Top Story

GDPR beeld

RODO – GŁÓWNE ZMIANY I RÓŻNICE W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ DYREKTYWY

20 February 2018

Celem RODO jest ochrona wszystkich obywateli UE przed naruszaniem prywatności danych w świecie, w którym zarządzanie danymi staje się kluczowym zagadnieniem i w którym stara dyrektywa z 1995 roku nie zdaje już egzaminu. Chociaż główne zasady dotyczące prywatności danych pozostają w mocy, to jednak przyjęta regulacja wprowadza wiele ważnych zmian. Kluczowe zasady RODO, a także informacje na temat wpływu, jaki będą one wywierać na działalność gospodarzą, zostały opisane poniżej. Czytaj dalej

Windows-10-cryptocurrency-widget-cover

WŁADZE POWINNY BYĆ GOTOWE DO REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

12 February 2018

Władze muszą być przygotowane do działania przeciwko rozprzestrzenianiu się kryptowalut, aby chronić konsumentów i inwestorów – powiedział Agustín Carstens, dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Na jednej z konferencji we Frankfurcie nad Menem zatytułowanej “Pieniądze w erze cyfrowej: Jaką rolę odgrywają banki centralne?”, Carstens stwierdził, że pieniądze, aby utrzymać swoją wartość muszą być wspierane przez odpowiedzialne instytucje zaufania publicznego. Jego zdaniem banki centralne mają tutaj kluczową rolę do odegrania. Czytaj dalej

NASI BLOGERZY

Joanna Grynfelder
Joanna Grynfelder

Cena reputacji

29 January 2018

Na początku roku, jeden z norweskich funduszów inwestycyjnych posiadający udziały w kilkudziesięciu spółkach notowanych na polskiej giełdzie, postanowił nie wspierać rozwoju firm, których działania mogą być niezgodnie z przyjętymi przez niego wartościami, takimi jak przestrzeganie praw człowieka, czy ochrona środowiska. Wśród firm, w które fundusz nie zdecydował się zainwestować, znalazła się również spółka deweloperska  z Polski, która była podejrzewana o  wykorzystywanie do pracy na swoich budowach robotników z Korei Północnej. Mimo, że zarzuty nie potwierdziły się, decyzja funduszu była nieodwołalna. 

Czytaj dalej

Top Story

brexit

DO JAKIEGO STOPNIA BREXIT WPŁYWA NA WZROST GOSPODARCZY WIELKIEJ BRYTANII?

23 January 2018

Geert Gielens et Frank Maet

Drugi tydzień na rynku walutowym w 2018 roku charakteryzował się nieznacznym spadkiem euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Kurs EUR/USD wzrósł z 1,2076 w dniu 4 stycznia do 1,1930 w dniu 9 stycznia, pomimo szeregu wskaźników ekonomicznych, które potwierdzały siłę ożywienia koniunktury w strefie euro. Naszym zdaniem niedawny spadek kursu euro jest jedynie korektą podstawowego trendu, który będzie dla euro pozytywny. Czytaj dalej

NASI BLOGERZY

Joanna Grynfelder
Joanna Grynfelder

Czy jesteśmy gotowi na rejestr beneficjentów rzeczywistych?

01 December 2017

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV Dyrektywa AML) jest częścią pakietu regulacji mających zwiększyć przejrzystość rynku, uszczelnić systemy podatkowe oraz utrudnić finansowanie działalności przestępczej. Przepisy trzech poprzednich dyrektyw były wymierzone przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale czwarta dyrektywa odnosi się również do przestępstw podatkowych oraz korupcji, co nabrało szczególnego znaczenia po wybuchu afery Panama Papers, wpasowując się tym samym w działania OECD, strategię BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Grupy G20, czy przepisy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Czytaj dalej