MiFIR i MiFID II: Rada przyjęła nowe przepisy zwiększające przejrzystość danych rynkowych

26 lutego 2024

25 listopada 2021 r. Komisja przedstawiła zmiany do rozporządzenia o rynkach instrumentów finansowych (MiFIR) i drugą dyrektywę o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II). Razem regulują one usługi inwestycyjne i działalność rynków finansowych w UE. Celem zmiany było zwiększenie przejrzystości na rynkach kapitałowych, poprawa konkurencyjności i zapewnienie równości szans.

20 lutego br. Rada przyjęła zmiany do unijnych przepisów handlowych, których celem jest zapewnienie inwestorom lepszego dostępu do danych rynkowych niezbędnych przy inwestowaniu w instrumenty finansowe, zwiększenie globalnej konkurencyjności unijnych rynków kapitałowych i zapewnienie równości szans.

Zmiany dotyczą rozporządzenia o rynkach instrumentów finansowych (MiFIR) oraz dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II), które razem regulują usługi inwestycyjne i działalność rynków finansowych w UE. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję inwestorów, a zwłaszcza zapewnić łatwy dostęp do skonsolidowanych danych rynkowych na szczeblu UE.

Skonsolidowane dane rynkowe

Dane transakcyjne są obecnie rozproszone na wielu platformach, takich jak giełdy papierów wartościowych i banki inwestycyjne, co stanowi utrudnienie dla inwestorów w dostępie do dokładnych i aktualnych informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji.

Dzięki przyjętym przepisom na szczeblu UE powstaną „systemy publikacji informacji skonsolidowanych”, czyli scentralizowane strumienie danych dla różnego rodzaju aktywów, agregujące dane rynkowe dostarczane przez platformy, na których odbywa się obrót instrumentami finansowymi w UE. Informacje w tych systemach mają się pojawiać w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego.

Rezultatem tego będzie udostępnienie inwestorom aktualnych informacji transakcyjnych dla całej UE. Ułatwi to zarówno inwestorom profesjonalnym, jak i detalicznym pozyskiwanie kluczowych informacji, takich jak cena instrumentów oraz wolumen i czas transakcji.

Opłaty za przepływ zleceń

Nowe przepisy przewidują ogólny zakaz otrzymywania płatności za przepływ zleceń (PFOF), które brokerzy naliczają za przekazywanie zleceń klientów na niektóre platformy obrotu. Państwa członkowskie, w których pobiera się te płatności, mogą zwolnić z zakazu firmy inwestycyjne podlegające ich jurysdykcji, o ile świadczą one usługi wyłącznie klientom w tym państwie członkowskim. Praktyka ta musi jednak zostać stopniowo wycofana do 30 czerwca 2026 r.

Dalsze kroki

Jest to ostatni etap procedury przyjęcia aktów. Ukażą się teraz w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach UE. Dyrektywę państwa członkowskie muszą przenieść do przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych w ciągu 18 miesięcy.

Źródło: Rada EU

 

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *