Postępowanie przeciwko Meta na mocy aktu o usługach cyfrowych w związku z ochroną małoletnich na Facebooku i Instagramie

23 maja 2024

16 maja br. Komisja wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy Meta, dostawca Facebooka i aplikacji Instagram, mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich. 

Niepokojący dla Komisji  jest fakt, że zarówno systemy Facebooka, jak i Instagrama, w tym ich algorytmy, mogą stymulować uzależnienia behawioralne, a także tworzyć tzw. „rabbit-hole effects” (efekt króliczej nory). Polega on na konsumpcji i wybieraniu wyłącznie podobnych mediów, zamiast zróżnicowanych oraz trudnościami z oderwaniem się od ciągłego z nich korzystania. Komisja jest również zaniepokojona metodami potwierdzania wieku i weryfikacji wprowadzonymi przez Meta. Czytaj dalej

Dyrektywa odraczająca obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich

13 maja 2024

29 kwietnia br. Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów przyjęcia standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich. Nowym aktem zmieniono dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), aby dać zainteresowanym przedsiębiorstwom więcej czasu na zastosowanie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jest to ostatni krok w procesie decyzyjnym. Czytaj dalej

Komisja zamierza zamknąć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 TUE w odniesieniu do Polski

10 maja 2024

6 maja Komisja Europejska zakończyła analizę sytuacji w zakresie praworządności w Polsce w związku z procedurą określoną w art. 7 ust. 1 TUE. Zdaniem Komisji w Polsce nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w rozumieniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Polska wprowadziła szereg środków ustawodawczych i nieustawodawczych w celu rozwiązania problemów dotyczących niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości, uznała pierwszeństwo prawa Unii oraz zobowiązała się do wykonania wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących praworządności, w tym niezależności sądów. Czytaj dalej

Bańki informacyjne a rozwój compliance na polskim rynku

06 maja 2024

Piotr Żyłka

Kiedy w 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Bradley Birkenfeld bodaj najbardziej znany (kontrowersyjny?) sygnalista wygłaszał swoje przemówienie podczas jednej z konferencji tematycznych, w jej kuluarach trwały ożywione dyskusje na temat proponowanej treści unijnej dyrektywy mającej w sposób kompleksowy unormować kwestię ochrony tzw. sygnalistów.

Nieliczni zebrani zwrócili uwagę na mglisty horyzont czasowy, w którym postanowienia dyrektywy zostaną transponowane do polskiego porządku prawnego, niemniej zdecydowana większość widziała szklankę do połowy pełną, uznając iż jest to tylko kwestia czasu, aż przepisy te wejdą w życie. Sam wówczas podchodziłem do nowych przepisów z dużym entuzjazmem, dodatkowo wspieranym samonakręcającą się spiralą publikacji poświęconych sygnalistom w tzw. bańkach informacyjnych na portalach społecznościowych i mediach branżowych. Czytaj dalej

Jakie ryzyka wiążą się z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z.o.o.? (część I)

02 maja 2024

dr Marek Ruciński

Od momentu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ryczałtu od dochodów spółek (tzw. „estońskiego CIT”), rośnie liczba przedsiębiorców decydujących się na przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółki z o.o. Podjęcie decyzji o przekształceniu niesie ze sobą szereg korzyści na gruncie podatkowym, wiąże się z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności za zobowiązania firmy, a nadto poprawia wizerunek biznesowy. Przekształcenie jest jednak złożonym procesem, a jego bezpieczne przeprowadzenie wymaga zidentyfikowania i uwzględnienia potencjalnych ryzyk. Czytaj dalej

Zjawisko presji w pracy oficera compliance

27 kwietnia 2024

dr Michał Kaczmarski

Oficer compliance, a szerzej komórka compliance, to niezwykle istotna funkcja w środowisko korporacyjnym. Nie ma zresztą co do tego żadnych wątpliwości. Wystarczy zapoznać się z zapisami wytycznych w zakresie compliance z listopada 2023 roku autorstwa amerykańskiego OIG (Office of Inspector General), dla uproszczenia agencji rządowej współpracującej z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) w zakresie monitorowania celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych na ochronę zdrowia. Trochę jakby połączyć zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia i wydzielić z nich interdyscyplinarny zespół do współpracy z organami ścigania w obszarze systemu ochrony zdrowia. Czytaj dalej

Postępowanie przeciwko TikTok w ramach aktu o usługach cyfrowych w związku z uruchomieniem TikTok Lite we Francji i Hiszpanii 

23 kwietnia 2024

22 kwietnia br. Komisja wszczęła drugie formalne postępowanie przeciwko TikTok na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Podjęte kroki mają  na celu ocenę, czy firma mogła naruszyć akt o usługach cyfrowych, uruchamiając TikTok Lite we Francji i Hiszpanii. Na mocy aktu o usługach cyfrowych wyznaczone bardzo duże platformy internetowe są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania z oceny ryzyka, w tym środków mających na celu ograniczenie wszelkich potencjalnych zagrożeń systemowych, przed uruchomieniem jakichkolwiek nowych funkcji, które mogą mieć krytyczny wpływ na ich ryzyko systemowe. Czytaj dalej

Ataki terrorystyczne w Izraelu: Rada nakłada sankcje na trzy podmioty odpowiedzialne za przemoc seksualną

17 kwietnia 2024

12 kwietnia br. Rada postanowiła dodać do globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka trzy podmioty, które są odpowiedzialne za brutalne, masowe ataki terrorystyczne przeprowadzone 7 października 2023 r. w Izraelu.

Wspomnianymi podmiotami są: 

Brygady Al-Kuds – skrzydło zbrojne objętej unijnymi sankcjami organizacji terrorystycznej Palestyński Islamski Dżihad,  Siły Al-Nukhba – jednostka sił specjalnych objętej unijnymi sankcjami organizacji terrorystycznej Hamas, oraz  Brygady Al-Kassam – skrzydło wojskowe Hamasu.

Czytaj dalej

Uznanie za przestępstwo i penalizacja przez Radę naruszania unijnych sankcji

15 kwietnia 2024

Sankcje to ważne narzędzie unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Za ich egzekwowanie odpowiadają państwa członkowskie, dlatego kary mogą się różnić zależnie od kraju: od postępowań karnych po sankcje administracyjne.

12 kwietnia br. Rada przyjęła akt prawny przewidujący ogólnounijne minimalne zasady pozwalające ścigać naruszanie lub obchodzenie unijnych sankcji w państwach członkowskich. Niektóre działania będą teraz uznawane za przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich, np. pomoc w obchodzeniu zakazu podróży, handel towarami podlegającymi sankcjom lub prowadzenie zakazanej działalności finansowej. Karalne będzie też podżeganie do popełnienia tych przestępstw i pomocnictwo w ich popełnieniu. Czytaj dalej

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego publikuje ostateczne wytyczne w sprawie ponownego przekazywania danych historycznych w ramach sprawozdawczości EBA

10 kwietnia 2024

9 kwietnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował ostateczne wytyczne w sprawie ponownego przekazywania danych historycznych w ramach sprawozdawczości EBA. Wytyczne zapewniają wspólne podejście do ponownego przekazywania danych historycznych przez instytucje finansowe właściwym organom oraz organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku błędów, nieścisłości lub innych zmian w zgłoszonych danych, zgodnie z ramami sprawozdawczości nadzorczej i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji opracowanymi przez EBA. Czytaj dalej