych i stosowania pestycydów chemicznych, a także pomoże w dalszym rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.

UE ogłosiła również wkład w wysokości 55 mln euro w ciągu dwóch lat, mający na celu wzmocnienie monitorowania środowiska morskiego i monitorowania zmiany klimatu za pośrednictwem programu monitorowania satelitarnego Copernicus oraz w szczególności usługi WEkEO, która zapewnia międzynarodowemu środowisku naukowemu dostęp w jednym miejscu do wszystkich produktów opisujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość procesów zachodzących na Ziemi wraz z narzędziami online dla nauki o środowisku obejmującymi urządzenia do obliczeń w chmurze.
Kontekst

Pierwotnie zainicjowana w 2014 r. konferencja „Nasz ocean” odbyła się w USA w 2014 i 2016 r. Chile gościło ją w 2015 r., UE w 2017 r. (Malta), Indonezja w 2018 r., a Norwegia w 2019 r. Podczas sześciu poprzednich konferencji uczestnicy podjęli ponad 1,4 tys. zobowiązań o wartości około 91,4 mld dolarów, dzięki którym ochronili co najmniej pięć milionów mil kwadratowych oceanów. Obecna siódma edycja zwołana przez prezydenta Palau Surangela Whippsa Jr. i specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. klimatu Johna Kerry’ego, jest tym ważniejsza, że pomoże zwrócić uwagę na jeden z regionów najbardziej uzależnionych od oceanów i narażonych na zmianę klimatu.

UE uzgadnia piąty pakiet sankcji wobec Rosji

09 kwietnia 2022
Knowledge Base

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze porozumienie Rady w sprawie przyjęcia piątego pakietu sankcji wobec reżimu Putina w odpowiedzi na jej brutalną agresję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom. Wraz z poprzednimi czterema pakietami sankcji sankcje te przyczynią się jeszcze bardziej do zwiększenia presji gospodarczej na Kreml i osłabią jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Środki te mają szerszy i bardziej ostry charakter, dzięki czemu jeszcze bardziej pogrążą stan rosyjskiej gospodarki. Zostały one skoordynowane z partnerami międzynarodowymi. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych pracują nad dodatkowymi wnioskami dotyczącymi możliwych sankcji, w tym w odniesieniu do importu ropy naftowej, i rozważają propozycje przedstawione przez państwa członkowskie, takie jak wprowadzenie podatków lub konkretnych kanałów płatności, takich jak rachunek powierniczy. Poza wprowadzeniem sankcji UE wyraźnie stwierdziła, że zmniejszenie naszej zależności od importu energii z Rosji jest pilną koniecznością. W swoim komunikacie REPowerEU z dnia 8 marca Komisja ogłosiła strategię na rzecz jak najszybszego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i rozpoczęto prace nad wdrożeniem tego planu.
Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w bankach – dyskusje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

06 kwietnia 2022

Banki coraz częściej badają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/ML). W technologii AI/ML pokłada się nadzieję na zwiększenie efektywności operacyjnej banków, a także usprawnienie zarządzania ryzykiem. Podczas gdy wykorzystanie AI/ML w obszarach bankowości tworzy szerokie możliwości, istnieją również zagrożenia i wyzwania związane z tymi technikami. Banki wciąż są w trakcie opracowywania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę coraz powszechniejsze stosowanie tej technologii oraz potencjalne ryzyka, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (dalej Komitet) analizuje wykorzystanie przez banki sztucznej inteligencji/ML oraz potencjalne konsekwencje dla nadzoru bankowego.

Czytaj dalej