Dyrektywa PSD3 i przyszłość usług płatniczych – jakie zmiany nas czekają?

13 października 2023

MMC Polska

Obecnie na rynku usług płatniczych obowiązuje Dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive 2), która wprowadziła wiele zmian w sektorze finansowym. Jednak już teraz Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy PSD3, która ma na celu dalszą regulację tego sektora. Co konkretnie przyniesie PSD3 i jakie będą jej konsekwencje? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czym jest dyrektywa PSD2?Dyrektywa PSD2, czyli Revised Payment Services Directive (Zrewidowana Dyrektywa w sprawie Usług Płatniczych), to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, mający na celu regulację rynku usług płatniczych w krajach członkowskich UE. PSD2 jest kontynuacją wcześniejszej dyrektywy PSD1 i została przyjęta w 2015 roku, a jej przepisy weszły w życie 13 stycznia 2018 roku.

Główne cele Dyrektywy PSD2 to zwiększenie bezpieczeństwa transakcji online, promowanie innowacji w sektorze płatności, otwarcie rynku na nowych uczestników oraz ochrona praw konsumentów korzystających z usług płatniczych.

Jednym z kluczowych aspektów PSD2 jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa transakcji, w tym autoryzacji dwuetapowej (tzw. SCA – Strong Customer Authentication), która ma na celu zabezpieczenie klientów przed nieautoryzowanym dostępem do ich kont bankowych. Ponadto PSD2 otworzyła rynek na nowych graczy, tzw. Third-Party Providers (TPPs), którzy mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania płatnicze, korzystając z dostępu do danych klientów banków.

Wprowadzenie PSD2 miało ogromny wpływ na sektor usług płatniczych w Europie, zmieniając sposób, w jaki dokonujemy płatności online, zwiększając bezpieczeństwo i zachęcając do rozwoju nowych technologii płatniczych.

Główne założenia PSD2

PSD2 wprowadza kilka kluczowych założeń:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa: Dyrektywa ta narzuca rygorystyczne standardy bezpieczeństwa transakcji online. Wprowadzono m.in. autoryzację dwuetapową, co ma chronić konsumentów przed nieautoryzowanym dostępem do ich konta.
  2. Otwarcie rynku: PSD2 otwiera rynek na nowych uczestników, zwanych Third-Party Providers (TPPs). Dzięki nim można tworzyć innowacyjne rozwiązania płatnicze, co sprzyja konkurencji i innowacjom.
  3. Prawa konsumentów: Konsumentom przyznano szersze prawa, w tym prawo do zwrotu nieautoryzowanych transakcji oraz dostęp do bardziej przejrzystych informacji o opłatach.

Wpływ PSD2 na usługi płatnicze

PSD2 znacząco wpłynęła na sektor usług płatniczych. Banki i instytucje finansowe musiały dostosować się do nowych wymogów bezpieczeństwa oraz umożliwić dostęp do danych klientów dla firm TPPs. To otworzyło drzwi dla nowych usług i aplikacji, które ułatwiają zarządzanie finansami oraz dokonywanie płatności online. Dla konsumentów oznacza to łatwiejszy dostęp do usług płatniczych, większe bezpieczeństwo i większą ilość innowacyjnych rozwiązań.

Dyrektywa PSD3 – główne założenia

Dyrektywa PSD3, czyli kolejna odsłona regulacji dotyczących usług płatniczych w Unii Europejskiej, wprowadza nowe założenia mające na celu dalszy rozwój rynku płatności oraz zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Oto główne założenia tej dyrektywy:

Zwiększenie bezpieczeństwa płatności online

Jednym z kluczowych założeń PSD3 jest kontynuacja dążeń do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji online. Dyrektywa ta wprowadza jeszcze bardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę zarówno klientów, jak i dostawców usług płatniczych przed oszustwami i nieautoryzowanym dostępem.

Promowanie innowacji

Podobnie jak PSD2, PSD3 będzie promować innowacje w sektorze płatności. Ma to stymulować rozwój nowych technologii i rozwiązań płatniczych, takich jak płatności mobilne, biometryczne, czy rozwiązania oparte na technologii blockchain.

Globalne perspektywy

W kontekście globalizacji i coraz większej liczby międzynarodowych transakcji, PSD3 może zawierać aspekty dotyczące współpracy z innymi jurysdykcjami i międzynarodowym regulacjom.

Dostępność i konkurencja

Dyrektywa ta będzie nadal starać się zapewnić równy dostęp do rynku usług płatniczych oraz promować uczciwą konkurencję. Dla klientów oznacza to większy wybór i bardziej konkurencyjne ceny.

Regulacje dla Third-Party Providers (TPPs)

Wraz z rosnącą rolą firm TPPs na rynku płatności, PSD3 prawdopodobnie wprowadzi bardziej szczegółowe regulacje dla tych podmiotów, aby zapewnić ochronę danych klientów oraz uczciwą konkurencję.

