20 Feb

Polityka wynagrodzeń w bankach

on-line

Prawidłowe wdrożenie i stosowanie polityki wynagrodzeń w bankach wciąż stanowi wyzwanie regulacyjne dla zarządów banków. Sytuacji nie poprawia fakt, że na przestrzeni ostatnich lat, zarówno krajowe jak i unijne otoczenie regulacyjne w tej kwestii ewoluowało, czego efektem jest brak pewności w stosowaniu prawa. W efekcie, zarówno KNF, jak i EBA wydają wytyczne, w efekcie czego na banki nakładane są dalsze obowiązki regulacyjne, a potrzeba uzupełnienia wiedzy tylko się zwiększa.

Na szkoleniu omówiony zatem ostatnie, regulacyjne zmiany wpływające na system wynagradzania  w bankach.

Szkolenie przeznaczone dla:

1. członków zarządu i rady nadzorczej, komitetów ryzyka,

2.  audytorów wewnętrznych oraz pracowników:

  •  obszaru compliance,
  •  audytu wewnętrznego,
  •  działów HR banków oraz ich podmiotów zależnych.

Rejestracja TUTAJ!