Komisja ponawia apele o przyspieszenie akcji szczepień, szybkie wdrożenie dawek przypominających, czujność i szybką reakcję na wariant omikron

05 grudnia 2021

Komisja przedstawia dziś wspólną i skoordynowaną koncepcję działań UE zmierzających do skutecznego sprostania wyzwaniom związanym z jesiennym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 w wielu państwach członkowskich. Szybko rosnąca liczba nowych przypadków i co raz większe obciążenie szpitali wymaga pilnych i zdecydowanych działań. Obawy budzi także nowe potencjalne zagrożenie ze strony wariantu omikron, co jeszcze mocnie podkreśla znaczenie przeciwdziałania pandemii w celu osiągnięcia długofalowego bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno w UE, jak i na całym świecie.
Czytaj dalej

Koronawirus: Komisja proponuje wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpiecznego podróżowania w UE

27 listopada 2021

Komisja zaproponowała dziś aktualizację zasad koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od lata znacznie wzrósł poziom zaszczepienia i wprowadzono unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, przy czym do tej pory wydano ponad 650 mln takich zaświadczeń. Jednocześnie sytuacja epidemiologiczna w UE nadal się zmienia. Niektóre państwa członkowskie przyjmują dodatkowe środki ochrony zdrowia publicznego, m.in. podają dawki przypominające. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Komisja chce, aby podejście do środków dotyczących podróżowania było w większym stopniu ukierunkowane na osoby. Proponuje też standardowy okres uznawania zaświadczeń o szczepieniu w wymiarze dziewięciu miesięcy od podania serii szczepień pierwotnych. Dziewięciomiesięczny okres uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zgodnie z którymi dawkę przypominającą należy podać po upływie sześciu miesięcy, i przewiduje dodatkowy okres trzech miesięcy, który ma umożliwić dostosowanie krajowych kampanii szczepień i zapewnić obywatelom możliwość otrzymania dawki przypominającej.
Czytaj dalej

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r

19 listopada 2021
Knowledge Base

W poniedziałek wieczorem Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027. Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.
Czytaj dalej

Prognoza gospodarcza z jesieni 2021 r.: od ożywienia do rozwoju w obliczu trudności

14 listopada 2021
Knowledge Base

Szybsze niż oczekiwano odbicie się gospodarki UE z recesji wywołanej pandemią. Wraz z postępem akcji szczepień i znoszeniem ograniczeń, wiosną ponownie odnotowano wzrost gospodarczy, który trwał całe lato dzięki ponownemu otwarciu gospodarki. Pomimo wielu przeszkód przewiduje się, że w okresie objętym prognozą gospodarka UE będzie nadal rosła, osiągając wzrost na poziomie odpowiednio 5 proc., 4,3 proc. i 2,5 proc. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Przewidywane stopy wzrostu w strefie euro mają być w latach 2021 i 2022 takie same jak w całej UE, natomiast w roku 2023 wzrost wyniesie 2,4 proc. Prognoza ta jest uzależniona w dużym stopniu od dwóch czynników: rozwoju pandemii COVID-19 i tempa, w jakim podaż będzie w stanie dostosować się do szybkiego wzrostu popytu w następstwie ponownego otwarcia gospodarki.
Czytaj dalej

Komisja, Breakthrough Energy Catalyst i Europejski Bank Inwestycyjny rozwijają partnerstwo w zakresie technologii klimatycznych

07 listopada 2021
Knowledge Base

Na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, założyciel Breakthrough Energy Bill Gates i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oficjalnie zawarli pionierskie partnerstwo, które pobudzi inwestycje w najważniejsze technologie klimatyczne. Dzisiejsze podpisanie protokołu ustaleń jest następstwem pierwotnego ogłoszenia z czerwca 2021 r. podczas konferencji ministerialnej dotyczącej inicjatywy „Mission Innovation”. Nowe partnerstwo między Komisją, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Breakthrough Energy Catalyst uruchomi do 820 mln EUR (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu przyspieszenia wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i cele klimatyczne UE na 2030 r. Oczekuje się, że każde euro pozyskane z środków publicznych spowoduje efekt dźwigni rzędu dalszych trzech euro z funduszy prywatnych.  Czytaj dalej

Whitepaper

Refinitiv

GLOBALNY RAPORT NA TEMAT RYZYKA I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 2021

25 października 2021
Knowledge Base

Zapraszamy Państwo do pobrania na naszej stronie najnowszego raportu dotyczącego ryzyka i zgodności z przepisami w roku 2021 stworzonego na zlecenie Refinitiv. 

Oto, w jaki sposób firma zachęca do lektury protokołu: „Co roku Refinitiv przeprowadza niezależne badania dotyczące różnych aspektów ryzyka klienta i osób trzecich. Ujawniamy rzeczywiste koszty przestępczości finansowej poprzez jej wpływ na przedsiębiorstwa, społeczeństwo i środowisko. Ostatnio przeanalizowaliśmy, w jaki sposób innowacje w zakresie danych i technologii mogą pomóc w identyfikacji i zwalczaniu działalności przestępczej. W zeszłym roku skupiliśmy się na ukrytych ryzykach w kontaktach z dostawcami, dystrybutorami i partnerami, a w tym roku oczywiście przyglądamy się wpływowi pandemii Covid-19. Nasze badanie odzwierciedla trudności, jakich doświadczają przedsiębiorstwa. 65% respondentów potwierdza, że pandemia zmusiła ich do obejścia procedur KYC i due diligence. Chociaż pandemia Covid-19 powoduje poważne zakłócenia, luki w zgodności stanowiły problem na długo przed nią. Nasze badanie na temat ryzyka w 2019 r. wykazało, że 49% kontaktów z osobami trzecimi podlegało procedurze due diligence, w porównaniu z 2021 r., kiedy liczba ta wynosiła 44%. Bardziej optymistycznym faktem jest to, że nasze najnowsze badanie pokazuje rosnącą świadomość w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) oraz przestępczości środowiskowej, co sugeruje, że pandemia mogła stanowić tu punkt zwrotny. Zwiększając i eksponując ryzyka, pandemia pomaga organizacjom zmierzyć się z nimi. Niniejszy raport w jasny sposób wskazuje, jak należy to zrobić.” Raport do pobrania w formacie .pdf, składa się z 32 stron. Język raportu: polski. 
Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Compliance & Risk Officer

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – wstępna analiza

22 października 2021
Knowledge Base

W dniu 17 grudnia br. upłynie termin transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów. Od wielu miesięcy szerokie grono środowiska prawno-compliance z utęsknieniem wyczekiwało ujawnienia projektu ustawy stanowiącego transpozycję do polskiego porządku prawnego tzw. unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Na przestrzeni tego czasu, również na łamach niniejszego portalu, powstało kilkanaście tekstów traktujących o wymogach wspomnianej dyrektywy, ale i nadziejach z jakimi wiązano transpozycję dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Czy słusznie? Przekonajmy się. Zapraszam do omówienia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, opublikowanego w dniu 18 października br.

Czytaj dalej

Holenderska prasa o wizycie premiera w Strasburgu

21 października 2021

O tym, co się dzieje ostatnimi czasy w Polsce oraz roli Polski na arenie międzynarodowej rozpisują się również zagraniczne media. Tym razem temat podjął holenderski De Telegraaf.  Jak rozpisuje się dziennik: „Polski premier Mateusz Morawiecki odrzuca „szantaż” na temat praworządności w jego kraju – powiedział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. „Musimy zbliżać się do siebie, ale zaakceptować i szanować, że istnieją różnice”. Oskarża Brukselę o „zagarnianie coraz większych uprawnień” i podkreślił, że polska konstytucja stoi ponad prawem UE.

De Telegraaf zaznacza, że „Morawiecki osobiście przyjechał do parlamentu, aby przedyskutować kryzys praworządności w swoim kraju. Przewodnicząca Komisji Europejskiej,Ursula von der Leyen, rozpoczęła debatę zapewnieniem, że komisja uważnie bada, jakie środki można podjąć wobec Polski. „Nie możemy i nie pozwolimy, aby nasze wspólne wartości były zagrożone” – powiedziała.”

Jak dodał dziennik – „Zarząd UE ma kilka możliwości, m.in. zamrożenie unijnych pieniędzy dla Polski czy powrót do unijnego sądu. Polski plan odbudowy korony, który został przedstawiony wiosną i może przynieść krajowi 36 mld euro, wciąż nie został zatwierdzony przez komisję.”

 

Źródło: telegraaf.nl

Whitepaper

 

Risk in focus 2022

13 października 2021
Knowledge Base

Risk in Focus to coroczny projekt badawczy przywództwa myślowego, analizujący najważniejsze zagrożenia, z jakimi borykają się organizacje w całej Europie. Jest niezbędnym narzędziem członków komitetów audytu i barometrem tego, co dyrektorzy ds. audytu (CAE) i inni postrzegają jako priorytety ryzyka dla ich organizacji na rok 2022 i później. Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój środowiska są obecnie postrzegane jako pięć głównych zagrożeń w opinii 31% CAE. Stanowi to wzrost o ponad 40% w porównaniu z zeszłorocznym badaniem. Czytaj dalej

Komisja przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego

11 października 2021

Dziś Komisja Europejska przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Skala antysemityzmu w Europie i poza nią niepokojąco rośnie. W związku z tym w strategii przedstawiono szereg działań skupiających się wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście. W strategii proponuje się działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami internetowymi w celu tępienia antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów Wsparciem tych działań będzie dążenie UE na arenie międzynarodowej do tego, aby być liderem globalnej walki z antysemityzmem. Czytaj dalej