Top Story

https://pixabay.com

„PRZEPRASZAM, TO ZA MAŁO”: WP29 PWOŁUJE ZESPÓŁ ROBOCZY DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

20 April 2018

Członkowie WP29 wydali wytyczne o sposobach, w jaki osoby fizyczne mogą dochodzić swoich praw, jako osoby, których dotyczą dane oraz jak wykorzystywać mechanizmy kontrolne oferowane obecnie przez platformy mediów społecznościowych. Working Party 29 (WP29), zrzeszająca europejskie instytucje ochrony danych osobowych poparła w pełni toczące się dochodzenia prowadzone przez krajowe organy ochrony prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ponadto WP29 utworzy zespół roboczy ds. mediów społecznościowych w celu opracowania długoterminowej strategii w tym zakresie. Czytaj dalej

Artificial Intelligence ill

RAPORT OPRACOWANY PRZEZ ALLIANZ NT. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI POTWIERDZA, ŻE POJAWIENIE SIĘ ROBOTÓW STWARZA NOWE ZAGROŻENIA, ALE TAKŻE WAŻNE KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

04 April 2018

Automatyczni agenci obsługi klienta, pojazdy autonomiczne i maszyny połączone cyfrowo z fabrykami to przedsmak przyszłości: rozwój aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI) oferuje wiele korzyści dla firm, takich jak zwiększenie wydajności, redukcja powtarzalnych zadań oraz poprawa jakości obsługi klienta. Jednak nieodpowiednich rękach te aplikacje mogą stwarzać ryzyko równie wielkie, jak korzyści z nich płynące. Podatność na cyberataki lub awarie techniczne, a także ryzyko masowych zakłóceń procesów oraz wysokich strat finansowych, staną się bardziej powszechne wraz ze wzrostem wzajemnego powiązania społeczeństw i ich gospodarek. Firmy będą również ponosić nowe ryzyko związane z odpowiedzialnością za przeniesienie procesu decyzyjnego z człowieka na maszynę i jej producenta.W nowym raporcie pt. “The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risks” Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) identyfikuje pojawiające się korzyści i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji w społeczeństwie i gospodarce, w tym w sektorze ubezpieczeniowym. Sztuczna inteligencja, zwana także uczeniem się maszyn, to program, który potrafi myśleć i uczyć się tak jak człowiek.

Czytaj dalej

NASI BLOGERZY

KONRAD SĘDKIEWICZ
KONRAD SĘDKIEWICZ

O JAWNOŚCI, SYGNALISTACH I KORUPCJI NA GRUNCIE PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

27 March 2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana najnowsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego datowana na 12 grudnia 2017 r . Być może części z Państwa umknęła informacja, że nadciągają zmiany dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ale także dla aż 108 różnych grup zawodowych. Postaram się nadrobić tę sytuację tym bardziej, że wejście w życie tej ustawy ma nastąpić już 1 marca 2018 r. Dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie na ten projekt i czym ma być sama nowa ustawa w polskim porządku prawnym? Czytaj dalej

Top Story

kenny

Obywatel będzie mógł zwrócić się przeciwko instytucjom rządowym i innym monopolom

06 March 2018

Kenny van Ierlant

Pojawienie się nowych europejskich aktów prawnych, jako konsekwencji transformacji cyfrowej, ma na celu ochronę obywateli i ich danych, wykorzystując między innymi odwrócenie procesów z niej wynikających. Rewolucja technologiczna, jako przyczyna odwrócenia procesów, nie tylko dała władzę obywatelom wobec nieodwracalnych sił rynkowych, ale także demokratyczną moc sprawczą. Obywatel może teraz bronić się przed nadużyciami karteli i monopoli oraz instytucji rządowych.  Nowe ustawodawstwo umożliwia, kiedy staje się to konieczne, kierowanie skarg do sądów i ostateczne ich tam rozstrzyganie. Oczekuje się, że wielu obywateli z tej możliwości skorzysta. Czytaj dalej

NASI BLOGERZY

Joanna Grynfelder
Joanna Grynfelder

RODOhisteria

24 March 2018

Jeszcze nigdy nowe przepisy nie wzbudziły takiego poruszenia wśród przedsiębiorców, prawników i firm szkoleniowych jak RODO, czyli europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne kancelarie i specjaliści oferujący swoją pomoc przy wdrażaniu nowych wymogów, a publikacje na temat nowych regulacji plasują się w czołówce najchętniej kupowanych książek. Dane osobowe są bez wątpienia tematem numer jeden na blogach, portalach internetowych i w prasie. Czytaj dalej