Ochrona konsumentów

Jak PSD2, PSD3 może również zawierać przepisy mające na celu ochronę praw konsumentów, w tym prawo do zwrotu nieautoryzowanych transakcji oraz dostęp do przejrzystych informacji na temat opłat i prowizji.

Podsumowując, główne założenia Dyrektywy PSD3 koncentrują się na zwiększeniu bezpieczeństwa płatności online, promowaniu innowacji, zapewnieniu dostępu do rynku dla nowych graczy oraz ochronie konsumentów. To kolejny krok w kierunku rozwijającego się i coraz bardziej konkurencyjnego rynku usług płatniczych w Europie.

Wpływ PSD3 na usługi płatnicze

Wprowadzenie PSD3 z pewnością wpłynie na wiele aspektów usług płatniczych. Wprowadzenie silnego uwierzytelniania klienta będzie wymagało od dostawców usług płatniczych dostosowania swoich systemów i procedur do nowych wymogów. Będzie to oznaczać konieczność wprowadzenia dodatkowych etapów w procesie płatności, co zwiększy poziom bezpieczeństwa transakcji.

Ważnym elementem PSD3 będzie również otwarcie rynku usług płatniczych dla nowych podmiotów. Dzięki temu instytucje finansowe, a także inne podmioty, takie jak fintechy czy platformy e-commerce, będą mogły świadczyć nowe usługi płatnicze. To oznacza, że klienci będą mieć większy wybór dostawców usług płatniczych i mogą liczyć na większą innowacyjność i konkurencję na rynku płatności.

Jakie są główne różnice między dyrektywą PSD2 i PSD3?

PSD3, czyli Payment Services Directive 3, to kolejna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, która ma wprowadzić szereg nowych zmian w sektorze finansowym. Prace nad PSD3 są obecnie w toku, a ostateczna wersja dyrektywy jest planowana na 2023 rok.

Główne zmiany w PSD3

PSD3 przyniesie wiele istotnych zmian w porównaniu do obecnie obowiązującej PSD2. Jedną z najważniejszych różnic będzie jeszcze większa ochrona konsumentów na rynku usług płatniczych. PSD3 wprowadzi nowe regulacje dotyczące zwrotu płatności oraz procedur reklamacyjnych, co ma zwiększyć transparentność i bezpieczeństwo transakcji dla klientów.

Kolejną zmianą wprowadzaną przez PSD3 będzie ułatwienie dostępu do informacji o rachunku. Dzięki temu klienci będą mieli prostszy dostęp do informacji o stanie swojego konta, transakcjach czy opłatach. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości i świadomości klientów na temat swoich finansów.

Różnice między PSD2 i PSD3

Najważniejszą różnicą między PSD2 a PSD3 będzie dalsze wzmocnienie ochrony konsumentów. PSD3 wprowadzi silniejsze regulacje dotyczące bezpieczeństwa transakcji, zwrotów płatności i procedur reklamacyjnych. To oznacza, że klienci będą mieli większą ochronę przed oszustwami i większą pewność, że ich płatności są bezpieczne i chronione.

Kolejną istotną różnicą między PSD2 a PSD3 będzie otwarcie rynku usług płatniczych na nowych podmiotów. PSD3 ma na celu zwiększenie konkurencji na rynku płatności poprzez umożliwienie instytucjom finansowym, fintechom i innym podmiotom świadczenie nowych usług płatniczych. To oznacza, że klienci będą mieć większy wybór dostawców usług płatniczych i mogą korzystać z bardziej innowacyjnych rozwiązań płatniczych.

Podsumowując, wprowadzenie Dyrektywy PSD3 będzie miało znaczący wpływ na przyszłość usług płatniczych. Klienci będą mogli liczyć na jeszcze większe bezpieczeństwo transakcji, łatwiejszy dostęp do informacji o swoich rachunkach oraz większy wybór dostawców usług płatniczych. Jednocześnie, nowe regulacje wprowadzone przez PSD3 będą stawiać większe wymagania przed instytucjami finansowymi i innymi podmiotami działającymi w sektorze płatności, co może wymagać dostosowania ich systemów i procedur. PSD3 może przynieść wiele pozytywnych zmian i poprawić doświadczenie klientów na rynku usług płatniczych. 

Dyrektywa PSD3 – warsztaty

Udział w warsztatach,, takich jak „Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań„, pomoże Ci zrozumieć, jakie zmiany niosą ze sobą nowe regulacje i jak najlepiej przygotować się do ich wdrożenia. Warsztaty dostarczą uczestnikom wiedzy na temat kluczowych aspektów dyrektywy, potencjalnych wyzwań i możliwości, jakie przyniesie PSD3 dla sektora usług płatniczych. Zapisz się za na warsztaty TUTAJ.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *