01 Dec

DORA – operacyjna odporność cyfrowa

on-line

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w obszarze nowych wymogów regulacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wyzwania stoją przed instytucjami finansowymi, które przygotowują się do wdrożenia nowych obowiązków oraz jak wdrożyć DORA z uwzględnieniem innych standardów regulacyjnych. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń przy implementacji w kontekście organizacji z już ustawionymi procesami.

Szkolenie adresowane jest do instytucji finansowych objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, w tym instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, repozytoriów transakcji, systemów obrotu.

Z uwagi na zakres programu, szkolenie nie jest adresowane do:

  • pracowników organów nadzoru,
  • zewnętrznych dostawców usług ICT.

Więcej informacji oraz REJESTRACJA tutaj!